Інноваційна діяльність підприємства та економічна оцінка інноваційних процесів - Монографія (Кириленко В.В.)

Содержание

Читать: Анотація
Читать: Вступ
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1.суть та основні тенденції розвитку інноваційної діяльності і її значення для забезпечення економічного зростання національної економіки
Читать: 1.2.оцінка впливу чинників активізації інноваційної діяльності підприємства на ефективність його виробництва
Читать: 1.3.напрямки подальшої активізації інноваційної діяльності промислових підприємств
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1.методи оцінки економічної ефективності інноваційної діяльності в умовах ринку
Читать: 2.2.особливості оцінки економічної ефективності впровадження нових видів продукції (на прикладі радіоелектронної апаратури на інтегральних схемах)
Читать: 2.2.1. економічні аспекти використання інтегральних схем у радіоелектронній апаратурі
Читать: 2.2.2. визначення економічного ефекту за рахунок зміни витрат виробництва апаратури на інтегральних схемах
Читать: 2.2.3. особливості визначення економічного ефекту за рахунок зміни витрат експлуатації радіоелектронної апаратури на інтегральних схемах
Читать: 2.3. особливості оцінки економічної     ефективності впровадження нових форм організації та управління виробництвом
Читать: 2.3.1. теоретичні основи використання автоматизованих систем управління технологічними процесами
Читать: 2.3.2. розрахунок економічного ефекту на витратах проектування, виготовлення та експлуатації автоматизованих систем управління технологічними процесами й визначення оптимальних меж їх застосування
Читать: Висновки
Читать: ЛІтература
Читать: Додатки
Читать: Додаток а
Читать: Додаток б