Політологія - Навчальний посібник (Цимбал П.В.)

АнотацІя

 

Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

 

ПОЛІТОЛОГІЯ

Навчальний посібник для вищих навчальних закладів

 

Частина перша

 

Харків 2008

 

ББК 66.01

Рекомендовано до видання Вченою радою

Харківського національного університету внутрішніх справ

протокол №      від             2008 р.

 

Рецензенти:

Л.А. Шаповал – канд. філос. наук, доцент Харківського національного університету внутрішніх справ

В.Л. Пасісниченко – канд. філос. наук, доцент Харківського національного університету  ім. В.Каразіна)

 

Політологія: Навчальний посібник. Частина 1./ Під загальною редакцією П.В.Цимбала. – Харків: Вид-во ХНУВС, 2008. – 163 с.

Навчальний посібник створений на кафедрі філософії і політології ХНУВС відповідно Держстандарту з навчальної дисципліни “Політологія” для вищих навчальниї закладів України. Навчальний матеріал викладений з урахуванням досягнень сучасної політологічної думки та профілю навчального закладу.

Посібник розрахований на курсантів, студентів, слухачів університету.

ББК 66.01

 

Відповідальність за точність та правильність викладення матеріалів, представлених у навчальному посібнику, несуть автори.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2008

© Тягло О. В., Калиновський В.Б., Сошников А.О., Цимбал П.В., Шаповаленко М.В., 2008

© Редагування Цимбал П.В., 2008