Політологія - Навчальний посібник (Цимбал П.В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Витоки науки про полІтику
Читать: Лекція 1. полІтологІя: предмет, метод та структура.
Читать: Лекція 2 ІсторІя полІтичноЇ думки у свІтовому контекстІ.
Читать: Тема 3. Історичні етапи розвитку політичної думки в україні
Читать: Тема 4. полІтична ІдеологІя.
Читать: Тема 5.  полІтична система
Читать: Тема 6. полІтичний процес
Читать: Література