Економетрія - Навчальний посібник (Наконечний С.І., Терещенко Т.О., Романюк Т.П.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Передмова
Читать: Розділ 1
Читать: 1.1.  предмет  і метод курсу
Читать: 1.2. місце курсу серед дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів з економічних спеціальностей
Читать: 1.3.  структура  курсу
Читать: 1.4.  коротка історична довідка
Читать: 1.5. задачі економетричного дослідження
Читать: 1.6. короткі висновки
Читать: 1.7. запитання до розділу 1
Читать: Розділ 2
Читать: 2.1. особливості економетричних моделей
Читать: 2.2. приклади економетричних моделей
Читать: 2.3. випадкова складова економетричної моделі
Читать: 2.4. оцінювання параметрів моделі методом найменших квадратів
Читать: 2.5. оцінювання параметрів моделі методом максимальної правдоподібності
Читать: 2.6. короткі висновки
Читать: 2.7. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: 2.8. основні терміни і поняття
Читать: Розділ 3
Читать: 3.1. означення матриці. основні види матриць
Читать: 3.2. елементарні дії над матрицями
Читать: 3.3. скалярні характеристики матриць
Читать: 3.4. обернена матриця. обернення (інвертування) матриць
Читать: 3.5. блочні матриці. дії з блочними матрицями
Читать: 3.6. обернення блочних матриць (формула фробеніуса). детермінант блочної матриці
Читать: 3.7. системи лінійних рівнянь
Читать: Розділ 4
Читать: 4.1. поняття моделі та етапи її побудови
Читать: 4.2. специфікація моделі
Читать: 4.3. передумови застосування методу найменших квадратів (1мнк)
Читать: 4.4. оператор оцінювання 1мнк
Читать: 4.5. властивості оцінок параметрів
Читать: 4.6. коваріаційна матриця оцінок параметрів моделі
Читать: 4.7. прогноз
Читать: 4.8. короткі висновки
Читать: 4.9. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: Розділ 5
Читать: 5.1. побудова економетричної моделі на основі покрокової регресії
Читать: 5.2. множинний коефіцієнт кореляції і детермінації
Читать: 5.3. частинні коефіцієнти кореляції і  коефіцієнти регресії
Читать: 5.4. перевірка значущості і довірчі інтервали
Читать: 5.5. короткі висновки
Читать: 5.6. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: 5.7. основні терміни i поняття
Читать: Розділ 6
Читать: 6.1. поняття мультиколінеaрності
Читать: 6.2. ознаки мультиколінеарності
Читать: 6.3. алгоритм фаррара - глобера
Читать: 6.4. метод головних компонентів
Читать: 6.5. короткі висновки
Читать: 6.6. знаходження частинних коефіцієнтів кореляції
Читать: 6.7. обчислення t-критеріїв
Читать: Розділ 7
Читать: 7.1. поняття гетероскедастичності
Читать: 7.2. методи визначення гетероскедастичності
Читать: 7.3. визначення матриці s
Читать: 7.4. узагальнений метод найменших квадратів (метод ейткена)
Читать: 7.5. прогноз
Читать: 7.6.  короткі висновки
Читать: 7.7. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: 7.8. основні терміни і поняття
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. причини виникнення автокореляції в економетричних моделях
Читать: 8.2. перевірка наявності автокореляції
Читать: 8.3. оцінка параметрів моделі з автокорельованими залишками
Читать: 8.4. прогноз
Читать: 8.5. короткі висновки
Читать: 8.6. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: Розділ 9
Читать: 9.1. властивості оцінок моделі при стохастичних змінних
Читать: 9.2. метод інструментальних змінних
Читать: 9.3. визначення інструментальних змінних
Читать: 9.4. помилки вимірювання змінних
Читать: 9.5. короткі висновки
Читать: 9.6. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: 9.7. основні терміни i поняття
Читать: Розділ 10
Читать: 10.1. поняття лагу і лагових змінних
Читать: 10.2. взаємна кореляційна функція
Читать: 10.3. лаги залежних і незалежних змінних
Читать: 10.4. методи оцінювання
Читать: 10.5. короткі висновки
Читать: 10.6. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: 10.7. основні терміни i поняття
Читать: Розділ 11
Читать: 11.1. системи одночасових структурних рівнянь
Читать: 11.2. проблеми ідентифікації
Читать: 11.3. рекурсивні системи
Читать: 11.4. непрямий метод найменших квадратів (нмнк)
Читать: 11.5. двокроковий метод найменших квадратів (2мнк)
Читать: 11.6. алгоритм двокрокового методу найменших квадратів (2мнк)
Читать: 11.7. трикроковий метод найменших квадратів (3мнк)
Читать: 11.8. прогноз і загальні довірчі інтервали
Читать: 11.9. короткі висновки
Читать: 11.10. запитання та завдання для самостійної роботи
Читать: Література