Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

2. характеристика плану рахункІв бухгалтерського облІку комерцІйних банкІв

Тема охоплює питання:

Особливості побудови Плану рахунків;

Структура класів Плану рахунків.

Теоретичні відомості