Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

15. облІк лІзингових операцІй

Лізинг — це угода, за якою лізингодавець передає лізинго- одержувачу право користування активом за плату та на певний період часу.

За принципом МСБО — перевага змісту над формою, лізингові операції класифікуються як кредитні та обліковуються за відповідними рахунками. Разом з цим, при лізингових операціях за формою виконується передача-отримання основних засобів користування. Отже банки-лізингодавці придбані основні засоби, що призначаються для передачі у лізинг, первісно обліковують за рахунками 4-го класу, де обліковуються основні засоби та нематеріальні активи, які належать банку.

Розділ охоплює такі питання.

1. Характеристика лізингових операцій.

2. Облік операцій з фінансового лізингу за балансом лізингодавця та лізингоодержувача.

3. Облік операцій з оперативного лізингу.

Теоретичні відомості