Бухгалтерський облік і прийняття рішень в банках - Навчальний посібник (Кіндрацька Л. М.)

10.2. облік операцій за овердрафтом

Овердрафт — короткостроковий кредит, який надається клієнту понад його залишок на поточному рахунку в банку в межах заздалегідь обумовленої суми дебетуванням його рахунку. При виконанні цієї операції за рахунком клієнта (контрагента) банку утворюється дебетовае сальдо. Інакше кажучи, овердрафт являє собою кредитну лінію (можливість негайного отримання кредиту), погоджену банком, якою контрагент може скористатися, використовуючи свій поточний рахунок. Як правило, поточний рахунок клієнта, як і кореспондентський рахунок банку, має кредитовий залишок. Перевищення цього залишку при проведенні розрахункових операцій як банком, так і контрагентом можливе під час підписання відповідної угоди при відкритті кореспондентського рахунку банку або поточного рахунку клієнта. У такий спосіб документально оформлюється можлива ситуація, що має назву основний (твердий) овердрафт, оскільки ядром (основою) його є постійна сума переви­щення залишку за рахунком. В угоді зазначається ліміт овердрафту, умови його використання та проценти як плата за такий спосіб кредитування. Сума процентів за овердрафтом підраховується, виходячи з неоплаченого денного залишку за рахунком та затвердженої ставки процентів що, як правило, перевищує процентну ставку, застосовувану в банку за кредитними ресурсами. За способом надання овердрафт підлягає сплаті за запитанням.

На практиці банк не потребує від контрагента погашення овердрафту за умови додержання визначеного ліміту. При обгрунтуванні причини перевищення ліміту банк допускає таку ситуацію, застосовуючи підвищену плату щодо суми пе- ревищення ліміту. Умови використання овердрафту та ліміти дебетового залишку за рахунком мають регулярно перегля- датися.

Наприкінці операційного дня за фактом овердрафту сума дебетового залишку переноситься на відповідні рахунки:

№ 1520 Овердрафт за кореспондентськими рахунками інших банків

№ 1620 Овердрафт за кореспондентськими рахунками, які від­криті в інших банках.

№ 2000 Рахунки суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом

№ 2200 Рахунки за овердрафтом фізичних осіб.

Отже, в банку виконується таке бухгалтерське проведення:

Д-т Рахунки за овердрафтом

К-т Кореспондентський рахунок банку або поточний рахунок контрагента.

Зрозуміло, що наприкінці наступного дня за рахунками (банку — кореспондентського; контрагента — поточного) ситуація може змінитися за результатами проведення розрахункових операцій.

У разі поповнення коштів на рахунку, що приведе до кредитового сальдо, відповідна сума спрямовується на погашення овердрафту, що в обліку супроводжується проведенням:

Д-т Кореспондентський рахунок банку (поточний рахунок контрагента)

К-т Рахунки за овердрафтом.

Сума за рахунками овердрафту, що залишилася непокритою в разі нестачі коштів, переноситься на наступний день.

Якщо дебетовий залишок за коррахунком (поточним рахунком) збільшиться, то на відповідну суму збільшуються проведення за рахунками овердрафту:

Д-т Рахунки овердрафту

К-т Коррахунок банку (поточний рахунок котрагента).

Проценти за офердрафтом нараховуються щоденно або щомісячно відповідно до облікової політики, прийнятої у банку. Для розрахунку процентів при помісячному їх нарахуванні може застосовуватись метод процентного числа або звичайний метод. Сплачуються проценти з поточного рахунку контрагента (коррахунку банку) у терміни, що передбачені угодою.

У разі прострочення терміну сплати процентів нарахована сума переноситься на відповідний рахунок за овердрафтом:

Д-т Рахунки за овердрафтом

К-т Нараховані доходи за овердрафтом (1528, 2008, 2208).

Простежимо облік операцій за овердрафтом на такому умовному прикладі.

З 11 червня по 17 червня за поточним рахунком контраген- та обліковувалось дебетове сальдо — 20 000 грн., а з 18.06 по 02.07 — 8000 грн. Процентна ставка, визначена угодою за овердрафтом — 54\%. Нарахування процентів здійснюється в останній день місяця, а сплата — у перший день наступного місяця.

У розрахунку кількість днів визначається методом «30/360».

11 червня при виникненні дебетового сальдо за поточним рахунком контрагента банк здійснює проведення:

Д-т 2000 «Рахунки суб’єктів господарської діяльності за офердрафтом»               20 000 грн.

К-т 2600 Поточні рахунки суб’єктів господарської діяльності             20 000 грн.

18 червня в обліку здійснюється проведення на зменшення суми офердрафту:

Д-т 2600                                     12 000 грн.

К-т 2000               12 000 грн.

Застосовуючи метод процентного числа, розрахуємо проценти за овердрафтом контрагента за червень:

 

Сума овердрафту грн.

Кількість днів дії овердрафту за даною сумою

Сума коштів за овердрафтом за вказаний період (грн.)

20000 8000

7 13

140000 104000 244000

 

Цей метод використовується для розрахунку процентів при постійній процентній ставці та змінному номіналі фінансового інструменту (як у наведеному прикладі).

Суть даного методу полягає в тому, що спочатку множенням номіналу на кількість днів визначається число, до якого потім застосовується процентна ставка. Як правило, отриманий результат є сумою процентного доходу.

У нашому прикладі нарахована сума процентного доходу дорівнює 366 грн. .

Наприкінці місяця банк виконує бухгалтерське проведення:

Д-т 2008 Нараховані доходи за овердрафтом         366 грн.

К-т 6020 Процентні доходи за рахунками суб’єктів господарської діяльності за овердрафтом 366 грн.

· При своєчасній оплаті контрагентом процентів за овердрафтом у банку виконується проведення

Д-т 2600               366 грн.

К-т 2008               366 грн.

· У разі несвоєчасної оплати процентів за овердрафтом, нарахована сума переноситься на відповідний рахунок овердрафту, про що в обліку складається проведення:

Д-т 2000               366 грн.

К-т 2008               366 грн.

· Погашення овердрафту проходить з поточного рахунку у су­мі овердрафту та процентів за ним:

Д-т 2600               8366 грн.

К-т 2000               8366 грн.