Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

РоздІл 2

ПЕРВИННА ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Основні терміни і поняття: облікова політика; наказ про облікову політику; централізація та децентралізація облікового процесу; меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку; журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку; робочий план рахунків; технічне забезпечення бухгалтерського обліку; організація технічного забезпечення бухгалтерського обліку.