Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

Список літератури

 

Бутинець Ф. Ф. Організація бухгалтерського обліку. Збірник вправ: Навч. посібник. — Житомир: ЖІТІ, 1997.

Бутинець Ф. Ф., Олійник О. В., Шигун М. М., Шулепова С. М. Організація бухгалтерського обліку. — Житомир: ЖІТІ, 2001.

Ворончук П. Г., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. — К.: Україна, 1991.

Джога Р. Т. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. — К.: КНЕУ. — 2001.

Джога Р. Т., Свірко С. В., Синельник Л. М. Бухгалтерський облік в бюджетних установах. — К.: КНЕУ, 2003.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996.

Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: КНЕУ, 2001.

Кузьмінська О. Е., Кириленко В. Б. Організація обліку в банках. — К.: КНЕУ, 2002.

Кузьмінський А. М., Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — К.: Вища шк., 1993.

Кузьмінський А. М., Джога Р. Т. і інші. Організація бухгалтерського обліку в системі АН України. — К.: Наук. думка, 1985.

Литвин Ю. Я. і інші. Організація бухгалтерського обліку в сільському господарстві. — Тернопіль: Кжв., 1998.

Наринский О. С. Организация бухгалтерского учёта на промышленных предприятиях. — Л.: ЛФЭИ, 1984.

Пушкар М. С., Журавель Г. П., Литвин Ю. Я., Мельник В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку. — Тернопіль: ТАНГ, 1998.

Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000.

Сопко В. В., Завгородній В. П. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. — К.: КНЕУ, 2000.

Шмигель А. Д. Организация бухгалтерского учёта в промышленности. — К.: Вища шк., 1978.