Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

РоздІл 8

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ, ВИДАТКІВ ТА ВИТРАТ

Основні терміни і поняття: організація планування доходів загального фонду; організація планування доходів спеціального фонду; кошторис; штатний розклад; план асигнувань; організація обліку видатків; розробка робочої еконо­мічної класифікації видатків; організація розробки номенкла­тури статей витрат.