Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

РоздІл 6

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

Основні терміни і поняття: організація обліку надходження запасів; організація складського обліку; номенклатурний номер; організація розробки номенклатурних номерів; номенклатура-цінник; організація обліку наявності та руху запасів у бухгалтерії; організація обліку використання запасів.