Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

РоздІл 5

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Основні терміни і поняття: організація обліку надходжен­ня необоротних активів; матеріальна відповідальність; організація матеріальної відповідальності; організація обліку наявності необоротних активів; організація складського обліку; організація розробки інвентарних номерів; організація обліку зносу та ремонту необоротних активів; організація обліку вибуття необоротних активів.