Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

РоздІл 4

ОБЛІКОВИЙ ПІДРОЗДІЛ УСТАНОВИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЙОГО РОБОТИ

Основні терміни і поняття: організаційна структура бух­галтерії: лінійна, лінійно-штабна, комбінована; організа- ційні регламенти: робочі інструкції, положення; головний бухгалтер: його права та обов’язки; організація роботи го­ловного бухгалтера; принципи, елементи організації праці працівників бухгалтерії; ергономічне забезпечення та його організація; соціальне забезпечення та його організація.