Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

РоздІл 3

ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ

Основні терміни і поняття: облікова номенклатура; організація облікових номенклатур; реквізит; первинні документи; облікові реєстри; рух носіїв облікової інформації; організація руху носіїв облікової інформації; оперограма; доку­ментограма; графік руху носіїв облікової інформації; поточний і постійний архів; організація роботи архіву.