Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах - Навчальний посібник (Свірко С. В.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл 1
Читать: 1.1. визначення поняття «організація бухгалтерського обліку». зміст та характеристика курсу
Читать: 1.2. предмет та об’єкти організації бухгалтерського обліку
Читать: 1.3. принципи організації бухгалтерського обліку
Читать: 1.4. метод організації бухгалтерського обліку
Читать: 1.5. регулювання бухгалтерського обліку бюджетних установ
Читать: РоздІл 2
Читать: 2.1. формування облікової політики
Читать: 2.2. організаційні форми бухгалтерського обліку
Читать: 2.3. форми бухгалтерського обліку
Читать: 2.4. порядок розробки робочого плану рахунків
Читать: 2.5. організація забезпечення технології процесу бухгалтерського обліку
Читать: РоздІл 3
Читать: 3.1. організація облікових номенклатур
Читать: 3.2. організація носіїв облікової інформації
Читать: 3.3. методика і техніка розробки форм носіїв облікової інформації
Читать: 3.4. організація забезпечення носіями облікової інформації
Читать: 3.5. організація руху носіїв облікової інформації
Читать: 3.6. організація архіву носіїв облікової інформації
Читать: РоздІл 4
Читать: 4.1. організаційна побудова бухгалтерії як окремої ділянки бюджетних установ
Читать: 4.2. принципи, вимоги та елементи організації праці працівників бухгалтерської служби
Читать: 4.3. організація роботи головного бухгалтера
Читать: 4.4. розробки організаційних регламентів
Читать: 4.5. організація ергономічного і соціального забезпечення
Читать: РоздІл 5
Читать: 5.1. основи організації бухгалтерського обліку необоротних активів
Читать: 5.2. організація обліку надходження необоротних активів
Читать: 5.3. організація обліку наявності необоротних активів
Читать: 5.4. організація обліку зносу та ремонту необоротних активів
Читать: 5.5. організація обліку вибуття необоротних активів
Читать: РоздІл 6
Читать: 6.1. основи організації матеріальних запасів
Читать: 6.2. організація обліку придбання та надходження запасів
Читать: 6.3. організація складського обліку запасів
Читать: 6.4. організація обліку у бухгалтерії наявності запасів
Читать: 6.5. організація обліку вибуття запасів
Читать: РоздІл 7
Читать: 7.1. основні завдання обліку праці, заробітної плати і стипендій
Читать: 7.2. організація обліку особового складу працівників
Читать: 7.3. організація обліку виробітку працівників
Читать: 7.4. організація обліку нарахування та виплати заробітної плати
Читать: 7.5. організація обліку стипендій
Читать: РоздІл 8
Читать: 8.1. основи організації обліку доходів, витрат та видатків
Читать: 8.2. організація обліку доходів загального фонду
Читать: 8.3. організація обліку доходів спеціального фонду
Читать: 8.4. організація обліку видатків
Читать: 8.5. організація обліку затрат
Читать: РоздІл 9
Читать: 9.1. основи організації обліку грошових коштів і розрахунків
Читать: 9.2. організація обліку грошових коштів у касі
Читать: 9.3. організація обліку грошових коштів на поточних і реєстраційних рахунках
Читать: 9.4. організація обліку розрахунків з іншими дебіторами
Читать: 9.5. організація розрахунків з іншими кредиторами
Читать: РоздІл 10
Читать: 10.1. основи організації бухгалтерської звітності
Читать: 10.2. поняття, принципи та класифікація бухгалтерської звітності
Читать: 10.3. організація інвентаризації
Читать: 10.4. організація складання звітності
Читать: 10.5. організація подання звітності
Читать: РоздІл 11
Читать: 11.1. основи організації планування розвитку бухгалтерського обліку
Читать: 11.2. плани розвитку бучхгалтерського обліку
Читать: 11.3. методика організації впровадження облікових завдань
Читать: 11.4. ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського обліку та його автоматизації
Читать: Список літератури