Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Підручник (Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл  1
Читать: 1.1. роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання
Читать: 1.2. бухгалтерський баланс
Читать: 1.3. план рахунків бухгалтерського обліку
Читать: 1.4. форми бухгалтерського обліку
Читать: 1.5. особливості організації бухгалтерського обліку
Читать: РоздІл  2
Читать: 2.1. система розпорядників коштів (рк) і завдання обліку їхніх доходів і видатків
Читать: 2.2. склад і класифікація доходів і видатків
Читать: 2.3. кошти, що отримуються від інших бюджетних установ.
Читать: 2.4. облік доходів загального фонду
Читать: 2.5. облік доходів спеціального фонду
Читать: 2.6. облік видатків
Читать: РоздІл  3
Читать: 3.1. принципи та форми грошових розрахунків
Читать: 3.3. облік операцій з іноземною валютою
Читать: 3.4. облік інших коштів
Читать: 3.5. облік розрахунків з підзвітними особами
Читать: 3.6. облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами
Читать: РоздІл  4
Читать: 4.1. праця й заробітна плата в бюджетних установах та завдання їх обліку
Читать: 4.2. оперативний облік персоналу
Читать: 4.3. облік використання робочого часу та виробітку
Читать: 4.4. форми та системи оплати праці
Читать: 4.5. нарахування заробітної плати
Читать: 4.6. утримання із заробітної плати працівників
Читать: 4.7. порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати
Читать: 4.8. синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов’язаних з нею розрахунків
Читать: 4.9. облік розрахунків зі страхування
Читать: 4.10. облік розрахунків зі стипендіатами
Читать: РоздІл  6
Читать: 6.1. склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів
Читать: 6.2. документація та оперативний облік надходження запасів
Читать: 6.3. документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів
Читать: 6.4. облік запасів на складах та його зв’язок з обліком у бухгалтерії
Читать: 6.5. синтетичний облік запасів
Читать: 6.6. обік продуктів харчування
Читать: 6.7. облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного призначення
Читать: 6.8. облік малоцінних та швидкозношуваних предметів
Читать: 6.9. Інвентаризація запасів
Читать: РоздІл 7
Читать: 7.1. облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами
Читать: 7.2. облік витрат і продукції виробничих майстерень
Читать: 7.3. облік витрат та продукції підсобних сільських господарств
Читать: 7.4. облік витрат і калькулювання послуг бюджетних установ
Читать: Розділ 8
Читать: 8.1. власний капітал бюджетних установ і завдання його обліку
Читать: 8.2. облік фондів
Читать: 8.3. облік результатів виконання кошторису
Читать: Література
Читать: Додаток 1
Читать: Додаток 3