Напрямки вдосконалення обліку фінансових ресурсів у бюджетних установах - Посібник (Фаріон І. Д., Писаренко Т. М.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: 1. реформування органІзацІЇ облІку й контролю за державними доходами та видатками
Читать: 2. дІюча практика ведення бухгалтерського облІку в бюджетних установах
Читать: 3. пропозицІЇ щодо вдосконалення облІку фІнансових ресурсІв в установах, якІ утримують за рахунок бюджетних коштІв
Читать: Висновки
Читать: Список використаних джерел