Економічні основи розвитку АПК в ринкових умовах - Монографія (С.Л.Дусановський, Є.М.Білан)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Вступ
Читать: І. агропромисловий комплекс І його структура
Читать: 2.     загальнІ       тенденцІЇ     розвитку     апк в      умовах ринковоЇ економІки
Читать: 3. економІчнІ механІзми регулювання розвитку апк в ринкових умовах
Читать: 4. розвиток рослинницьких галузей
Читать: 5. розвиток тваринницьких галузей
Читать: 6. розвиток переробноЇ І харчовоЇ промисловостІ
Читать: 7. аграрна реформа та перспективи розвитку агропромислового виробництва
Читать: 8. соцІальний розвиток села
Читать: ЛІтература