Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

1.4.  завдання  бюджетного  обліку

До завдань бюджетного обліку належать:

1)         точне виконання затвердженого бюджету;

2)              дотримання   фінансово-бюджетної   дисципліни   і   суворого режиму економії у витрачанні коштів;

3)         охорона майна;

4)              мобілізація   засобів   у   бюджеті   та   виявлення   додаткових доходів.

Для виконання цих завдань ведеться облік:

1)         кредитів (асигнувань) і витрат бюджетних засобів;

2)              надходження   і   витрачання   спеціальних   і   позабюджетних коштів;

3)             збереження та ефективності використання грошових засобів, матеріалів, обладнання, продуктів харчування, медикаментів та інших цінностей;

4)         розрахунків з дебіторами та кредиторами.

Схема №1

Інформаційно-технологічна взаємодія органів державного казначейства та банківської системи з доходів Держбюджету

 

ОПЕРУ НБУ

 

Єдиний казначейський рахунок

звірка даних

 

виписка

 

Головне управління

Держказначайства

 

 

 

трансферт

залишок доходів

звіти по доходах

 

 

 

Обласні управління НБУ

 

Єдиний казначейський рахунок

звірка даних

 

виписка

 

 

Обласні управління

Держказначейств

 

 

 

 

Комерційні банки

 

Транзитний субрахунок за доходами

 

розпорядження щодо

розподілу

 

виписка

звіти по доходах

 

Районні управління

Держказна-

чейства

 

 

Комерційні банки

 

Рахунки платників

податків

 

платіжний документ

 

 

 

Платники податків

кошти інформація

Схема №2

Інформаційно-технологічна взаємодія органів державного казначейства та банківської системи з видатків Держбюджету

 

 

 

ОПЕРУ НБУ Єдиний

казначейський рахунок

 

Обласні управління

НБУ

 

поточний рахунок за видатками

 

Комерційні банки

 

поточний рахунок за

 

видатками доходів

платіжний документ

 

виписка

 

платіжний документ

 

виписка

 

платіжний документ

 

виписка

 

Головне управління Держказна- чейства

 

Обласні управління Держказна- чейства

 

Районні управління Держказна- чейства

 

 

ліміт фінансування

 

Міністерство освіти і науки

 

розподіл

ліміту фінансування по областях і відомчих установах

 

ліміт фінансування

 

Обласні управління освіти

 

розподіл ліміту

 

рахунок на оплату

 

ліміт фінансування

 

 

Комерційні банки

 

поточний рахунок за

 

видатками доходів

 

рахунок на оплату

 

ПТУ

 

 

 

Комерційні

банки

 

поточний рахунок за

 

видатками доходів

 

виписки

Підрядник

 

кошти інформація