Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

1.1. загальне поняття про бюджетний облік як складову частину народногосподарського обліку

 

Господарський облік має три напрямки застосування: перший пов’язаний із підприємствами, що дають прибутки або збитки. Це госпрозрахункові підприємства, що працюють за принципом самоокупності. Другий напрямок застосування – в організаціях і установах, які здійснюють витрати, але не отримують   доходів.   У   цьому   разі   свої   витрати   вони   перекривають   і бюджетними асигнуваннями. Третій – у податкових органах, які забезпечують формування бюджету будь-якої країни.

Облікові дисципліни вважаються основними в економічних ВНЗ. Переважно вони об’єднані в три курси: “Бухгалтерський облік у госпрозрахункових підприємствах і організаціях”, “Бухгалтерський облік в установах і організаціях, що перебувають на Державному (місцевому) бюджеті” та “Бухгалтерський облік виконання бюджетів”. Спеціалісти бухгалтерський облік виконання бюджетів називають бюджетним.

Бюджетний облік застосовують для відображення процесу виконання бюджету, зокрема, для обліку доходів, видатків, грошових засобів бюджету, фінансування заходів, передбачених у затвердженому бюджеті; фондів, резервів і розрахунків, які створюються і виникають у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів витрат бюджетних установ. Отже, бюджетний облік охоплює операції, пов’язані з процесом виконання бюджетів в Україні, і дає повну характеристику його стану.

За допомогою бюджетного обліку здійснюється контроль за процесом виконання бюджету, ефективним і економним витрачанням бюджетних коштів. Таким чином, бюджетний облік – це науково обґрунтована система спостереження, відображення, узагальнення і  контролю якісних і кількісних змін процесу виконання бюджету.