Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

ЛІтерату р а

 

1.  Бюджетний           кодекс України,         затверджений            наказом          Президента

України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ зі змінами та доповненнями;

2.  Желюк Л. О. Бухгалтерський облік виконання бюджетів. – Т.: ТАНГ,

2000 – 200 с.;

3. Інструкція із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затверджена наказом ДКУ від

28.11.2000 р. № 119, з доповненнями (наказ від 15.02.2001 р. № 16, наказ від

29.03.2001 р. № 42, наказ від 23.04.2001 р. № 57, наказ від 4.05.2001 р. № 70,

наказ від 24.07.2001 р. № 127, наказ від 30.08.2001 р. № 150);

4.  Лучко М. Р., Желюк Л. О., Іванечко Ю. М. Порядок відображення в бухгалтерському обліку основних операцій з обліку виконання бюджетів для студентів спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”, спеціалізації “Облік та контроль фінансово-господарської діяльності”. – Тернопіль: ТДЕУ, 2005. – 40

с.;

5.  Наказ         ДКУ    “Про   затвердження Порядків        відображення             у бухгалтерському    обліку                        операцій         з           виконання      державного    бюджету”       від

28.12.2000 р. № 142;

6.  Постанова КМУ від 31.07.1995 р. № 590 “Положення про Державне казначейство; питання Державного казначейства України”;

7.  Юрій  С.  І.,  Стоян  В.  І.  Казначейська система.  –  Тернопіль:  Карт-

Бланш, 2002 р. – 596 с.