Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

4.6. здійснення операцій із визначення результату виконання бюджетів

 

Логічно, що після закінчення бюджетного року доцільно визначити стан виконання бюджету. Саме для цього призначено рахунки класу 5 “Результат виконання бюджету”.

Таким чином, кредитовий залишок за рахунком 5911 “Контррахунок за результатом виконання бюджету” означатиме рефіцит державного чи місцевого бюджету, а дебетовий – дефіцит. Цей зведений рахунок можна оцінити, аналізуючи його в розрізі загального 5111 “Результат виконання загального фонду державного бюджету” 5121 “Результат виконання загального фонду місцевого бюджету” чи спеціального 5112 “Результат виконання спеціального фонду державного бюджету” 5122 “Результат виконання спеціального фонду місцевого бюджету” фондів бюджету. Тобто, кредитовий залишок означатиме рефіцит, а дебетовий – дефіцит бюджету, його невиконання.

 

4.6.1. Виконання державного бюджету

 

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Меморіальний документ ДКУ

 

 

Списано доходи, що  підлягають розподілу та кошти тимчасово віднесені на доходи бюджету

6113

 

6211

 

6411

 

6412

6911

 

6911

 

6911

 

6911

 

 

2

 

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         доходи            на        результат            виконання

 

загального фонду бюджету

 

(субрахунок   7921    за         умови дебетового залишку)

 

5911

 

6111

 

5911

 

6911

 

5111

 

7921

Продовження табл.

 

 

3

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         доходи            на        результат            виконання

 

спеціального фонду бюджету

 

(субрахунок 7921 за умови дебетового залишку)

5911

 

6112

 

5911

6911

 

5112

 

7921

 

 

4

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         витрати          на        результат            виконання

 

загального фонду бюджету

 

(субрахунок 7921 за умови кредитового залишку)

7911

 

5111

 

7921

5911

 

7111

 

5911

 

 

5

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         витрати          на        результат            виконання

 

спеціального фонду бюджету

 

(субрахунок 7921 за умови кредитового залишку)

7911

 

5112

 

7921

5911

 

7121

 

5911

 

 

4.6.2. Виконання місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Меморіальний документ ДКУ

 

 

Списано доходи, що підлягають розподілу, та кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету

6123

6211

6221

6421

6422

6911

6911

6911

6911

6911

 

 

2

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         доходи            на        результат            виконання

загального фонду бюджету

(субрахунок   7921    за         умови дебетового залишку)

 

5911

6121

5911

 

6911

5121

7921

 

 

3

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         доходи            на        результат            виконання

спеціального фонду бюджету

(субрахунок   7921    за         умови дебетового залишку)

 

5911

6122

5911

 

6911

5122

7921

 

 

4

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         витрати          на        результат            виконання

загального фонду бюджету

(субрахунок   7921    за         умови кредитового залишку)

 

7911

5121

7921

 

5911

7211

5911

 

 

5

 

Меморіальний документ ДКУ

Списано         витрати          на        результат            виконання

спеціального фонду бюджету

(субрахунок   7921    за         умови кредитового залишку)

 

7911

5122

7921

 

5911

7221

5911

РОЗДІЛ V

ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ