Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

4.2. реєстрація зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах

Державного казначейства

 

Після того як введено головні показники відповідно до розписів, кошторисів, планів асигнувань тощо на початок звітного року розпочинається процес їх виконання. Він супроводжується не лише звіркою дотримання планових показників, а й процесом реєстрації зобов’язань.

Розрізняють два види зобов’язань: юридичні та фінансові.

Юридичні зобов’язання – це відповідальність розпорядника коштів бюджету як споживача товарів, робіт, послуг, що виникає з договорів (угод, замовлень), за якими він повинен сплатити належну суму виконавцеві за умови реалізації цих договорів. Юридичні зобов’язання називають інколи просто зобов’язаннями.

Фінансові зобов’язання – це зобов’язання розпорядників коштів бюджету сплатити кошти за надані товари (послуги) або інші ідентичні операції, що виникають з договорів (угод, замовлень) або згідно з первинними фінансовими документами. Фінансові зобов’язання обліковуються як кредиторська заборгованість та/або попередня й авансова оплата.

Іншими словами, юридичні зобов’язання відповідають загальній сумі укладеного договору (як правило, укладеного на бюджетний рік), а фінансові зобов’язання є поточними (як правило, поточна місячна заборгованість).

 

4.2.1. Реєстрація зобов’язань за коштами державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Реєстр зобов’язань

Зареєстровано     зобов’язання     розпорядників

коштів    бюджету    щодо    загального    фонду

Державного бюджету

Зареєстровано зобов’язання розпорядників коштів бюджету щодо спеціального фонду Державного бюджету

Зареєстровано зобов’язання розпорядників коштів бюджету до з’ясування щодо загального і спеціального фондів

 

 

9231

 

9232

 

9231

9232

 

 

9411

 

9412

 

9499

9499

 

 

4.2.2.  Реєстрація  фінансових  зобов’язань  за  коштами  Державного

бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Реєстр фінансових зобов’язань

Зареєстровано         фінансові         зобов’язання

розпорядників  коштів  бюджету  щодо загального фонду держбюджету

Зареєстровано фінансові зобов’язання розпорядників коштів бюджету щодо спеціального фонду держбюджету

9411

 

9412

9413

 

9414

 

 

4.2.3. Реєстрація зобов’язань за коштами місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Реєстр зобов’язань

Зареєстровано     зобов’язання     розпорядників

коштів бюджету щодо загального фонду місцевого бюджету

Зареєстровано зобов’язання розпорядників коштів бюджету щодо спеціального фонду місцевого бюджету

Зареєстровано зобов’язання розпорядників коштів бюджету до з’ясування щодо загального та спеціального фондів

 

 

9241

 

9242

 

9241

9242

 

 

9421

 

9422

 

9499

9499

4.2.4.   Реєстрація      фінансових    зобов’язань    за         коштами         місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Реєстр фінансових зобов’язань

Зареєстровано         фінансові         зобов’язання

розпорядників коштів бюджету по загальному фонду місцевого бюджету

Зареєстровано фінансові зобов’язання розпорядників  коштів  бюджету  по спеціальному фонду місцевого бюджету

9421

 

9422

9423

 

9424