Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

4.1. введення планових показників на початок бюджетного періоду

 

Система бюджетного обліку побудована на засадах суворого дотримання бюджетної дисципліни та виконання запланованих обсягів доходів та видатків відповідно  до   окремих  підприємств,  галузей,  територіальних  одиниць,  і держави загалом. Тому процеси відображення планових показників у бухгалтерському обліку посідають одне з провідних місць. Оскільки планові показники не можуть впливати на валюту балансу, для їх відображення відведено окремий клас рахунків у Плані рахунків – клас 9 “Позабалансовий облік”.

Загалом  система  введення  планових  показників  поділяється  на  дві частини щодо певного бюджету: державний і місцевий. Відповідно кожен з них перерозподіляється на загальний і спеціальний фонди. Також на рівні Державного  бюджету  можна  виокремити  порядки  введення  планових показників у Головному управлінні Державного казначейства України, в його територіальних управліннях і відділеннях.

Документи, що є підставою для відображення тих чи інших планових

показників, подано у табл. 4.1.

Таблиця 4.1

Документи для введення планових показників за коштами Державного бюджету

з/п

 

Назва документа

 

Видавець

Де обліковується

ГУДКУ

УДК

ВДК

 

1

Розпис Державного бюджету

та помісячний розпис асигнувань

 

Міністерство фінансів України

 

+

 

 

 

2

 

Зведений кошторис

Головний

розпорядник коштів

 

+

 

 

 

3

 

Зведений план асигнувань

Головний

розпорядник коштів

 

+

 

 

 

4

Пропозиції щодо надання

коштів із загального фонду

Державного бюджету

 

Міністерство фінансів України

 

+

 

 

 

5

Розпис призначень і розпис

асигнувань (відповідно до до територій)

 

ГУДКУ

 

 

+

 

Продовження табл. 4.1

1

2

3

4

5

6

 

6

 

Зведений кошторис

 

Розпорядник другого ступеня

 

 

+

 

 

7

 

Зведений план асигнувань

Розпорядник

другого ступеня

 

 

+

 

 

8

Річний розпис призначень і

помісячний розпис асигнувань

 

Розпорядник другого ступеня

 

 

+

 

+

 

9

 

Індивідуальний кошторис

Розпорядник

коштів бюджету

 

 

+

 

+

 

10

Індивідуальний план

асигнувань

Розпорядник

коштів бюджету

 

 

+

 

+

 

 

У табл. 4.1. знак “+” означає, що відповідний документ є підставою для відображення господарської операції у зазначеному органі казначейства, відповідно “–“ означає, що цей документ не відображається у відповідному

органі казначейства.

Таблиця 4.2

 

Документи для введення планових показників за коштами місцевого бюджету

з/п

 

Назва документа

 

Видавець

1

Річний розпис призначень

Сесія відповідної ради

2

Зведений кошторис

Головний розпорядник коштів

3

Зведений план асигнувань

Головний розпорядник коштів

 

4

Річний            розпис            призначень    і

помісячний розпис асигнувань

 

Головний розпорядник коштів

5

Індивідуальний кошторис

Розпорядник коштів бюджету

 

6

Індивідуальний план

асигнувань

 

Розпорядник коштів бюджету

 

 

Загалом операції із введення планових показників на початок звітного року побудовано за такими схемами:

Дт 9921 Кт “Пасивні рахунки обліку витрат”;

Дт “Активні рахунки обліку доходів” Кт 9911.

У разі збільшення введених показників операції відображатимуться за аналогічними схемами, а в разі їх зменшення – зворотними проведеннями.

4.1.1. Введення планових показників витрат на початок бюджетного року за коштами Державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Розпис Державного бюджету та помісячний розпис асигнувань  (рівень

– ГУДКУ)

Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у

загальному фонді Державного бюджету Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у спеціальному фонді Державного бюджету Затверджено  зведені            поточні            бюджетні призначення  у  загальному  фонді  Державного бюджету

Затверджено  зведені      поточні      бюджетні призначення у спеціальному фонді Державного бюджету

Затверджено              поточні           зведені                        бюджетні призначення  у  загальному  фонді  Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у загальному       фонді            Державного   бюджету         за помісячним розписом асигнувань

Затверджено  узагальнені    зведені            бюджетні призначення  головних   розпорядників  коштів загального фонду Державного бюджету Затверджено            узагальнені    зведені            бюджетні призначення  головних   розпорядників  коштів спеціального фонду Державного бюджету

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9217

 

9218

 

9213

 

9214

 

9263

 

9264

 

9081

 

9082

 

 

2

 

 

Зведений кошторис головного розпорядника коштів            (рівень            – ГУДКУ)

Затверджено зведені кошторисні призначення за

коштами         загального      фонду      Державного бюджету

Затверджено зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

Затверджено зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду Державного бюджету

Затверджено  зведені     поточні     кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

 

9117

 

9118

 

9113

 

9114

 

 

3

Зведений        план

асигнувань головного розпорядника коштів            (рівень            – ГУДКУ)

 

Затверджено   зведені   поточні   призначення   з державного бюджету за планом асигнувань Затверджено зведені призначення з державного бюджету за планом асигнувань

 

9921

 

9921

 

9132

 

9134

Продовження табл.

 

 

4

 

 

Пропозиції щодо надання коштів (рівень – ГУДКУ)

Затверджено    узагальнені    пропозиції    щодо

надання коштів загального фонду Державного бюджету

Затверджено пропозиції щодо надання коштів загального фонду Державного бюджету за окремими КФК (кодами функціональної класифікації)

 

9081

 

9213

 

9093

 

9091

 

 

5

 

 

Розпис  призначень і  помісячний розпис асигнувань (рівень – УДК)

Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у загальному фонді Державного бюджету

Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у спеціальному фонді Державного бюджету Затверджено  поточні           зведені            бюджетні призначення  у  загальному  фонді  Державного бюджету

Затверджено  поточні      зведені      бюджетні призначення у спеціальному фонді Державного бюджету

Затверджено              зведені            поточні                       бюджетні призначення  у  загальному  фонді  Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у загальному       фонді            Державного   бюджету         за помісячним розписом асигнувань

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9217

 

9218

 

9213

 

9214

 

9263

 

9264

 

 

6

 

 

Зведений кошторис

(рівень – УДК)

Затверджено зведені кошторисні призначення за

коштами         загального     фонду      Державного бюджету

Затверджено зведені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

Затверджено зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду Державного бюджету

Затверджено зведені поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

 

9117

 

9118

 

9113

 

9114

 

 

7

 

Зведений        план асигнувань  (рівень

– УДК)

Затверджено   зведені   поточні   призначення   з

Державного бюджету за планом асигнувань Затверджено зведені призначення з Державного бюджету за планом асигнувань

9921

 

9921

9132

 

9134

 

 

8

 

 

Річний розпис призначень і помісячний розпис асигнувань (рівень

– УДК та ВДК)

Затверджено          індивідуальні          бюджетні

призначення у загальному фонді Державного бюджету

Затверджено індивідуальні бюджетні призначення у спеціальному фонді Державного бюджету

Затверджено поточні індивідуальні бюджетні призначення у загальному фонді Державного бюджету

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

9215

 

9216

 

9211

 

9212

 

9262

Продовження табл.

 

 

Затверджено  поточні  індивідуальні  бюджетні

призначення у спеціальному фонді Державного бюджету

Затверджено  індивідуальні бюджетні призначення  з  загального  фонду  Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань Затверджено  поточні  індивідуальні  бюджетні призначення  з  загального  фонду  Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань Сформовано загальний залишок асигнувань на взяття  зобов’язань    щодо   загального      фонду Державного бюджету

Сформовано загальний залишок асигнувань на взяття зобов’язань щодо спеціального фонду Державного бюджету

 

 

9921

 

9921

 

9921

 

 

9261

 

9231

 

9232

 

 

9

 

 

Кошторис (рівень –

УДК та ВДК)

Затверджено         індивідуальні         кошторисні

призначення   за   коштами   загального   фонду

Державного бюджету

Затверджено індивідуальні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

Затверджено поточні індивідуальні кошторисні призначення за коштами загального фонду Державного бюджету

Затверджено поточні індивідуальні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9115

 

9116

 

9111

 

9112

 

 

10

 

План асигнувань (рівень – УДК та ВДК)

Затверджено  індивідуальні призначення  з

Державного бюджету за планом асигнувань Затверджено поточні індивідуальні призначення з Державного бюджету за планом асигнувань

9921

 

9921

9133

 

9131

 

 

4.1.2. Введення планових показників витрат на початок бюджетного року за коштами місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Затверджений місцевий бюджет

Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у загальному фонді місцевого бюджету Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у спеціальному фонді місцевого бюджету Затверджено              зведені            поточні           бюджетні призначення         у            загальному            фонді  місцевого бюджету

 

9921

 

9921

 

9921

 

9227

 

9228

 

9223

Продовження табл.

 

 

Затверджено  зведені            поточні            бюджетні

призначення  у  спеціальному  фонді  місцевого бюджету

Затверджено                          зведені            поточні            бюджетні призначення                     у            загальному     фонді  місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань Затверджено  зведені  бюджетні  призначення  у загальному            фонді  місцевого       бюджету         за помісячним розписом асигнувань

 

 

9921

9921

 

9921

 

 

9224

9273

 

9274

 

 

2

 

 

Зведений кошторис

Затверджено зведені кошторисні призначення у

загальному фонді місцевого бюджету Затверджено зведені кошторисні призначення у спеціальному фонді місцевого бюджету Затверджено       зведені            поточні           кошторисні призначення     у            загальному     фонді              місцевого бюджету

Затверджено  зведені     поточні     кошторисні призначення у спеціальному фонді місцевого бюджету

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9127

 

9128

 

9123

 

9124

 

 

3

 

Зведений        план асигнувань

Затверджено  зведені  призначення  з  місцевого

бюджету за планом асигнувань

Затверджено  зведені            поточні            призначення  з місцевого бюджету за планом асигнувань

9921

 

9921

9144

 

9142

 

 

4

 

 

Річний            розпис призначень                і помісячний розпис асигнувань

Затверджено           індивідуальні           бюджетні

призначення  у   загальному   фонді   місцевого бюджету

Затверджено індивідуальні бюджетні призначення у спеціальному фонді місцевого бюджету

Затверджено поточні індивідуальні бюджетні призначення  у   загальному   фонді   місцевого бюджету

Затверджено поточні індивідуальні бюджетні призначення у спеціальному фонді місцевого бюджету

Сформовано загальний залишок асигнувань на взяття зобов’язань щодо загального фонду місцевого бюджету

Сформовано загальний залишок асигнувань на взяття зобов’язань щодо спеціального фонду місцевого бюджету

Затверджено                          індивідуальні            бюджетні призначення         з            загального      фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань Затверджено  поточні   індивідуальні   бюджетні призначення  з            загального      фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

9225

 

9226

 

9221

 

9222

 

9241

 

9242

 

9272

 

9271

Продовження табл.

 

 

5

 

 

Кошторис

Затверджено         індивідуальні         кошторисні

призначення  у   загальному   фонді   місцевого бюджету

Затверджено індивідуальні кошторисні призначення у спеціальному фонді місцевого бюджету

Затверджено поточні індивідуальні кошторисні призначення у загальному фонді місцевого бюджету

Затверджено поточні індивідуальні кошторисні призначення у спеціальному фонді місцевого бюджету

 

 

9921

 

9921

 

9921

 

9921

 

 

9125

 

9126

 

9121

 

9122

 

 

6

 

 

План асигнувань

Затверджено  індивідуальні призначення  з

місцевого бюджету за планом асигнувань Затверджено поточні індивідуальні призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

9921

 

9921

9143

 

9141

 

 

4.1.3. Введення планових показників доходів на початок бюджетного

року за коштами державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

Розпис державного бюджету, зведений кошторис, індивідуальний кошторис

Введено поточні планові показники за доходами

загального фонду державного бюджету

Введено  поточні  планові  показники  за доходами спеціального фонду державного бюджету

Затверджено  планові  показники  за  доходами загального фонду державного бюджету Затверджено  планові  показники  за  доходами спеціального фонду державного бюджету

 

9311

 

9312

 

9313

 

9314

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

 

4.1.4. Введення планових показників доходів на початок бюджетного року за коштами місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

Річний            розпис призначень, зведений кошторис, індивідуальний кошторис

Введено поточні планові показники за доходами

загального фонду місцевого бюджету

Введено  поточні  планові  показники  за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

Затверджено  планові  показники  за  доходами загального фонду місцевого бюджету Затверджено  планові  показники  за  доходами спеціального фонду місцевого бюджету

9321

 

9322

 

9323

 

9324

9911

 

9911

 

9911

 

9911

4.1.5. Введення показників розрахункових документів (картотека) не оплачених в строк за коштами державного бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Платіжні            вимоги за рішенням суду, висновки податкових

органів тощо

Затверджено суми розрахункових документів за

доходами        загального   фонду,   які   підлягають оплаті

Затверджено суми розрахункових документів за видатками загального фонду, які не оплачені в строк

Затверджено суми розрахункових документів за доходами спеціального фонду, які підлягають оплаті

Затверджено суми розрахункових документів за видатками спеціального фонду, які не оплачені в строк

Затверджено суми розрахункових документів за доходами, які підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами

Затверджено суми розрахункових документів за коштами, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

Затверджено суми розрахункових документів за коштами, тимчасово віднесеними на доходи, які підлягають розподілу

Затверджено суми розрахункових документів за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи, які підлягають оплаті

 

 

9511

 

9512

 

9513

 

9514

 

9515

 

9531

 

9541

 

9542

 

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

 

4.1.6. Введення показників розрахункових документів (картотека) не оплачених в строк за коштами місцевого бюджету

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

 

1

 

 

Платіжні            вимоги за рішенням суду, висновки податкових

органів тощо

Затверджено суми розраёхункових документів

за доходами загального фонду, які підлягають оплаті

Затверджено суми розрахункових документів за видатками загального фонду, які не оплачені в строк

Затверджено суми розрахункових документів за доходами спеціального фонду, які підлягають оплаті

Затверджено суми розрахункових документів за видатками спеціального фонду, які не оплачені в строк

Затверджено суми розрахункових документів за коштами, які підлягають розподілу між рівнями

9521

 

9522

 

9523

 

9524

 

9525

 

9543

 

9544

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

9911

 

 

 

бюджетів

Затверджено суми розрахункових документів за коштами,  тимчасово  віднесеними  на  доходи, які підлягають розподілу

Затверджено суми розрахункових документів за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи, які підлягають оплаті

 

 

 

 

4.1.7. Введення показників зобов’язань і вимог за кредитуванням та

усіма видами гарантій

 

 

з/п

 

Підстава

 

Зміст господарської операції

 

Дебет

 

Кредит

 

1

Лист    гарантії,

поруки

Відображено  надання          банкам            гарантій          і

поручительств

 

9811

 

9911

 

 

2

 

Довідка           про відкриття акредитиву

Відображено  кошти в          підтверджених

непокритих безвідкличних акредитивах Відображено кошти у  виставлених до оплати акредитивах

 

9812

 

9891

 

9911

 

9911

 

3

Лист

контргарантії

 

Отримано контргарантії від банків

 

9921

 

9821