Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

3.7. зміст і характеристика рахунків бухгалтерського обліку

1. Активи

11 Кошти бюджетів Національного банку України

111      Кошти НБУ до запитання

1111    Єдиний казначейський рахунок

А         Призначення рахунка: для обліку коштів на кореспондентських рахунках      органів    казначейства,    які    відкрито    в    установі Національного банку України.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надходять на загальний      і     спеціальний     фонди     Державного     бюджету, Державного казначейства, його клієнтів, у т. ч. розпорядників бюджетних коштів і місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговувані.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які списуються за дорученням Державного казначейства за операціями з виконання бюджетів,  за  операціями  клієнтів,  у  т.  ч.  розпорядників бюджетних коштів і місцевих бюджетів, а також списання у безспірному (безакцентному) порядку згідно з чинним законодавством.

112      Інші рахунки Державного казначейства НБУ

1121    Рахунок Державного казначейства НБУ для виплати готівкових коштів

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   коштів,   спрямованих   на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунках в установах НБУ.

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум, спрямованих на      виплату    готівки    розпорядникам    коштів    бюджету    та одержувачам на рахунках в установах НБУ.

За        кредитом   рахунка   проводяться   суми   коштів,   виплачені розпорядникам коштів бюджету та одержувачам готівкою.

1122    Інші рахунки Державного казначейства

А         Призначення  рахунка:  для  обліку  коштів  на  інших  рахунках

Державного казначейства, відкритих у НБУ.

За дебетом рахунка проводиться зарахування коштів, що надходять на інші рахунки Державного казначейства, відкриті в НБУ.

За кредитом рахунка проводиться списання за призначенням сум коштів з інших рахунків Державного казначейства, відкритих у НБУ.

12 Кошти бюджетні в інших банках

121      Кошти бюджетні в інших банках до запитання (рахунки “Ностро”)

1211    Кореспондентські  рахунки   Державного   казначейства   в   інших банках-резидентах

А         Призначення рахунка: для обліку коштів на кореспондентських рахунках Державного казначейства, відкритих в інших банках- резидентах.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Державного казначейства, відкриті в інших банках-резидентах.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які списуються за дорученням органів Державного казначейства з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках-резидентах.

1212  Кореспондентські  рахунки  Державного  казначейства  в  банках-

нерезидентах

А         Призначення рахунка: для обліку коштів на кореспондентських рахунках Державного казначейства, відкритих в інших банках- нерезидентах.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надходять на кореспондентські рахунки органів Державного казначейства, відкриті в інших банках-нерезидентах.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які списуються за дорученням органів Державного казначейства з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках-нерезидентах.

122      Інші рахунки за коштами Державного бюджету в банках

1221    Рахунки  установ  та  організацій,  які  утримуються  за  рахунок

Державного бюджету, в установах банків

А         Призначення рахунка: для обліку коштів розпорядників, які не перебувають на казначейському обслуговувані і мають відкриті рахунки    в    установах    банків.    Джерелом    інформації    для відображення операцій за цим рахунком є звіти розпорядників коштів Державного бюджету.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, що надходять на рахунок на користь розпорядників бюджетних коштів, які не перебувають на казначейському обслуговувані.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що списуються з рахунків за дорученням розпорядників коштів Державного бюджету.

1222    Інші рахунки Державного казначейства в установах банків

А         Призначення рахунка: для обліку коштів на  інших рахунках органів Державного казначейства, відкритих в установах банків. Застосовуються     в   органах  Державного  казначейства,  що   не перейшли на функціонування через СЕП НБУ.

За дебетом рахунка проводиться зарахування коштів на рахунок органів Державного казначейства, відкритий в установах банків. За  кредитом рахунка проводиться списання коштів з  рахунків органів Державного казначейства, відкритих в умовах банків.

1223    Рахунки   Державного   казначейства   в   установах   банків   для виплати готівкових коштів

А         Призначення  рахунка:  для  обліку  коштів,  спрямованих  на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на            рахунках   органів   Державного   казначейства   в   установах уповноважених банків.

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум, спрямованих на виплату готівки розпорядникам коштів бюджету та одержувачам на рахунку, відкриті на ім’я органів Державного казначейства в установах уповноважених банків.

За        кредитом   рахунка   проводяться   суми   коштів,   виплачені розпорядниками коштів бюджету та одержувачам готівкою.

123      Інші рахунки за коштами місцевих бюджетів у банках

1231    Рахунки місцевих бюджетів в установах банків

А         Призначення рахунка: для обліку коштів місцевих бюджетів на рахунках,  відкритих  в  установах  банків.  Застосовується  для обліку коштів   місцевих   бюджетів,   які   не   перебувають   на казначейському обслуговувані.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів місцевих бюджетів,

що списуються з розрахунків, відкритих в установах банків.

1232    Рахунків  установ  та  організацій,  які  утримуються  за  рахунок місцевого бюджету, в установах банків

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   коштів   розпорядників місцевого        бюджету,  які   не   перебувають  на   казначейському обслуговувані і мають відкриті рахунки в установах банків.

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надходять на рахунки розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкриті в установах банків.

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, що списуються з рахунків розпорядників коштів місцевих бюджетів, відкритих в установах.

124      Дебіторська заборгованість за операціями з банками

1241    Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою

А         Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

За  дебетом  рахунку  проводяться  суми  дебіторської заборгованості за операціями з готівкою.

За кредитом рахунка проводиться списання сум дебіторської заборгованості за операціями з готівкою в разі її надходження.

1242    Інша дебіторська заборгованість за операціями з банками

13 розміщені депозити

131      Депозити  Державного  бюджету,  розміщені  в  Національному банку

1311  Короткотермінові  депозити  Державного  бюджету,  розміщені  в

Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету, розміщених на короткотермінових депозитах у Національному банку

За   дебетом   рахунка   проводяться   суми   розміщення   коштів

Державного бюджету в НБУ

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  повернення  депозитів

Державного бюджету від установ НБУ

1312    Середньотермінові депозити Державного бюджету, розміщені в

Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету, розміщених на середньотермінових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунка проводяться суми розміщення коштів

За  кредитом рахунка проводяться суми, які  списуються в  разі повернення депозитів.

1313    Довготермінові         депозити        Державного   бюджету,        розміщені       в

Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету, розміщених  на  довготермінових  депозитах  у  Національному банку

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які  списуються у  разі повернення депозитів

1314    Протермінована   заборгованість   за    депозитами   державного бюджету, розміщеними в Національному банку

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   протермінованої заборгованості  за      депозитами      Державного      бюджету, розміщеними в Національному банку

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум протермінованої заборгованості за депозитами Державного бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунка проводяться зарахування протермінованої заборгованості за депозитами Державного бюджету, розміщеними в Національному банку

1315    Депозити        Державного   бюджету         до        запитання,      розміщені       в

Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету,

розміщених на депозитах до запитання у Національному банку

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які  списуються у  разі повернення депозитів

132      Інші депозити Державного бюджету

1321    Інші короткотермінові депозити Державного бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету,

розміщених на короткотермінових депозитах в установах банків

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів

1322    Інші середньотермінові депозити Державного бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету, розміщених на середньотермінових депозитах в установах банків За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів

1323    Інші довготермінові депозити Державного бюджету

А         Призначення рахунка: Для обліку коштів Державного бюджету,

розміщених на довготермінових депозитах в установах банків

За дебетом рахунка проводяться суми розміщення коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів

1324    Протермінована        заборгованість           за         іншими           депозитами

Державного бюджету

А         Призначення рахунка:         для      обліку протермінованої заборгованості за іншими депозитами Державного бюджету

За  дебетом  рахунка  проводиться  зарахування  сум протермінованої заборгованості за іншими депозитами Державного бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунка проводиться списання сум протермінованої заборгованості за іншими депозитами Державного бюджету за умови їх повернення

1325    Інші депозити Державного бюджету до запитання

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету,

розміщених на депозитах до запитання в установах банків

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів

1326    Гарантійні депозити та грошове покриття в банках

А         Призначення рахунка: для обліку коштів, які банки-контрагенти вимагають  для  покриття  кредитного  ризику  за  різними операціями в цих банках (депозитами, акредитивами)

За  дебетом  рахунка проводяться суми  розміщених депозитів і суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо

За кредитом рахунка проводяться суми повернених депозитів і суми виконаних акредитивів, а також суми, перераховані на рахунки протермінованої і сумнівної заборгованості

133      Депозити місцевого бюджету, розміщені в Національному банку

1331    Короткотермінові     депозити        місцевого       бюджету,        розміщені       в

Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на середньотермінових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються в разі повернення депозитів

Середньотермінові  депозити  місцевого  бюджету,  розміщені  в

Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених на середньотермінових депозитах у Національному банку

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів, довготермінові депозити місцевих бюджетів, розміщені в Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів місцевих бюджетів, розміщених      на  довготермінових  депозитах  у  Національному банку

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які списуються у разі повернення депозитів

Протермінована        заборгованість    за     депозитами    місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

А         Призначення    рахунка:    для    обліку    сум    протермінованої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

За        дебетом      рахунка      проводиться      зарахування      сум протермінованої  заборгованості    за    депозитами    місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку

За кредитом рахунка проводиться списання сум протермінованої заборгованості за депозитами місцевого бюджету, розміщеними в Національному банку за умови їх повернення

Депозити        місцевого       бюджету         до        запитання,      розміщені       в

Національному банку

А         Призначення рахунка: для обліку коштів місцевих бюджетів,

розміщених на депозитах до запитання у Національному банку

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За  кредитом рахунка проводяться суми, які  списуються в  разі повернення депозитів

134      Інші депозити місцевого бюджету

1341    Інші короткотермінові депозити місцевого бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку коштів місцевих бюджетів,

розміщених на короткотермінових депозитах в установах банків

За дебетом рахунка проводяться суми розміщених коштів

За кредитом рахунка проводяться суми, які  списуються у  разі повернення депозитів

14 Цінні папери

141      Цінні папери в активі Державного бюджету

1411    Цінні папери в активі Державного бюджету

А         Призначення рахунка: цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики та визначають взаємодію між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передання грошових та інших прав на основі цих документів  іншим  особам.  Цінні  папери  обліковуються відповідно до контрагентів-емітентів

За дебетом рахунка проводиться сума залучених цінних паперів

За кредитом рахунка проводиться сума продажу або погашення цінних паперів

141      Цінні папери в активі місцевого бюджету

1411    Цінні папери в активі місцевого бюджету

А         Призначення рахунка: цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносин позики та визначають взаємодію між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або відсотків, а також можливість передання грошових та інших прав на основі цих документів  іншим  особам.  Цінні  папери  обліковуються відповідно до контрагентів-емітентів

За дебетом рахунка проводиться сума залучених цінних паперів

За кредитом рахунка проводиться сума продажу або погашення цінних паперів

15 Надані бюджетні кредити

151      Кредити, надані з Державного бюджету

1511    Короткотермінові кредити, надані з Державного бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   короткотермінових кредитів,  наданих  з  Державного  бюджету  згідно  з  рішенням Уряду           та    нормативно-правовою    базою,    що    регламентує бюджетний процес

За   дебетом  рахунка  проводяться  суми   кредитів,  наданих  з

Державного бюджету

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми,  які  надійшли  в погашення заборгованості за наданими з Державного бюджету довготерміновими кредитами

1512    Довготермінові кредити, надані з Державного бюджету

А         Призначення   рахунка:    для    обліку    сум    довготермінових кредитів,  наданих  з  Державного  бюджету  згідно  з  рішенням Уряду           та    нормативно-правовою    базою,    що    регламентує бюджетний процес

За   дебетом  рахунка  проводяться  суми   кредитів,  наданих  з

Державного бюджету

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми,  які  надійшли  в погашення заборгованості за наданими з державного бюджету довготерміновими кредитами

152      Кредити, надані з місцевого бюджету

1521    Короткотермінові кредити, надані з місцевого бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   короткотермінових кредитів, наданих з місцевих бюджетів згідно з рішенням рад народних            депутатів    і     нормативно-правовою    базою,    що регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, наданих з місцевих бюджетів

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми,  які  надійшли  в погашення заборгованості за наданими з місцевих бюджетів короткотерміновими кредитами

1522    Довготермінові кредити, надані з місцевого бюджету

А         Призначення   рахунка:    для    обліку    сум    довготермінових кредитів, наданих з  місцевих бюджетів згідно з  рішенням рад

народних        депутатів    і     нормативно-правовою    базою,    що регламентує бюджетний процес

За дебетом рахунка проводяться суми кредитів, наданих з місцевих бюджетів

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми,  які  надійшли  в погашення заборгованості за наданими з місцевих бюджетів довготерміновими кредитами

16 Інші активи

161      Кошти Державного бюджету в дорозі

1611    Кошти загального фонду Державного бюджету в дорозі

А         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету, які     перераховано   одним   органом   Державного   казначейства іншому в кінці звітного періоду, а надійшли за призначенням у наступному звітному періоді

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, не зараховані на рахунки органу Державного казначейства у поточному місяці, які на звітну дату вважаються сумами в дорозі

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховуються на рахунки органів Державного казначейства

1612    Кошти спеціального фонду Державного бюджету в дорозі

А         Призначення рахунка: для обліку коштів спеціального фонду Державного бюджету, які перераховані одним органом Державного казначейства іншому в кінці звітного періоду, а надійшли за призначенням у наступному звітному періоді

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, не зараховані на рахунки органу Державного казначейства у поточному звітному періоді, які на звітну дату вважаються сумами в дорозі

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які в наступному звітному періоді зараховуються на рахунки органів Державного казначейства

162      Активи Державного бюджету за взаємними розрахунками

1621    Активи  загального  фонду  Державного  бюджету  за  взаємними розрахунками

А         Призначення рахунка: для обліку сум заборгованості місцевих бюджетів       перед    Державним    бюджетом,    яка    склалася    за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед Державним бюджетом

За кредитом рахунка проводиться списання сум заборгованості місцевих бюджетів за взаємними розрахунками перед Державним бюджетом за умови її погашення

1622    Активи спеціального фонду Державного бюджету за взаємними розрахунками

А         Призначення рахунка: для обліку сум заборгованості місцевих бюджетів       перед   Державним   бюджетом,   яка   склалася   за взаємними розрахунками в процесі виконання спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками місцевих бюджетів перед Державним бюджетом

За кредитом рахунка проводиться списання сум заборгованості за взаємними розрахунками перед Державним бюджетом за умови її погашення

163      Інші активи Державного бюджету

1631    Товарно-матеріальні цінності в активі Державного бюджету

А         Призначення   рахунка:   для    сумарного   обліку    товарно- матеріальних цінностей, зарахованих у рахунок сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, що надходять в актив Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, спрямовані на здійснення видатків Державного бюджету

164      Кошти місцевого бюджету в дорозі

1641    Кошти загального фонду місцевого бюджету в дорозі

А         Призначення рахунка: для  обліку  коштів загального фонду місцевих            бюджетів,   які   перераховані   одним   фінансовим органом         або    органом    Державного    казначейства    в    разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів іншому в кінці     звітного   періоду,   а   надійшли   за   призначенням   у наступному звітному періоді

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, не зараховані на рахунки     фінансових    органів     або     органів     Державного

казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів у поточному місяці, які на звітну дату вважаються сумами в дорозі

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховані на рахунки фінансових органів або органів Державного казначейства в разі казначейського обслуговування місцевих бюджетів

1642    Кошти спеціального фонду місцевого бюджету в дорозі

А         Призначення рахунка: для обліку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які перераховані одним фінансовим органом або органом Державного казначейства в разі казначейського обслуговування            місцевих  бюджетів  іншому  в  кінці  звітного періоду, а надійшли за призначенням у наступному звітному періоді

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, не зараховані на рахунки фінансових органів або органів Державного казначейства в разі      казначейського          обслуговування        місцевих         бюджетів        у поточному місяці, які на звітну дату вважаються сумами в дорозі За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які у наступному звітному періоді зараховані на рахунки фінансових органів або органів              Державного   казначейства  в            разі    казначейського обслуговування місцевих бюджетів

165      Активи місцевого бюджету за взаємними розрахунками

1651    Активи           загального      фонду місцевого       бюджету         за         взаємними розрахунками з Державним бюджетом

А         Призначення    рахунка:    для    обліку    сум    заборгованості Державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними розрахунками в процесі виконання загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться врахування сум заборгованості за  взаємними  розрахунками  державного  бюджету  перед місцевими бюджетами

За кредитом рахунка проводиться списання сум заборгованості Державного бюджету за взаємними розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її погашення

1652  Активи  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  за  взаємними розрахунками з Державним бюджетом

А         Призначення    рахунка:    для    обліку    сум    заборгованості Державного бюджету перед місцевим бюджетом, яка склалася за взаємними       розрахунками   в   процесі   виконання   спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками Державного бюджету перед місцевими бюджетами

За кредитом рахунка проводиться списання сум заборгованості Державного бюджету за взаємними розрахунками перед місцевими бюджетами за умови її погашення

1653    Активи  загального  фонду  місцевого  бюджету  за  взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

А         Призначення рахунка: для  обліку  сум  заборгованості одного місцевого                   бюджету   перед   іншим   місцевим   бюджетом,   яка склалася        за   взаємними   розрахунками   в   процесі   виконання загального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом

За кредитом рахунка проводиться списання сум заборгованості одного місцевого бюджету за взаємними розрахунками перед іншим місцевим бюджетом за умови її погашення

1654    Активи  спеціального  фонду  місцевого  бюджету  за  взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

А         Призначення рахунка: для  обліку  сум  заборгованості одного місцевого                   бюджету   перед   іншим   місцевим   бюджетом,   яка склалася        за   взаємними   розрахунками   в   процесі   виконання спеціального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводиться врахування сум заборгованості за взаємними розрахунками одного місцевого бюджету перед іншим місцевим бюджетом

За кредитом рахунка проводиться списання сум заборгованості одного місцевого бюджету за взаємними розрахунками перед іншим місцевим бюджетом за умови її погашення

 

166      Інші активи місцевого бюджету

1661    Кошти місцевого бюджету, заблоковані на рахунках

А         Призначення рахунка: передбачено для обліку коштів місцевих бюджетів, заблокованих на рахунках

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, заблоковані на рахунках

За кредитом рахунка проводяться суми коштів після розблокування рахунків

1662    Товарно-матеріальні цінності в активі місцевого бюджету

А         Призначення    рахунка:    для    сумарного    обліку    товарно- матеріальних цінностей, зарахованих у рахунок сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевих бюджетів

За        дебетом  рахунка  проводяться  суми  товарно-матеріальних цінностей, що надходять в актив місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми товарно-матеріальних цінностей, спрямовані на здійснення видатків місцевих бюджетів

167      Зобов’язання інших органів Державного казначейства

1671    Зобов’язання інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   зобов’язань   інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум зобов’язань інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За  кредитом  рахунка  проводиться  списання  сум  зобов’язань інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету за умови їх виконання

1672    Зобов’язання інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   зобов’язань   інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум зобов’язань інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За  кредитом  рахунка  проводиться  списання  сум  зобов’язань інших органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету за умови їх виконання

1673    Зобов’язання інших органів Державного казначейства за іншими коштами

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   зобов’язань   інших органів Державного казначейства за іншими коштами

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум зобов’язань інших органів Державного казначейства за іншими коштами

За  кредитом  рахунка  проводиться  списання  сум  зобов’язань інших органів Державного казначейства за іншими коштами за умови їх виконання

168      Інші зобов’язання органів Державного казначейства

1681    Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться врахування сум інших зобов’язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За  кредитом  рахунка  проводиться  списання  сум  інших зобов’язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету за умови їх виконання

1682 Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться врахування сум інших зобов’язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За  кредитом  рахунка  проводиться  списання  сум  інших зобов’язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету за умови їх виконання

1681  Інші  зобов’язання органів  Державного казначейства за  іншими коштами

А         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань на балансі одного органу Державного казначейства за коштами, які не можуть бути кваліфіковані як кошти загального або спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться врахування сум інших зобов’язань органів Державного казначейства за іншими коштами Державного бюджету

За  кредитом  рахунка  проводиться  списання  сум  інших зобов’язань органів Державного казначейства за іншими коштами Державного бюджету за умови їх виконання

17 Субкореспондентські рахунки

171      Субкореспондентські  рахунки,  відкриті  в  органах  Державного казначейства

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   руху   коштів   органів Державного казначейства на субкореспондентських рахунках, відкритих в інших органах Державного казначейства

За        дебетом   рахунка   проводяться   суми,   які   надходять   на субкореспондентський рахунок на користь органів Державного казначейства та їх клієнтів

За        кредитом    рахунка    проводять    суми,    що    списують    з субкореспондентських  рахунків  органів  Державного казначейства, в т. ч. і за дорученням клієнтів

 

2. Зобов’язання

21. Цінні папери, випущені в обіг

211      Зобов’язання за векселями Державного бюджету

2111    Казначейські векселі видані

П         Призначення рахунка: облік казначейських векселів, виданих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунка проводяться суми виданих казначейських векселів

За дебетом рахунка проводяться суми погашення векселів відповідно до законодавчо-нормативної бази

212      Облігації Державного бюджету

2121    Короткотермінові облігації Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку короткотермінових облігацій Державного бюджету, емітованих відповідно до законодавчо- нормативної бази

За кредитом рахунка проводяться суми емісії короткотермінових (із терміном погашення менш ніж 1 рік) облігацій Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми погашення короткотермінових (із терміном погашення менш ніж 1 рік) облігацій Державного бюджету

2122    Середньотермінові облігації Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку середньотермінових облігацій Державного бюджету, емітованих відповідно до законодавчо- нормативної бази

За кредитом рахунка проводяться суми емісії середньотермінових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми погашення середньотермінових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій Державного бюджету

2123    Довготермінові облігації Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  довготермінових облігацій Державного бюджету, емітованих відповідно до законодавчо- нормативної бази

За кредитом рахунка проводяться суми емісії довготермінових (із терміном погашення більш ніж 5 років) облігацій Державного бюджету

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  погашення довготермінових (із терміном погашення більш ніж 5 років) облігацій Державного бюджету

213      Зобов’язання Державного бюджету за іншими цінними паперами

2131    Інші цінні папери Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   облік   цінних   паперів   Державного бюджету (крім облігацій та казначейських векселів), емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунка проводяться суми емісії інших цінних паперів Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми погашення інших цінних паперів Державного бюджету

214      Зобов’язання за векселями місцевого бюджету

2141    Векселі органів місцевого самоврядування видані

П         Призначення рахунка: для  обліку  векселів органів місцевого самоврядування, виданих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунка проводяться суми виданих векселів органів місцевого самоврядування

За дебетом рахунка проводяться суми погашення векселів органів місцевого самоврядування

215      Облігації місцевого бюджету

2151    Короткотермінові облігації місцевого бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку короткотермінових облігацій місцевого      бюджету,   емітованих   відповідно   до   законодавчо- нормативної бази для фінансування місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми емісії короткотермінових (із терміном погашення менш ніж 1 рік) облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми погашення короткотермінових (із терміном погашення менш ніж 1 рік) облігацій місцевого бюджету

2152    Середньотермінові облігації місцевого бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку середньотермінових облігацій місцевого    бюджету,   емітованих   відповідно   до   законодавчо- нормативної бази для фінансування місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми емісії середньотермінових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми погашення середньотермінових (із терміном погашення від 1 до 5 років) облігацій місцевого бюджету

2153    Довготермінові облігації місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  довготермінових облігацій місцевого      бюджету,   емітованих   відповідно   до   законодавчо- нормативної бази для фінансування місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми емісії довготермінових (із терміном погашення більш ніж 5 років) облігацій місцевого бюджету

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  погашення довготермінових (із терміном погашення більш ніж 5 років) облігацій місцевого бюджету

216      Зобов’язання місцевого бюджету за іншими цінними паперами

2161    Інші цінні папери місцевого бюджету

П         Призначення рахунка: облік цінних паперів місцевого бюджету (крім облігацій та казначейських векселів), емітованих відповідно до законодавчо-нормативної бази

За кредитом рахунка проводяться суми емісії інших цінних паперів місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми погашення інших цінних паперів місцевого бюджету

22 Кредити отримані

221      Внутрішнє фінансування Державного бюджету

2211    Кредити, не віднесені до інших категорій

П         Призначення рахунка: для обліку зобов’язань, не віднесених до інших            категорій,   отриманих   від   резидентів   на   погашення дефіциту Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунка проводяться суми погашення отриманих від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

2212    Інші зобов’язання

П         Призначення рахунка: для обліку зобов’язань, не віднесених до інших категорій Державного бюджету перед резидентами

За кредитом рахунка резиденти проводять суми зобов’язань, не віднесених до інших категорій Державного бюджету перед резидентами

За дебетом рахунка проводяться суми погашень зобов’язань, не віднесених до інших категорій Державного бюджету резидентами

222      Зовнішнє фінансування Державного бюджету

2221    Кредити, не віднесені до інших категорій

П         Призначення рахунка: для обліку зобов’язань, не віднесених до інших            категорій,  отриманих  від  нерезидентів  на  погашення дефіциту Державного бюджету

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    отриманих    від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунка проводяться суми погашення отриманих від нерезидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

2222    Інші зобов’язання

П         Призначення рахунка: для обліку зобов’язань, не віднесених до інших категорій Державного бюджету перед нерезидентами

За кредитом рахунка резиденти проводять суми зобов’язань, не віднесених до інших категорій Державного бюджету перед нерезидентами

За дебетом рахунка проводяться суми погашень зобов’язань, не віднесених до інших категорій Державного бюджету нерезидентами

223      Внутрішнє фінансування місцевого бюджету

2231    Кредити, не віднесені до інших категорій

П         Призначення рахунка: для обліку кредитів, не віднесених до інших категорій, отриманих від резидентів для фінансування місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих місцевими бюджетами від резидентів кредитів, не віднесених до інших категорій

За дебетом рахунка проводяться суми погашення місцевими бюджетами резидентам кредитів, не  віднесених до  інших категорій

2232    Інші зобов’язання

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   інших   боргових зобов’язань за внутрішнім боргом місцевого бюджету, за типом боргового зобов’язання і кредитора відповідно до бюджетної класифікації. Аналітичний облік ведеться за кожним джерелом боргу

За        кредитом   рахунка   проводяться   суми   отриманих   інших боргових зобов’язань

З дебетом рахунка проводяться суми погашень інших боргових зобов’язань

23 Депозити отримані

231      Депозити, отримані Державним бюджетом

2311    Депозити, отримані Державним бюджетом

П         Призначення рахунка: для  обліку  сум  коштів, розміщених у казначействі на депозит. Аналітичний облік ведеться за кожним джерелом знаходження коштів

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розміщення    у казначействі коштів на депозит

За дебетом рахунка проводяться суми списаних коштів після закінчення терміну депозиту

2312    Депозити,       отримані         розпорядниками        коштів            Державного бюджету

П         Призначення     рахунка:     для     обліку     депозитних     сум розпорядників коштів,   які   перебувають   на   казначейському обслуговуванні

За        кредитом      рахунка      проводяться      суми      отриманих розпорядником депозитних коштів

За дебетом рахунка проводяться суми депозитів, перерахованих за призначенням

232      Депозити, отримані місцевим бюджетам

2321    Депозити, отримані місцевим бюджетом

П         Призначення рахунка: для  обліку  сум  коштів, розміщених у фінансовому органі на депозит. Аналітичний облік ведеться за кожним     джерелом   перебування   коштів.   Аналітичний   облік ведеться за кожним джерелом боргу

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розміщення    у фінансовому органі коштів на депозит

За дебетом рахунка проводяться суми списаних коштів після закінчення терміну депозиту

2322    Депозити, отримані розпорядниками коштів місцевого бюджету

П         Призначення     рахунка:     для     обліку     депозитних     сум розпорядників коштів місцевого бюджету

За        кредитом      рахунка      проводяться      суми      отриманих розпорядником депозитних коштів

За дебетом рахунка проводяться суми депозитів, перерахованих за призначенням

24 Інші зобов’язання

241      Зобов’язання Державного бюджету за взаємними розрахунками

2411    Зобов’язання    загального    фонду    Державного    бюджету    за взаємними розрахунками

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань загального фонду за взаємними розрахунками, що виникають у процесі виконання загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань спеціального фонду Державного бюджету перед місцевим, що виникає в процесі виконання загального фонду Державного бюджету

За        дебетом   рахунка   проводять   суми   виконання   боргових зобов’язань загального фонду Державного бюджету

 

2412    Зобов’язання   спеціального   фонду   Державного   бюджету   за взаємними розрахунками

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань спеціального фонду за взаємними розрахунками, що виникають у процесі виконання спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань спеціального фонду Державного бюджету перед місцевим, що виникають у процесі виконання спеціального фонду Державного бюджету

За        дебетом   рахунка   проводяться   суми   виконання   боргових зобов’язань спеціального фонду Державного бюджету

242      Зобов’язання місцевого бюджету за взаємними розрахунками

2421    Зобов’язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань загального фонду за взаємними розрахунками, що виникають у процесі виконання загального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань загального фонду місцевого бюджету перед державним, що виникають у процесі виконання загального фонду місцевого бюджету

За        дебетом   рахунка   проводять   суми   виконання   боргових зобов’язань загального фонду місцевого бюджету

2422    Зобов’язання    спеціального    фонду    місцевого    бюджету    за взаємними розрахунками з Державним бюджетом

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань спеціального фонду за взаємними розрахунками, що виникають у процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань спеціального фонду місцевого бюджету перед державним, що виникають у процесі виконання спеціального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводять суми виконання боргових зобов’язань спеціального фонду місцевого бюджету

2423    Зобов’язання загального фонду місцевого бюджету за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань загального фонду за взаємними розрахунками одного бюджету перед іншим, що виникають у процесі виконання

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань загального фонду одного місцевого бюджету перед іншим, що виникає у процесі їх виконання

За        дебетом   рахунка   проводяться   суми   виконання   боргових зобов’язань загального фонду одного місцевого бюджету перед іншим

2424    Зобов’язання    спеціального    фонду    місцевого    бюджету    за взаємними розрахунками з місцевими бюджетами

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань спеціального фонду за взаємними розрахунками одного бюджету перед іншим, що виникають у процесі виконання

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань спеціального фонду одного місцевого бюджету перед іншим, що виникають у процесі їх виконання

За        дебетом   рахунка   проводять   суми   виконання   боргових зобов’язань спеціального фонду одного місцевого бюджету перед іншим

243      Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства

2431    Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань за коштами загального фонду Державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань за коштами       загального    Державного    бюджету    перед    іншими органами Державного казначейства

За        дебетом   рахунка   проводяться  суми   виконаних  боргових зобов’язань за коштами загального фонду Державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства

2432    Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань за коштами спеціального  фонду  Державного  бюджету  перед  іншими органами Державного казначейства

За кредитом рахунка проводять суми боргових зобов’язань за коштами          спеціального   Державного   бюджету   перед   іншими органами Державного казначейства

За дебетом рахунка проводяться суми виконаних боргових зобов’язань  за  коштами  спеціального  фонду  Державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства

2433    Зобов’язання перед іншими органами Державного казначейства за іншими коштами

П         Призначення рахунка: для обліку сум зобов’язань за коштами загального фонду Державного бюджету перед іншими органами Державного казначейства, які не можуть бути кваліфіковані як кошти загального або спеціального фонду

За кредитом рахунка проводяться суми боргових зобов’язань перед іншими органами Державного казначейства за іншими коштами

За дебетом рахунка проводяться суми виконаних боргових зобов’язань за іншими коштами перед іншими органами Державного казначейства

244      Інші зобов’язання органів Державного казначейства

2441    Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка:  для  обліку  сум  інших  зобов’язань  на баланси одного органу Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми інших зобов’язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми виконання інших боргових зобов’язань органів Державного казначейства за коштами загального фонду Державного бюджету

2442    Інші зобов’язання органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка:  для  обліку  сум  інших  зобов’язань  на баланси одного органу Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми інших зобов’язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми виконання інших боргових зобов’язань органів Державного казначейства за коштами спеціального фонду Державного бюджету

2443    Інші зобов’язання органів Державного казначейства за іншими коштами

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   інших   боргових зобов’язань органів Державного казначейства за іншими контрактами, що не можуть бути кваліфіковані як кошти загального або спеціального фонду Державного бюджету

За        кредитом   рахунка   проводяться   суми    інших   боргових зобов’язань органів Державного казначейства за іншими видатками

За дебетом рахунка проводяться суми виконання інших боргових зобов’язань органів Державного казначейства за іншими коштами Державного бюджету

 

3. Кошти бюджетів і розпорядників бюджетних коштів

31 Кошти бюджетів

311      Кошти загального фонду бюджету

3111    Надходження до загального фонду державного бюджету згідно з законодавством і бюджетною класифікацією

За кредитом рахунка проводяться платежі сум податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду Державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією окремо за кожним видом доходів

За дебетом рахунка впродовж року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов’язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 “Кореспондентський рахунок НБУ” та щоденно акумулюються кошти загального фонду Державного бюджету у кореспонденції з рахунком 3112 “Загальний фонд Державного бюджету”

3112    Загальний фонд Державного бюджету

П         Призначення рахунка: сумарний облік коштів загального фонду Державного бюджету, що надійшли від платників податків та інших контрагентів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум загальних доходів у кореспонденції з рахунками 3111 “Надходження до загального фонду бюджету” та 3113 “Рахунок для зарахування і повернення бюджетних кредитів, наданих за рахунок загального фонду Державного бюджету”.

За дебетом рахунка проводиться перерахування коштів вищестоящим органам Державного казначейства для акумулювання у кореспонденції з рахунком 1111 “Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ”. На центральному рівні проводиться зарахування коштів на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів на підставі пропозицій і за умови наявності зобов’язань за відповідними  розпорядниками  у  кореспонденції  з  рахунком

3511 “Особові рахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду Державного бюджету”

3113    Рахунок          для      зарахування   повернення    бюджетних    кредитів,

наданих за рахунок загального фонду Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  сум  коштів  повернення бюджетних       кредитів,  наданих  за  рахунок  загального  фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум повернення бюджетних кредитів

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3112. “Загальний фонд Державного бюджету”

312      Кошти     спеціального     фонду     Державного     бюджету,     що спрямовуються на спеціальні видатки

3121    Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету,

які направляються на спеціальні видатки.

П         Призначення рахунка: для обліку доходів спеціального фонду Державного бюджету, згідно із законодавством і бюджетною класифікацією доходів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум спеціальних доходів (окремі види доходів, передбачені законодавством) згідно із бюджетною класифікацією

За дебетом рахунка впродовж року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов’язкових  платежів)   у   кореспонденції  з   рахунком   1111

“Кореспондентський рахунок у НБУ” та щоденно акумулюються кошти        спеціального      фонду      Державного      бюджету      у кореспонденції з рахунком 3122 “Кошти спеціального фонду Державного бюджету, що спрямовуються на спеціальні видатки”

3122    Кошти     спеціального     фонду     Державного     бюджету,     що спрямовуються на спеціальні видатки

П         Призначення     рахунка:     для     сумарного     обліку     коштів спеціального фонду Державного бюджету, які спрямовуються на спеціальні видатки

За                    кредитом                    рахунка                                  проводиться               зарахування   коштів спеціального  фонду  Державного  бюджету  у  кореспонденції  з рахунком               3121                “Надходження           коштів            спеціального фонду Державного бюджету, що спрямовуються на спеціальні видатки” За         дебетом         рахунка          проводиться               перерахування           коштів вищестоящим                        органам                                   Державного             казначейства                          для акумулювання                                   у                      кореспонденції                        з                                 рахунком                        1111 “Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ”. На центральному рівні проводиться зарахування коштів АН на особові рахунки головних розпорядників бюджетних коштів на підставі           пропозицій    та                     за         умови наявності        зобов’язань                за відповідними розпорядниками у кореспонденції з рахунком 3522 “Особові  рахунки  розпорядників  за  коштами,  отриманими  із спеціального фонду Державного бюджету”

3123    Рахунок  для  зарахування  до  спеціального  фонду  Державного бюджету повернення бюджетних кредитів

П         Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надходять від повернення  бюджетних    кредитів    до    спеціального    фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3122 “Кошти спеціального фонду Державного бюджету, що спрямовуються на спеціальні видатки”

313      Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами

Державного бюджету

3131    Надходження   коштів,   що   розподіляються   між   загальним   і спеціальним фондами Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку доходів Державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами бюджету

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком

1111    “Кореспондентський   рахунок    у    НБУ”    та    щоденно акумулюються      кошти,   що   розподіляються   між   загальним   і спеціальним фондами Державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 3132 “Кошти, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету”

3132    Кошти, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами

Державного бюджету

П         Призначення     рахунка:     для     сумарного     обліку     коштів Державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між фондами Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум коштів у кореспонденції з рахунком 3131 “Надходження коштів, що розподіляються  між  загальним  і  спеціальним  фондами Державного бюджету”

За        дебетом    рахунка    проводиться    перерахування   сум    до загального фонду бюджету на рахунок 3111 “Надходження до загального фонду Державного бюджету” та спеціального фонду Державного бюджету на рахунок 3121 “Надходження коштів спеціального фонду Державного бюджету, що спрямовуються на спеціальні видатки”

314      Кошти загального фонду місцевих бюджетів

3141    Надходження до загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  доходів  загального  фонду місцевих       бюджетів  згідно  із  законодавством  та  бюджетною класифікацією

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством і бюджетною класифікацією окремо за кожним видом доходів

За дебетом рахунка впродовж року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов’язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 “Кореспондентський рахунок у НБУ” та щоденно акумулюються кошти загального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів”

3142    Кошти загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для сумарного обліку доходів загального фонду           місцевих  бюджетів,  які   зараховані  на   рахунок  3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум надходжень до загального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунками 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”

За   дебетом   рахунка   проводиться   перерахування   коштів   на рахунки розпорядників за умов наявності залишків невикористаних бюджетних призначень

3143    Рахунок для зарахування до загального фонду місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

П         Призначення рахунка: для обліку сум бюджетних кредитів, що повертаються до загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум бюджетних кредитів, що повертаються до загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково сплачених коштів. Наприкінці дня кошти зараховуються на рахунок 3142 “Кошти загального фонду місцевих бюджетів”

315      Кошти  спеціального фонду  місцевих  бюджетів, спрямовані  на спеціальні видатки

3151    Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які спрямовані на спеціальні видатки

П         Призначення рахунка: для обліку доходів спеціального фонду місцевих         бюджетів   згідно   із   законодавством   і   бюджетною класифікацією

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) згідно із законодавством і бюджетною класифікацією окремо за кожним видом доходів

За дебетом рахунка впродовж року проводяться суми зайво внесених, надмірно сплачених тощо податків і зборів (обов’язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 “Кореспондентський рахунок у НБУ” та щоденно акумулюються кошти спеціального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 3152 “Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які спрямовуються на спеціальні видатки”

3152    Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів, які спрямовані на спеціальні видатки

П         Призначення    рахунка:    для    сумарного    обліку    доходів спеціального фонду місцевих бюджетів, зарахованих на рахунок

3151    “Надходження   коштів   спеціального   фонду   місцевих бюджетів, які спрямовуються на спеціальні видатки”

За кредитом рахунка проводиться зарахування надходжень до спеціального фонду місцевих бюджетів у кореспонденції з рахунком 3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які спрямовуються на спеціальні видатки”

За   дебетом   рахунка   проводиться   перерахування   коштів   на рахунки розпорядників бюджетних коштів за умови наявності невикористаних бюджетних призначень

3153    Рахунок   для   зарахування   до   спеціального   фонду   місцевих бюджетів повернення бюджетних кредитів

П         Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надходять від повернення  бюджетних    кредитів    до    спеціального    фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум повернених бюджетних кредитів

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум повернених кредитів у кореспонденції з рахунком 3152 “Кошти спеціального фонду           місцевих  бюджетів,  які  спрямовуються  на  спеціальні видатки”

316      Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

3161    Кошти, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку доходів місцевого бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами бюджету

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком

1111 “Кореспондентський рахунок у НБУ” та щодо загального фонду місцевого бюджету на рахунок 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів” і спеціального фонду місцевого бюджету на рахунок 3151 “Надходження коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які спрямовуються на спеціальні видатки”

33 Кошти, які підлягають розподілу

331      Кошти,  які  підлягають  розподілу  між  державним  і  місцевими бюджетами

3311    Кошти,  які  підлягають  розподілу  між  державним  і  місцевими бюджетами

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   податків   і   зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами згідно із законодавством і бюджетною класифікацією

За  кредитом  рахунка  проводиться  зарахування  сум  податків  і зборів  (обов’язкових  платежів),  які  згідно  із  законодавством підлягають розподілу між державними та місцевими бюджетами За  дебетом рахунка проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками податків, зборів (обов’язкових платежів) у кореспонденції з рахунком 1111 “Кореспондентський рахунок Державного казначейства в НБУ” та до загального фонду Державного                     бюджету         на        рахунок            3111    “Надходження           до загального фонду Державного   бюджету”       і          місцевих            3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”.

332      Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

3321    Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджетів

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   податків   і   зборів (обов’язкових платежів), які відповідно до законодавства підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів), які згідно із законодавством підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум податків, зборів (обов’язкових платежів) до відповідних місцевих бюджетів згідно із законодавством.

34 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету

341      Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджету, що підлягають розподілу

3411    Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум коштів, тимчасово віднесених на доходи Державного бюджету, які згідно із законодавством підлягають розподілу

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками у кореспонденції з рахунком

1111 “Кореспондентський рахунок Державного казначейства з НБУ” та за призначенням до загального фонду Державного та місцевих бюджетів на рахунки 3111 “Надходження до загального бюджету”, 3141 “Надходження до загального фонду місцевих бюджетів”

3412    Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  інших  коштів,  тимчасово віднесених на доходи Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум інших коштів,

тимчасово віднесених на доходи Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням

342      Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

3421    Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

П         Призначення рахунка: для обліку коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів, що підлягають розподілу

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум інших коштів,

тимчасово віднесених на доходи Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням

3422    Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  інших  коштів,  тимчасово віднесених на доходи місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум інших коштів,

тимчасово віднесених на доходи Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум зайво або помилково сплачених платниками та за призначенням

35  Рахунки  розпорядників  на  одержувачів  бюджетних  коштів  у

Державному казначействі України

351      Особові  рахунки  розпорядників,  які  утримуються  за  рахунок

Державного бюджету

3511    Особові  рахунки  розпорядників  за  коштами,  отриманими  із загального фонду Державного бюджету

П         Призначення     рахунка:     для     обліку     коштів     головних розпорядників і розпорядників другого ступеня, які надано із загального фонду   Державного   бюджету   для   розподілу   між підвідомчими установами

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, спрямованих головним розпорядникам і розпорядникам другого ступеня із загального фонду Державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на реєстраційні рахунки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня

3512    Особові  рахунки  розпорядників  за  коштами,  отриманими  зі спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення     рахунка:     для     обліку     коштів     головних розпорядників і розпорядників другого ступеня, спрямованих зі спеціального фонду Державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих головним розпорядникам і розпорядникам другого ступеня зі спеціального фонду Державного бюджету для розподілу між підвідомчими установами

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на реєстраційні рахунки головних розпорядників та особові рахунки розпорядників другого ступеня

3513    Зведені  особові  рахунки  головних  розпорядників  за  коштами,

отриманими із загального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку коштів, наданих із загального фонду           державного     бюджету     на     підставі     затверджених Міністерством                   фінансів    України    пропозицій,    якщо    при спрямуванні   коштів    не    зазначається    код    функціональної класифікації видатків

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих із загального фонду Державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій

За дебетом рахунка проводиться списання коштів, розподілених головним розпорядником за призначенням

3514    Зведені  особові  рахунки  головних  розпорядників  за  коштами,

отриманими зі спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    коштів,    наданих    зі спеціального фонду Державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій, якщо при викладенні  коштів  не   зазначається  код   функціональної класифікації видатків

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих зі спеціального фонду Державного бюджету на підставі затверджених Міністерством фінансів України пропозицій

За дебетом рахунка проводиться списання коштів, розподілених головним розпорядником за призначенням

352      Рахунки розпорядників та одержувачів за коштами Державного бюджету

3521    Реєстраційні   рахунки   розпорядників  за   коштами   загального фонду Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  із загального фонду Державного бюджету відповідно до бюджетних призначень розпорядника, які перебувають на казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих розпоряднику із загального фонду бюджету на утримання установи

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на здійснення видатків розпорядника згідно із кошторисом доходів і

видатків, або списуються залишки з рахунка згідно із законодавством

3522    Реєстраційні  рахунки  розпорядників  за  коштами  спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  зі спеціального фонду Державного бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок відповідно до бюджетних            призначень    розпорядника    на    казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих розпоряднику          зі   спеціального   фонду   бюджету   та   власних надходжень, спрямованих на утримання установи

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані до розпорядника, згідно з кошторисом доходів і видатків за спеціальним фондом

3523    Рахунки          одержувачів   коштів            за         коштами         загального      фонду

Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  із загального фонду Державного бюджету одержувачам відповідно до бюджетних призначень, передбачених у Державному бюджеті України

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих одержувачу із загального фонду Державного бюджету на виконання окремих програм тощо

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на здійснення видатків одержувача

3524    Рахунки  одержувачів  коштів  за  коштами  спеціального  фонду

Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  зі спеціального фонду Державного бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальний реєстраційний рахунок одержувачів, які перебувають на казначейському обслуговуванні відповідно до бюджетних    призначень,  передбачених  у  спеціальному  фонді Державного бюджету України

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих одержувачу  зі  спеціального  фонду  Державного  бюджету  на виконання окремих програм і власних надходжень одержувачів

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на здійснення видатків одержувача

353      Особливі  рахунки  розпорядників, які  утримуються  за  рахунок місцевого бюджету

3531    Особливі розрахунки розпорядників за коштами, отриманими із загального фонду місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  із загального       фонду   місцевого   бюджету   для   розподілу   між відомчими установами

За        кредитом   рахунка   проводяться   суми   коштів,   надані   із загального         фонду   місцевого   бюджету   для   розподілу   між відомчими установами

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на реєстраційні рахунки розпорядників

3532    Особливі розрахунки розпорядників за коштами, отриманими зі спеціального фонду місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  зі спеціального фонду місцевого бюджету для розподілу між відомчими установами

За        кредитом   рахунка   проводяться   суми   коштів,   надані   зі спеціального фонду місцевого бюджету для розподілу між відомчими установами

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на реєстраційні рахунки розпорядників

354      Рахунки  розпорядників  та  одержувачів  за  коштами  місцевих бюджетів

3541    Реєстраційні   рахунки   розпорядників  за   коштами   загального фонду місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  із загального фонду місцевого бюджету відповідно до бюджетних призначень розпорядникам, які перебувають на казначейському обслуговуванні

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих розпоряднику із загального фонду місцевого бюджету на утримання установи

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на здійснення видатків розпорядника згідно із кошторисом доходів і

видатків, або списуються залишки з рахунка згідно із законодавством

3542    Реєстраційні  рахунки  розпорядників  за  коштами  спеціального фонду місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  зі спеціального фонду місцевого бюджету відповідно до бюджетних призначень розпорядникам або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників, які перебувають на казначейському обслуговувані

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих зі спеціального фонду місцевого бюджету або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників на утримання установи

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на здійснення видатків розпорядника згідно із кошторисом доходів і видатків

3543    Рахунок   одержувачів  коштів   за   коштами   загального  фонду місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів,  наданих  із загального       фонду    місцевого    бюджету    одержувачам,    які перебувають на казначейському обслуговуванні відповідно до бюджетних            призначень,   передбачених   у   загальному   фонді відповідного місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих одержувачу із загального фонду місцевого бюджету на виконання окремих програм тощо

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на здійснення видатків одержувача

3544    Рахунок  одержувачів  коштів  за  коштами  спеціального  фонду місцевого бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку руху коштів, спрямованих зі спеціального фонду місцевого бюджету одержувачам, які перебувають    на      казначейському      обслуговуванні,      або безпосередньо зарахованих на спеціальні реєстраційні рахунки одержувачів відповідно до бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих одержувачу зі спеціального фонду місцевого бюджету на виконання окремих програм, та власних надходжень

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямовані на здійснення видатків одержувача

355      Кошти розпорядників коштів бюджету в розрахунках

3551    Кошти  загального  фонду  Державного  бюджету  на  рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  коштів  загального  фонду Державного бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками тощо). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум у розрахунках За дебетом рахунку проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків

3552    Кошти  спеціального  фонду  Державного  бюджету  на  рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

П         Призначення рахунка: для обліку коштів спеціального фонду Державного бюджету на рахунках розпорядників коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками тощо). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум у розрахунках За дебетом рахунка проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків

3553                Кошти            загального      фонду місцевого       бюджету         на        рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  коштів  загального  фонду місцевого       бюджету   на   рахунках   розпорядників   коштів   у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками тощо). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум у розрахунках За дебетом рахунка проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків

3554    Кошти            спеціального  фонду місцевого       бюджету         на        рахунках розпорядників коштів бюджету в розрахунках

П         Призначення рахунка: для обліку коштів спеціального фонду місцевого         бюджету   на   рахунках   розпорядників   коштів   у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення,

розрахунки за разовими заліками тощо). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум у розрахунках За   дебетом          рахунка            проводиться   списання        коштів            після проведення відповідних розрахунків

 

36 Рахунки розпорядників бюджетних коштів, які не перебувають на казначейському обслуговуванні

361      Рахунки  розпорядників  коштів  Державного  бюджету,  які  не перебувають на казначейському обслуговуванні

3611    Рахунки  розпорядників  коштів  Державного  бюджету,  які  не перебувають на казначейському обслуговуванні

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  бюджетних  коштів, поданих  розпорядникам відповідно  до  бюджетних призначень, які здійснюють видатки за відомчою структурою

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, поданих з Державного бюджету розпорядникам, які не перебувають на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунка проводиться списання коштів із рахунків розпорядника, які не перебувають на казначейському обслуговуванні, на здійснення видатків відповідно до кошторису доходів і видатків

362      Рахунки   розпорядників   кошти   місцевого   бюджету,   які   не перебувають на казначейському обслуговуванні

3621    Рахунки   розпорядників   коштів   місцевого   бюджету,   які   не перебувають на казначейському обслуговуванні

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  бюджетних  коштів, наданих          з  місцевого  бюджету  розпорядникам  відповідно  до бюджетних призначень, які здійснюють видатки за відомчою структурою

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, наданих з місцевого  бюджету   розпорядникам,   які   не   перебувають   на казначейському обслуговуванні

За дебетом рахунка проводиться списання коштів з рахунків розпорядників, які не перебувають на казначейському обслуговуванні, на здійснення видатків відповідно до кошторису доходів і видатків

37 Рахунки інших клієнтів та банків

371      Рахунки інших клієнтів

3711    Інші кошти розпорядників коштів Державного бюджету.

П         Призначення рахунка: для обліку руху коштів за операціями на рахунок        розпорядників  коштів  Державного  бюджету,  які  не можуть бути віднесені до операцій за виконанням загального та/або спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів за іншими операціями розпорядника коштів бюджету

За дебетом рахунка проводиться списання коштів за іншими операціями з рахунків розпорядків

3712    Рахунки інших клієнтів Державного казначейства

П         Призначення рахунка: для обліку руху коштів на рахунок інших клієнтів Державного казначейства

За податком рахунка проводиться зарахування коштів на рахунки інших клієнтів Державного казначейства

За  дебетом  рахунка  проводиться  списання  коштів  з  рахунків інших клієнтів Державного казначейства

3713    Кошти одержувачів коштів Державного бюджету в розрахунках

П         Призначення рахунка: для обліку коштів Державного бюджету на рахунках одержувачів коштів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками тощо). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум у розрахунках За дебетом рахунка проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків

3714    Кошти інших клієнтів Державного казначейства в розрахунках

П         Призначення рахунка: для обліку коштів на  рахунках інших клієнтів у розрахунках (акредитиви, чеки, гарантовані платіжні доручення, розрахунки за разовими заліками тощо). В аналітичному обліку відкриваються особові рахунки за кожним видом розрахунків.

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум у розрахунках За дебетом рахунка проводиться списання коштів після проведення відповідних розрахунків

3715    Рахунки    для    зарахування    дотацій    бюджету    Автономної республіки Крим, обласним бюджетам і бюджетам м. Києва та Севастополя

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   дотацій,   наданих бюджету         АР   Крим,   обласним   і   бюджетам   м.   Києва   та Севастополя з Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум дотацій бюджету  АР  Крим,  обласним  і  бюджетам  м.  Києва  та Севастополя

За дебетом рахунка проводиться списання сум дотацій бюджету АР Крим, обласним і бюджетам м. Києва та Севастополя на рахунки місцевих бюджетів

3716    Рахунки для зарахування дотацій районних, міським, селищним і сільським бюджетам

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   сум   дотацій,   наданих районним, міським, селищним і сільським бюджетам

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум дотацій районним, міським, селищним і сільським бюджетам

За дебетом рахунка проводиться списання сум дотацій районним,

міським, селищним і сільським бюджетам

3717    Рахунки державних позабюджетних фондів

П         Призначення рахунка: для обліку руху коштів за операціями на рахунках державних позабюджетних фондів

За        кредитом   рахунка   проводиться   зарахування   коштів   за операціями на рахунках державних позабюджетних фондів

За дебетом рахунка проводиться списання коштів за операціями на рахунках державних позабюджетних фондів

372      Рахунки інших банків

3721    Кореспондентські рахунки інших банків (“Лоро”)

П         Призначення рахунка: для обліку руху коштів на рахунок інших банків

З кредитом рахунка проводиться зарахування коштів на рахунки інших банків

За  дебетом  рахунка  проводиться  списання  коштів  з  рахунків інших банків

3722    Гарантійні депозити та грошове покриття банків

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  коштів  інших  банків,  які призначені     для    покриття    кредитного    ризику    за    різними операціями з цими банками (депозитами, акредитивами тощо)

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих депозитів і суми грошового покриття за відповідними акредитивами тощо

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  повернутих  депозитів  і суми виконаних акредитивів

 

38        Рахунки          за         нез’ясованими           надходженнями,        несквитованими дебетовими сумами та інші технічні транзитивні рахунки

381      Рахунки за нез’ясованими надходженнями

3811    Нез’ясовані  надходження  на  рахунках  в  органах  Державного казначейства

П         Призначення рахунка: для обліку сум, які у час надходження не можуть бути зараховані на відповідні рахунки за призначенням через відсутність необхідних реквізитів документів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум до з’ясування отримувачів коштів

За  дебетом  рахунка  проводиться  списання  коштів  після з’ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку кореспондента або повернення коштів платнику, якщо такі підтвердження не надходять

3812    Нез’ясовані   надходження   на   рахунках   місцевих   фінансових органів, що не перебувають на казначейському обслуговуванні

П         Призначення рахунка: для обліку сум, які у час надходження не можуть         бути   зараховані  за   призначенням  через   відсутність необхідних реквізитів документів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум до з’ясування отримувачів коштів

За  дебетом  рахунка  проводиться  списання  коштів  після з’ясування їх фактичних одержувачів та отримання підтверджень від банку кореспондента або повернення коштів платнику, якщо такі підтвердження не надходять

382      Несквитовані дебетові суми

3821    Несквитовані дебетові суми

П         Призначення рахунка: для обліку несквитованих дебетових сум За кредитом рахунку проводиться зарахування несквитованих дебетових сум

За дебетом рахунка проводиться списання дебетових сум після їх квитування

389      Інші технічні транзитивні рахунки

3891    Інші технічні транзитивні рахунки

П         Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надходять на інші технічні транзити, рахунки органів Державного казначейства від вищестоящих органів

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум коштів, які надійшли на рахунок Державного казначейства

За        дебетом   рахунка   проводиться   перерахування   суми   на відповідні реєстраційні рахунки

39 Рахунки органів Державного казначейства

391      Субкореспондентські рахунки органів Державного казначейства

3911    Субкореспондентські рахунки, відкриті для органів Державного казначейства

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  руху  коштів  за  кожним окремим           органом   Державного   казначейства   у   вищестоящих органах Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів на субкореспондентських рахунках

За        дебетом     рахунка     проводиться     списання     коштів     з субкореспондентських рахунків

392      Інші рахунки органів фінансової системи

3921    Інші рахунки органів Державного казначейства

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   руху   коштів   відділень Державного казначейства. Рахунок використовується управліннями    Державного   казначейства,   відділення   якою   є безбалансовими      в   перехідний  період   до   моменту  відкриття рахунків    розпорядників    Державного    бюджету    на    балансі управління

За    кредитом    рахунка    проводиться    зарахування    коштів,

спрямованих на виконання Державного бюджету

За   дебетом  рахунка  проводиться  списання  коштів  з   інших рахунків Державного казначейства

3922    Інші рахунки фінансових органів

Призначення рахунка: для обліку руху коштів місцевих бюджетів, які перебувають на казначейському обслуговуванні. Рахунок використовують управління Державного казначейства,

відділення який є балансовими в перехідний період до моменту відкриття рахунків розпорядників місцевого бюджету на балансі управління

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів на рахунки місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводиться списання коштів з рахунків

399      Інші транзитивні рахунки органів Державного казначейства

3991    Внутрішня     транзитний    рахунок          для      сум,     не        підтверджених отримувачами

П

3992    Внутрішній транзитний рахунок РП ДКУ П

3993    Внутрішній транзитний рахунок для сум, не підтверджених РРП

СЕП

П

3994    Внутрішній транзитний рахунок для сум, не підтверджених РП ДКУ

4. Розрахунки

41 Взаємні розрахунки з виконання державного бюджету

411      Взаємні   розрахунки   з   місцевими   бюджетами   за   коштами загального фонду

4111    Розрахунки   з   місцевими   бюджетами   за   надходженням   до загального фонду Держаного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду Державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які згідно із законодавством слід передати з Державного бюджету місцевим бюджетом, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно із законодавством слід отримати Державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості

412      Взаємні   розрахунки   з   місцевими   бюджетами   за   коштами спеціального фонду

4121    Розрахунки   з   місцевими   бюджетами   за   надходженням   до спеціального фонду Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до спеціального фонду Державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості, які згідно із законодавством слід передати з Державного бюджету місцевим бюджетам, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно із законодавством слід отримати Державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості

4122    Розрахунки з місцевими бюджетами за видатками спеціального фонду Держаного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями

до спеціальних фонду Державного бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які згідно із законодавством слід передати з Державного бюджету місцевим бюджетам, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно із законодавством слід отримати Державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості

42 Розрахунки з виконання місцевих бюджетів

421      Взаємні розрахунки з Державним бюджетом

4211    Розрахунки   з   Державним   бюджетом   за   надходженнями   до загального фонду місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які згідно із законодавством слід передати з Державного бюджету місцевим бюджетом, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно із законодавством слід отримати Державному бюджету з місцевих бюджетів, та погашення кредиторської заборгованості

4212    Розрахунки  з  Державним  бюджетом  за  видатками  загального фонду місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які згідно із законодавством слід передати з місцевих бюджетів Державному бюджету, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості,  які   згідно   із   законодавством  слід   отримати

місцевим        бюджетам   з   Державного   бюджету,   та   погашення кредиторської заборгованості

422      Взаємні розрахунки з місцевими бюджетами

4221    Розрахунки місцевих бюджетів за надходженнями до загального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного місцевого бюджету іншому, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

4222    Розрахунки місцевих бюджетів за видатками загального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та   кредиторської   заборгованості   за   видатками загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За                    дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, як відповідно до рішення ради належить передати з одного   місцевого   бюджету   іншому,   та   суми   погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які  відповідно до  рішення  ради  належить отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

4223    Розрахунки     місцевих     бюджетів     за     надходженнями     до спеціального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до спеціального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з

одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого та погашення кредиторської заборгованості

4224    Розрахунки місцевих бюджетів за видатками спеціального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та   кредиторської   заборгованості   за   видатками спеціального  фонду  місцевого  бюджету,  що   відносяться  на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення Ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

423      Взаємні розрахунки з сільськими і селищними бюджетами

4231    Розрахунки сільських і селищних бюджетів за надходженнями до загального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до         загального   фонду   сільських   і   селищних   бюджетів,   що відносяться на взаємні розрахунки

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад слід передати з одного місцевого бюджету іншому, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які згідно із рішенням сільських і селищних рад слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

4232    Розрахунки   сільських   і   селищних   бюджетів   за   видатками загального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та   кредиторської   заборгованості   за   видатками

загального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад слід передати з одного місцевого бюджету іншому, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

4233    Розрахунки сільських і селищних бюджетів за надходженнями до спеціальних фондів

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до спеціального фонду сільських і селищних бюджетів, що відносяться на взаємні розрахунки

За дебетом рахунка проводяться суми кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад слід передати з одного місцевого бюджету іншому, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення сільських і селищних рад слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

424      Розрахунки управлінь Державного казначейства

4241    Розрахунки  управлінь  Державного  казначейства  за  видатками загального фонду місцевих бюджетів

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які  відповідно до  рішення  ради  належить передати з одного місцевого бюджету іншому, та суми погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості,   які   відповідно   до   рішення   ради   належить

отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

4242    Розрахунки   управління   Державного   казначейства   видатками загального фонду місцевих бюджетів

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторської заборгованості

4243    Розрахунки управлінь Державного казначейства за видатками з надходжень до спеціального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до спеціального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторського зобов’язання

4244    Розрахунки управлінь Державного казначейств за надходженнями до спеціального фонду

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до  спеціального фонду місцевого бюджету, що  відносяться на

взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторського зобов’язання

425      Розрахункові відділення Державного казначейства

4251    Розрахунки відділів Державного казначейства за надходженнями до загального фонду місцевих бюджетів

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторського зобов’язання

4252    Розрахунки відділів Державного казначейства за  видатками до загального фонду місцевих бюджетів

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за видатками до загального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторського зобов’язання

4253    Розрахунки відділів Державного казначейства за надходженнями до спеціального фонду місцевих бюджетів

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та кредиторської заборгованості за надходженнями до спеціального фонду місцевого бюджету, що відносяться на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторського зобов’язання

4254    Розрахунки відділів Державного казначейства за  видатками до спеціального фонду місцевих бюджетів

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення дебіторської та   кредиторської   заборгованості   за   видатками спеціального  фонду  місцевого  бюджету,  що   відносяться  на взаємні розрахунки між рівнями місцевих бюджетів, за умови казначейського виконання місцевих бюджетів

За        дебетом     рахунка     проводяться     суми     кредиторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід передати з одного            місцевого    бюджету    іншому,    та    суми    погашення дебіторської заборгованості

За кредитом рахунка проводяться суми дебіторської заборгованості, які відповідно до рішення ради слід отримати одному місцевому бюджету від іншого, та погашення кредиторського зобов’язання

43 Розрахунки векселями

431      Розрахунки за векселями Державного бюджету

4311    Розрахунки векселя за  коштами загального фонду Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків векселями за коштами загального фонду Державного бюджету

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  погашення  векселів  за коштами загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми випущених векселів за кошти загального фонду Державного бюджету

4312    Розрахунки векселя за коштами спеціального фонду Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків векселями за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  погашення  векселів  за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми випущених векселів за коштами спеціального фонду Державного бюджету

432      Розрахунки за векселями місцевого бюджету

4321    Розрахунки векселями за коштами загального фонду місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків векселями за кошти загального фонду місцевих бюджетів

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  погашення  векселів  за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми випущених векселів за коштами загального фонду місцевих бюджетів

4322    Розрахунки векселями за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків векселями за кошти спеціального фонду місцевих бюджетів

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  погашення  векселів  за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми випущених векселів за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

44 Інші розрахунки

441      Розрахунки    за    централізованими    проплатами    Державного бюджету

4411    Розрахунки за централізованими проплатами за кошти загального фонду Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за централізованими проплатами за коштами загального фонду Державного фонду

4412    Розрахунки   за    централізованими   проплатами   за    коштами спеціального фонду Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за централізованими проплатами за коштами спеціального фонду

442      Розрахунки за операціями з кредитами Державного бюджету

4421    Розрахунки    за         операціями     з           кредитами      загального      фонду

Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів   загального     фонду     Державного     бюджету     та/або отриманими   на   підкріплення   загального   фонду   Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавалися за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету та отримані на підкріплення загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми бюджетних кредитів, наданих            за   рахунок   коштів   загального   фонду   Державного бюджету                        та   отримані   на   підкріплення   загального   фонду Державного бюджету

4422    Розрахунки    за         операціями     з           кредитами      спеціального  фонду

Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів   спеціального    фонду    Державного    бюджету    та/або отриманими на підкріплення спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавалися за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету та отримані на підкріплення спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету           та   отримані   на   підкріплення   спеціального   фонду Державного бюджету

443      Розрахунки   за   операціями   з   кредитами   загального   фонду місцевого бюджету

4431    Розрахунки   за   операціями   з   кредитами   загального   фонду місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та/або отриманими на підкріплення загального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавалися за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету та отримані на підкріплення загального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми бюджетних кредитів, наданих            за   рахунок   коштів   загального   фонду   державного бюджету              та   отримані   на   підкріплення   загального   фонду Державного бюджету

4432    Розрахунки  за   операціями  з   кредитами  спеціального  фонду місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за операціями з кредитами, наданими за рахунок коштів   спеціального     фонду     місцевого     бюджету     та/або отриманими   на   підкріплення   спеціального   фонду   місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми повернутих бюджетних кредитів, що надавалися за рахунок коштів спеціального фонду місцевого бюджету та отримані на підкріплення спеціального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми бюджетних кредитів, наданих за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету та отримані на підкріплення спеціального фонду Державного бюджету

444      Розрахунки   за   децентралізованими   проплатами   Державного бюджету

4441    Розрахунки   за   децентралізованими   проплатами   за   коштами загального фонду Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за децентралізованими проплатами за коштами загального фонду Державного бюджету

4442    Розрахунки   за   децентралізованими   проплатами   за   коштами спеціального фонду Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків за децентралізованими проплатами за коштами спеціального фонду Державного бюджету

445      Інші розрахунки за коштами Державного бюджету

4451    Інші  розрахунки  за  коштами  загального  фонду  Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків (кошти в дорозі) за коштами загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми інших розрахунків за коштами загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми інших розрахунків, які повинні  бути  проведені  за  коштами  загального  фонду Державного бюджету

4452    Інші  розрахунки  за  коштами  спеціального  фонду  Державного бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків (кошти в дорозі) за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми інших розрахунків за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми інших розрахунків, які повинні          бути   проведені   за   коштами   спеціального   фонду Державного бюджету

446      Інші розрахунки за коштами місцевого бюджету

4461    Інші   розрахунки   за   коштами   загального   фонду   місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків (кошти в дорозі) за коштами загального фонду спеціального бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми інших розрахунків за коштами загального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми інших розрахунків, які повинні бути проведені за коштами загального фонду місцевого бюджету

4462    Інші  розрахунки  за  коштами  спеціального  фонду  місцевого бюджету

АП      Призначення     рахунка:     для     забезпечення     відображення розрахунків (кошти в дорозі) за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми інших розрахунків за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми інших розрахунків, які повинні          бути   проведені   за   коштами   спеціального   фонду місцевого бюджету

46  Розрахунки  за  бюджетними  кредитами,  наданими  за  рахунком коштів спеціального фонду Державного бюджету

461      Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти

4611    Позиція Державного казначейства щодо іноземної валюти

АП      Призначення  рахунка:  технічний  рахунок  для  відображення позиції           Державного   казначейства   щодо   іноземної   валюти. Рахунок                      використовується   для   відображення   операцій,   які здійснюються у двох різних валютах. Проведення за датою валютування

За дебетом рахунка проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує короткотривалу або зменшує довготривалу відкриту валютну позицію

За кредитом рахунка проводиться вартість іноземної валюти, яка збільшує короткотривалу або зменшує довготривалу відкриту валютну позицію

4612    Еквівалент  позиції  Державного  казначейства  щодо  іноземної валюти (контррахунок)

АП      Призначення    рахунка:    технічний    рахунок    для    обліку гривневого      еквівалента  позиції  щодо  іноземної  валюти,  яка обліковується         за     рахунком    4611     “Позиція     Державного казначейства щодо іноземної валюти”. Проведення виконуються за датою валютування

За дебетом рахунка проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, яка збільшує короткотривалу або зменшує довготривалу відкриту валютну позицію

За кредитом рахунка проводяться еквіваленти сум іноземної валюти, яка збільшує короткотривалу або зменшує довготривалу відкриту валютну позицію

 

49 Інші технічні розрахунки

499      Інші технічні розрахунки

4991    Інші технічні розрахунки

АП      Призначення   рахунка:   технічний   рахунок   для   проведення інших розрахунків

 

5. Результати виконання бюджету

511      Результати виконання Державного бюджету

5111    Результат виконання загального фонду Державного бюджету

АП      Призначення  рахунка:  для  визначення  результату  виконання загального   фонду   Державного   бюджету   після   завершення бюджетного року

За   дебетом  рахунка  проводяться  видатки  загального  фонду

Державного бюджету, здійснені в поточному році

За кредитом рахунка проводяться суми доходів загального фонду

Державного бюджету, що надійшли в поточному році

5112    Результат виконання спеціального фонду державного бюджету

АП      Призначення  рахунка:  для  визначення  результату  виконання спеціального фонду Державного бюджету після завершення бюджетного року

За  дебетом  рахунка  проводяться  видатки  спеціального  фонду

Державного бюджету, здійснені в поточному році

За кредитом рахунка проводяться суми доходів спеціального фонду Державного бюджету, що надійшли в поточному році

512      Результат виконання місцевого бюджету

5121    Результат виконання загального фонду місцевого бюджету

АП      Призначення  рахунка:  для  визначення  результату  виконання загального   фонду    місцевих    бюджетів    після    завершення бюджетного року

За дебетом рахунка проводяться видатки загального фонду місцевого бюджету, здійснені в поточному році

За кредитом рахунка проводиться суми доходів фонду місцевого бюджету, що надійшли в поточному році

5122    Результати виконання спеціального фонду місцевого бюджету

АП      Призначення  рахунка:  для  визначення  результату  виконання спеціального фонду місцевого бюджету після завершення бюджетного року

За дебетом рахунка проводяться видатки спеціального фонду місцевого бюджету, здійснені в поточному році

За кредитом рахунка проводяться суми доходів спеціального фонду місцевого бюджету, що надійшли в поточному році

59 Контррахунок за результатом виконання бюджету

591      Контррахунок за результатом виконання бюджету

5911    Контррахунок за результатом виконання бюджету

АП      Призначення рахунка: для забезпечення подвійного запису при віднесенні на результат виконання бюджетів контррахунків 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів” та 7911 “Контррахунок за видатковими операціями”, 7921 “Контррахунок за операціями з кредитуванням та вирахуванням погашення”

За  дебетом  рахунка  проводиться  сума  коштів,  віднесена упродовж поточного року на рахунки 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів” і 7911 “Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення” (у разі дебетового залишку)

За        кредитом   рахунка   проводиться   сума   коштів,   віднесена упродовж поточного року на рахунки 7911 “Контррахунок за видатковими операціями” і 7921 “Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення” (у разі кредитового

залишку)

 

 

 

61 Доходи бюджету

6. Доходи бюджету

611      Доходи Державного бюджету

6111    Доходи загального фонду Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  доходів  загального  фонду Державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації кодів)

За кредитом рахунка проводиться зарахуванням сум податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За дебетом рахунка впродовж року проводиться лише повернення сум податків і зборів (обов’язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”. У кінці року проводиться віднесення доходів загального фонду Державного бюджету на результат виконання бюджету в кореспонденції з рахунком 5111 “Результат виконання загального фонду Державного бюджету”

6112    Доходи спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку доходів спеціального фонду Державного бюджету згідно із законодавством і бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахуванням сум податків і зборів  (обов’язкових  платежів)  до  спеціального  фонду Державного бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За  дебетом  рахунка  впродовж  року  проводиться  тільки положення сум податків і зборів (обов’язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”. У кінці року проводиться віднесення доходів спеціального фонду Державного бюджету на результат виконання бюджету в кореспонденції з рахунком 5112 “Результат виконання спеціального фонду Державного бюджету”

6113    Доходи  Державного  бюджету,  що  підлягають  розподілу  між загальним і спеціальним фондами

Призначення рахунка: для обліку доходів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум доходів, що підлягають  розподілу  між  загальним  і  спеціальним  фондами

Державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За                    дебетом    рахунка    впродовж    року    проводиться    тільки повернення сум доходів, що підлягають розподілу між загальним і        спеціальним   фондами   Державного   бюджету,   зайво   або помилково внесених платниками податків, та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

6114    Власні кошти розпорядників коштів Державного бюджету

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    власних    надходжень розпорядників         бюджетних  коштів  Державного  бюджету,  які згідно із законодавством зараховуються до спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми власних надходжень, які надійшли    на   спеціальні  реєстраційні  рахунки  розпорядників коштів Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково зарахованих сум на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

612      Доходи місцевого бюджету

6121    Доходи загального фонду місцевого бюджету

Призначення рахунка: для обліку доходів загального фонду місцевого            бюджету   згідно   із   законодавством   і   бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) до загального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За        дебетом    рахунка    впродовж    року    проводиться    тільки повернення сум податків і зборів (обов’язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком            6911   “Контррахунок   за   операціями   за   доходами бюджетів”. У кінці року проводиться віднесення доходів загального фонду Державного бюджету на результат виконання бюджету в кореспонденції з рахунком 5111 “Результат виконання загального фонду Державного бюджету”

6122    Доходи     спеціального     фонду     місцевого     бюджету,     які спрямовуються на спеціальні видатки

Призначення рахунка: для обліку доходів спеціального фонду місцевого        бюджету   згідно   із   законодавством   і   бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів) до спеціального фонду місцевого бюджету у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За        дебетом    рахунка    впродовж    року    проводиться    тільки повернення сум податків і зборів (обов’язкових платежів), зайво або помилково внесених платниками податків, у кореспонденції з рахунком            6911   “Контррахунок   за   операціями   за   доходами бюджетів”. У кінці року проводиться віднесення доходів спеціального фонду місцевого бюджету на результат виконання бюджету в кореспонденції з рахунком 5112 “Результат виконання спеціального фонду Державного бюджету”

6123    Доходи   місцевого   бюджету,   що   підлягають   розподілу   між загальним і спеціальним фондам

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  доходів,  що  підлягають розподілу          між   загальним  і   спеціальним  фондами  місцевого бюджету згідно із законодавством та бюджетною класифікацією (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум доходів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами місцевого    бюджету    в    кореспонденції    з    рахунком    6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За  дебетом  рахунка  впродовж  року  проводиться  тільки повернення сум доходів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами місцевого бюджету, зайво або помилково внесених платниками податків, та списання в кінці року сум: доходів, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

6124    Власні кошти розпорядників коштів місцевого бюджету

Призначення рахунка: для обліку власних надходжень розпорядників бюджетних коштів місцевого бюджету, які згідно із  законодавством  зараховуються  до  спеціального  фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми власних надходжень, які надійшли    на   спеціальні  реєстраційні  рахунки  розпорядників коштів місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково зарахованих сум на спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників бюджетних коштів

62 Доходи, які підлягають розподілу між бюджетами

621      Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами

6211    Доходи, які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   доходів,   які   згідно   із законодавством         підлягають    розподілу    між    Державним    і місцевими бюджетами (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації кодів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум податків і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають розподілу між Державним і місцевими бюджетами, у кореспонденції з рахунком

5911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За дебетом рахунка впродовж року проводиться повернення сум податків і зборів державним і місцевими бюджетами у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

622      Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

6211    Доходи, які підлягають розподілу між рівнями бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку, які згідно із законодавством підлягають розподілу між різними рівнями місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум і зборів (обов’язкових платежів), які підлягають розподілу між рівнями місцевих     бюджетів,    у    кореспонденції    з    рахунком    6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За дебетом рахунка впродовж року проводиться повернення сум податків і зборів (обов’язкових платежів) та списання в кінці року сум доходів, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

64 Кошти, тимчасово віднесені на доходи бюджетів

641      Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету

6411    Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  надходжень,  які  згідно  із законодавством тимчасово відносяться на доходи Державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи Державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За дебетом рахунка впродовж року проводиться повернення сум надходжень, зайво або помилково внесених платниками та списання в кінці року сум надходжень, тимчасово віднесених на доходи, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

6412    Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету П  Призначення рахунка: для обліку інших надходжень, які згідно із законодавством тимчасово відносяться на доходи Державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо за кожним видом

надходжень)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум інших надходжень, які тимчасово відносяться на доходи Державного бюджету, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За дебетом рахунка впродовж року проводиться повернення сум інших надходжень, зайво або помилково внесених платниками, та списання в кінці року сум надходжень, тимчасово віднесених на доходи, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

642      Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

6421    Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  надходжень,  які  згідно  із законодавством        тимчасово   відносяться  на   доходи   місцевого бюджету (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом бюджетної класифікації доходів)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За дебетом рахунка впродовж року проводиться повернення сум надходжень, зайво або помилково внесених платниками, та списання в кінці року сум надходжень, тимчасово віднесених на доходи, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

6422    Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку інших надходжень, які згідно із законодавством тимчасово відносяться на доходи місцевого бюджету (аналітичний облік ведеться окремо за кожним видом надходжень)

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум інших надходжень, які тимчасово відносяться на доходи місцевих бюджетів, у кореспонденції з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

За дебетом рахунка впродовж року проводиться повернення сум надходжень, зайво або помилково внесених платниками, та списання в кінці року сум інших надходжень, тимчасово віднесених  на  доходи  місцевого  бюджету,  у  кореспонденції  з рахунком 6911 “Контррахунок за операціями за доходами бюджетів”

69 Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

691      Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

6911    Контррахунок за операціями за доходами бюджетів

КП      Призначення рахунка: для забезпечення подвійного запису між рахунками 6 класу “Доходи бюджету”

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум впродовж року в кореспонденції з рахунками розділів 61–64

За кредитом рахунка проводиться повернення впродовж року зайво або помилково сплачених на рахунки розділів 61–64 та списання в кінці року сум надходжень на рахунки розділів 62, 64 і на рахунки 6113 “Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами”, 6123 “Доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами”

 

7. Видатки бюджету

71 Видатки Державного бюджету

711      Видатки загального фонду Державного бюджету

7111    Видатки загального фонду Державного бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   видатків   розпорядників бюджетних              коштів,    які    утримуються   за    рахунок   коштів загального   фонду   Державного   бюджету   (аналітичний   облік ведеться окремо за кожним кодом функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)

За        дебетом    рахунка   проводяться   суми    касових    видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 “Контррахунок за видатковими операціями”

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів, у          кореспонденції   з   рахунком   5111   “Результат   виконання загального фонду Державного бюджету”

712      Видатки спеціального фонду Державного бюджету

7121    Видатки спеціального фонду Державного бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   видатків   розпорядників бюджетних  коштів,    які    утримуються   за    рахунок   коштів спеціального фонду Державного бюджету (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунка проводяться суми касових видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 “Контррахунок за видатковими операціями”

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів у кореспонденції з рахунком 7911 “Контррахунок за видатковими

операціями”. В кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду Державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 “Результат виконання спеціального фонду Державного бюджету”

713      Кредитування   загального    фонду    Державного   бюджету    за вирахуванням погашення

7131    Кредитування   загального    фонду    Державного   бюджету    за вирахуванням погашення

АП      Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які подавалися із загального фонду Державного бюджету в попередні роки та в поточному році

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що надавалися з Державного бюджету в попередні роки та в поточному році, у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення”

За дебетом рахунка повертаються суми з погашення бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені, у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення”

7132    Кредитування   спеціального   фонду   Державного   бюджету   за вирахуванням погашення

АП      Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які надавалися зі спеціального фонду Державного бюджету в попередні роки та в поточному році

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що надавалися з Державного бюджету в попередні роки та в поточному році у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення”

За дебетом рахунка повертаються суми з погашення бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені, у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення”

72 Видатки місцевого бюджету

721      Видатки загального фонду місцевого бюджету

7211    Видатки загального фонду місцевого бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   видатків   розпорядників бюджетних  коштів,    які    утримуються   за    рахунок   коштів загального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо з кожним кодом функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунка проводиться списання суми касових видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 “Контррахунок за видатковими операціями”

За        кредитом  рахунка   в   кінці   року   проводяться  віднесення видатків загального фонду місцевих бюджетів на результати виконання бюджету в кореспонденції з рахунком 5121 “Результат виконання загального фонду місцевого бюджету”

722      Видатки спеціального фонду бюджету

7221    Видатки спеціального фонду місцевого бюджету

А         Призначення   рахунка:   для   обліку   видатків   розпорядників бюджетних  коштів,    які    утримуються   за    рахунок   коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (аналітичний облік ведеться окремо за кожним кодом функціональної, відомчої та економічної класифікації видатків)

За дебетом рахунка проводиться списання суми касових видатків розпорядників у кореспонденції з рахунком 7911 “Контррахунок за видатковими операціями”

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків розпорядників бюджетних коштів, у кореспонденції з рахунком 7911 “Контррахунок за видатковими операціями”. В кінці року проводиться віднесення видатків спеціального фонду Державного бюджету на результат виконання бюджету у кореспонденції з рахунком 5112 “Результат виконання спеціального фонду Державного бюджету”

723      Кредитування місцевого бюджету за вирахуванням погашення

7231    Кредитування    загального    фонду    місцевого    бюджету    за вирахуванням погашення

АП      Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які надавалися із загального фонду місцевих бюджетів у попередні роки та в поточному році

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що надавалися з Державного

бюджету в попередні роки та в поточному році, у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення”

За дебетом рахунка повертаються суми погашення бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені, у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення”

7132    Кредитування   спеціального   фонду   Державного   бюджету   за вирахуванням погашення

АП      Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надходять від повернення бюджетних кредитів, які надавалися зі спеціального фонду місцевих бюджетів у попередні роки та в поточному році

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, що надавалися з місцевого бюджету в попередні роки та в поточному році, у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитування за вирахуванням погашення”

За дебетом рахунка повертаються суми погашення бюджетних кредитів, зайво або помилково сплачені, у кореспонденції з рахунком 7921 “Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення”

79 Контррахунок за операціями за видатками бюджету

791      Контррахунок за видатковими операціями

7911    Контррахунок за видатковими операціями

КА      Призначення рахунка: для забезпечення подвійного запису між рахунками 7 класу “Видатки бюджету”

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, які надійшли на відновлення касових видатків, у кореспонденції з рахунками розділів   71–71   та   списання   в   кінці   року   сум,   проведених упродовж року касових кадрів

За кредитом рахунка проводяться суми касових видатків у кореспонденції з рахунками розділів 71–72

792      Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

1921    Контррахунок за операціями з кредитуванням за вирахуванням погашення

АП      Призначення рахунка: для забезпечення подвійного запису між рахунками 713 та 723 групи

За дебетом рахунка поводяться суми коштів, які надійшли від повернення бюджетних кредитів, у кореспонденції з рахунками

713 та 723 груп

За кредитом рахунка проводиться повернення сум бюджетних кредитів, зайво або помилково повернених, у кореспонденції з рахунками 713 та 723 груп

 

8. Управлінський облік

81                    Асигнування та         кошти,            отримані         від       органів           Державного казначейства

811      Асигнування Державного бюджету, отримані від  вищестоящих органів Державного казначейства

8111    Асигнування загального фонду Державного бюджету, отримані

П         від вищестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку асигнувань загального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування асигнувань загального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства, у кореспонденції з  рахунком  8921  КП  “Контррахунок  за  операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих  асигнувань загального  фонду  Державного бюджету від вищестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8112    Асигнування спеціального фонду Державного бюджету, отримані

П         від вищестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку асигнувань спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування асигнувань спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства, у кореспонденції з  рахунком  8921  КП  “Контррахунок  за  операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих асигнувань спеціального фонду Державного бюджету від вищестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

812      Кошти Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів

Державного казначейства

8121    Кошти загального фонду Державного бюджету, отримані від

П         нижчестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка:     для  обліку  коштів  загального  фонду Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум коштів загального фонду Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих  органів  Державного  казначейства,  у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства коштів загального фонду Державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8122    Кошти спеціального фонду Державного бюджету, отримані від

П         нижчестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка:     для обліку коштів спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум коштів спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих  органів  Державного  казначейства  у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства коштів  спеціального  фонду  Державного  бюджету  в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8123    Кошти            Державного   бюджету,        що       підлягають     розподілу       між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства Призначення рахунка:          для      обліку            коштів                        Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами  Державного  бюджету  отриманих  від  нижчестоящих органів Державного казначейства

За  кредитом  рахунка  проводиться  зарахування  коштів Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих  коштів  Державного  бюджету,  що  підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства, в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8124    Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що

П         підлягають     розподілу       отримані         від       нижчестоящих           органів

Державного казначейства

Призначення рахунку: для обліку коштів, тимчасово віднесених на     доходи  Державного  бюджету,  що   підлягають  розподілу, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводяться суми коштів, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства коштів, тимчасового віднесених на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу 88921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

813      Асигнування  Державного  бюджету,  отримані  від  інших  органів

Державного казначейства

8131    Асигнування загального фонду Державного бюджету, отримані від інших органів Державного казначейства

П         Призначення рахунка: для обліку асигнувань загального фонду Державного бюджету, отриманих від інших органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування асигнувань загального фонду Державного бюджету, отриманих від інших органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком

8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих  асигнувань загального  фонду  Державного бюджету від інших органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8132    Асигнування спеціального фонду Державного бюджету, отримані від інших органів Державного казначейства

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  асигнувань  спеціального фонду  Державного   бюджету,   отриманих   від   інших   органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування асигнувань спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від інших органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком

8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих асигнувань спеціального фонду Державного бюджету від інших органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

814      Кошти            місцевого       бюджету,        отримані         від       інших  органів

Державного казначейства

8141    Кошти загального фонду місцевого бюджету, отримані від

П         вищестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка:     для  обліку  коштів  загального  фонду місцевого бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводяться суми коштів загального фонду місцевого бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства коштів загального фонду місцевого бюджету в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8142    Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, отримані від

П         вищестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка:     для обліку коштів спеціального фонду місцевого бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  коштів  спеціального фонду місцевого бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства коштів спеціального фонду місцевого бюджету в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

82 Асигнування        та         кошти,            передані         органам          Державного казначейства

821      Кошти  Державного  бюджету,  передані  вищестоящим  органам

Державного казначейства

8211    Кошти Державного бюджету, передані вищестоящим органам

А         Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку коштів загального фонду Державного бюджету переданих вищестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування коштів загального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911 КА

“Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих вищестоящим органам Державного казначейства коштів загального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8212    Кошти спеціального фонду Державного бюджету, передані

А         вищестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку коштів спеціального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства

За  дебетом  рахунка  проводиться зарахування коштів спеціального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим  органам  Державного  казначейства  у кореспонденції з рахунком 8911 “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться зарахування повернутих зайво або помилково переданих вищестоящим органам Державного казначейства коштів спеціального фонду Державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8213    Кошти  Державного  бюджету,  що  підлягають  розподілу  між загальним      і   спеціальним   фондами,   передані   вищестоящим органам Державного казначейства

А         Призначення рахунка:     для     обліку     коштів     Державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування коштів, що підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться нарахування повернутих зайво або помилково    переданих    коштів    вищестоящим    органам Державного    казначейства,    що    підлягають    розподілу    між

загальним       і   спеціальним   фондами   Державного   бюджету,   у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8214                Кошти, тимчасово віднесені на доходи Державного бюджету, що підлягають            розподілу,            передані         вищестоящим            органам Державного казначейства

А         Призначення рахунка: для обліку коштів, тимчасово віднесених на     доходи  Державного  бюджету,  що   підлягають  розподілу, передані вищестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводяться суми переданих вищестоящим органам Державного казначейства коштів, тимчасово віднесених на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу, в кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводяться суми зайво або помилково переданих         коштів      вищестоящим      органам      Державного казначейства, тимчасового віднесених на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу, в кореспонденції з рахунком

8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

822      Асигнування Державного   бюджету,        передані         нижчестоящим органам Державного казначейства

8221    Асигнування загального фонду Державного бюджету, передані

А         нижчестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку асигнувань загального фонду Державного бюджету переданих нижчестоящим органам Державного казначейства

За        дебетом    рахунка    проводиться    зарахування   асигнувань загального        фонду       Державного       бюджету,       переданих нижчестоящим органам Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться зарахування повернутих асигнувань загального фонду Державного бюджету, зайво або помилково перерахованих нижчестоящим органам Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8222    Асигнування спеціального фонду Державного бюджету, передані

А         нижчестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунка:  для  обліку  асигнувань  спеціального фонду Державного бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування асигнувань спеціального фонду Державного бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За        кредитом   рахунка   проводиться   зарахування   повернутих асигнувань спеціального фонду Державного бюджету, зайво або помилково перерахованих нижчестоящим органам Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

824      Асигнування Державного   бюджету,        передані         іншим органам

Державного казначейства

8241    Асигнування загального фонду Державного бюджету, передані іншим органам Державного казначейства

А         Призначення рахунка: для обліку асигнувань загального фонду Державного бюджету, переданих одним органом Державного казначейства іншому

За дебетом рахунка проводиться зарахування асигнувань загального  фонду  Державного  бюджету,  переданих  одним органом Державного казначейства іншому, у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться зарахування повернутих зайво або помилково перерахованих одним органом Державного казначейства іншому асигнувань загального фонду Державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8242    Асигнування спеціального  фонду Державного   бюджету,

переданих одним органам Державного казначейства іншому

А         Призначення  рахунка:  для  обліку  асигнувань  спеціального фонду  Державного    бюджету,    переданих    одним    органом Державного казначейства іншому

За        дебетом    рахунка    проводиться    зарахування   асигнувань спеціального фонду Державного бюджету, переданих одним органом Державного казначейства іншому, у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться зарахування повернутих зайво або помилково перерахованих одним органом Державного казначейства іншому асигнувань спеціального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

825      Кошти місцевого бюджету, передані іншим органам Державного казначейства

8251    Кошти загального фонду місцевого бюджету, передані

А         нижчестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунка:     для  обліку  коштів  загального  фонду місцевого бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства

За кредитом рахунка проводяться суми коштів загального фонду місцевого бюджету Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8911 “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих нижчестоящим органам Державного казначейства коштів загального фонду місцевого бюджету в кореспонденції з рахунком 8911 “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8252    Кошти спеціального фонду місцевого бюджету, передані

А         нижчестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунка:     для обліку коштів спеціального фонду місцевого бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  коштів  спеціального фонду місцевого бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8911 “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих   нижчестоящим   органам   Державного   казначейства

коштів спеціального фонду місцевого бюджету в кореспонденції з рахунком 8911 “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

83 Кошти, передані іншим бюджетам

831      Кошти,  передані  органами  Державного  казначейства  місцевим бюджетам

8311    Кошти, передані органами Державного казначейства із загального фонду      Державного  бюджету  місцевим  бюджетам  АР  Крим, областей, м. Києва та Севастополя

А         Призначення  рахунка:   для   обліку   сум   коштів,   переданих органами       Державного    казначейства    із    загального    фонду Державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  коштів,  переданих органами Державного казначейства із загального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За кредитом рахунка проводиться зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

8312    Кошти,    передані    органами    Державного    казначейства    зі спеціального фонду Державного бюджету місцевим АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

А         Призначення  рахунка:   для   обліку   сум   коштів,   переданих органами       Державного   казначейства   зі   спеціального   фонду Державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За  дебетом  рахунка  проводяться  суми  коштів,  переданих органами Державного казначейства зі спеціального фонду Державного бюджету місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

За кредитом рахунка проводиться зарахування повернутих зайво або помилково переданих коштів місцевим бюджетам АР Крим, областей, м. Києва та Севастополя

84 Розрахунки, отримані від органів Державного казначейства

841      Розрахунки,   отримані         від       вищестоящих органів           Державного казначейства

8411    Розрахунки  за  асигнуваннями  загального  фонду  Державного бюджету, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

П         Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями (векселі, взаємозаліки, взаєморозрахунки тощо) за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих  від  вищестоящих  органів  Державного  казначейства сум розрахунків за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8412    Розрахунки за асигнуваннями спеціального фонду Державного

П         бюджету,   отримані   від   вищестоящих   органів   Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями (векселі, взаємозаліки, взаєморозрахунки тощо) за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства.

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства, у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих  від  вищестоящих  органів  Державного  казначейства сум розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

842      Розрахунки,  отримані  від  нижчестоящих  органів  Державного казначейства

8421    Розрахунки за коштами загального фонду Державного бюджету,

П                     отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями  (векселі,  взаємозаліки,  взаєморозрахунки  тощо)  за коштами загального фонду Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за коштами загального фонду Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих  органів  Державного  казначейства,  у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства сум розрахунків за коштами загального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

8422    Розрахунки за коштами спеціального фонду Державного

П         бюджету,        отримані         від       нижчестоящих           органів           Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями (векселі, взаємозаліки, взаєморозрахунки тощо) за коштами спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за коштами спеціального фонду Державного бюджету, отриманих від      нижчестоящих    органів     Державного    казначейства    у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства сум розрахунків за коштами спеціального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

85 Розрахунки, передані органам Державного казначейства

851      Розрахунки,   передані         вищестоящим            органам          Державного казначейства

8511    Розрахунки за коштами загального фонду Державного бюджету,

А         передані вищестоящим органам Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями (векселі, взаємозаліки, взаєморозрахунки тощо) за коштами загального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за коштами загального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим  органам  Державного  казначейства  у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих вищестоящим органам Державного казначейства сум розрахунків за коштами загального фонду Державного бюджету у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8512    Розрахунки за коштами спеціального фонду Державного

А         бюджету,     передані     вищестоящим     органам     Державного казначейства

Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями (векселі, взаємозаліки, взаєморозрахунки тощо) за коштами спеціального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за коштами спеціального фонду Державного бюджету, переданих вищестоящим  органам  Державного  казначейства  у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих вищестоящим органам Державного казначейства сум розрахунків за коштами спеціального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

852      Розрахунки,    передані    нижчестоящим    органам    Державного казначейства

8521    Розрахунки  за  асигнуваннями  загального  фонду  Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства

А         Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями (векселі, взаємозаліки, взаєморозрахунки тощо) за асигнуваннями  загального  фонду  Державного  бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за асигнуваннями  загального  фонду  Державного  бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих нижчестоящим органам Державного казначейства сум розрахунків за асигнуваннями загального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

8522    Розрахунки    за    коштами    спеціального    фонду    Державного бюджету, передані нижчестоящим органам Державного казначейства

А         Призначення рахунка: для обліку сум розрахунків негрошовими операціями (векселі, взаємозаліки, взаєморозрахунки тощо) за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування сум розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться повернення зайво або помилково переданих нижчестоящим органам Державного казначейства сум розрахунків за асигнуваннями спеціального фонду Державного бюджету в кореспонденції з рахунком 8911

КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

86        Кошти  державних  цільових  (позабюджетних)  фондів,  які обслуговуються органами Державного казначейства

861      Кошти,           отримані         державними   цільовими      (позабюджетними)

фондами

8611    Кошти,           отримані         державними   цільовими      (позабюджетними)

фондами

П         Призначення рахунка:  для  обліку  надходжень  до  державних цільових (позабюджетних) фондів

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів, які надійшли до державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення зайво або помилково отриманих державними цільовими (позабюджетними) фондами коштів у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

862      Кошти,           спрямовані     на        здійснення     видатків         державними цільовими (позабюджетними) фондами

8621    Кошти, направлені на здійснення видатків державними цільовими

(позабюджетними) фондами

А         Призначення рахунка:         для      обліку видатків,        здійснених державними цільовими (позабюджетних) фондами

За дебетом рахунка проводяться суми коштів, спрямованих на здійснення видатків державними цільовими (позабюджетними) фондами у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться зарахування повернутих зайво або помилково перерахованих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

863      Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

8631    Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від вищестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка:         для      обліку коштів            державних     цільових

(позабюджетних) фондів

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від вищестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком

8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За дебетом рахунка проводиться повернення вищестоящим органам  Державного  казначейства  зайво  або  помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

864      Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

8641    Кошти державних цільових (позабюджетних) фондів, отримані від нижчестоящих органів Державного казначейства

Призначення рахунка:   для    обліку    коштів    державних   цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства

За кредитом рахунка проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, отриманих від нижчестоящих органів Державного казначейства у кореспонденції з рахунком

8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

За        дебетом  рахунка  проводиться  повернення  нижчестоящим органам  Державного    казначейства    зайво    або    помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за отриманими коштами”

865      Кошти  державних  цільових  (позабюджетних) фондів,  передані вищестоящим органам Державного казначейства

8651    Кошти  державних  цільових  (позабюджетних) фондів,  передані вищестоящим органам Державного казначейства

А         Призначення рахунка: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів переданих вищестоящим органах Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих вищестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з рахунком

8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За        кредитом  рахунка  проводиться  повернення  вищестоящим органам Державного    казначейства    зайво    або    помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у

кореспонденції з рахунком 8921 КП “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

866      Кошти  державних  цільових  (позабюджетних) фондів,  передані нижчестоящим органам Державного казначейства

8661    Кошти  державних  цільових  (позабюджетних) фондів,  передані нижчестоящим органам Державного казначейства

А         Призначення рахунка: для обліку коштів державних цільових (позабюджетних) фондів, переданих нижчестоящим органам Державного казначейства

За дебетом рахунка проводиться зарахування коштів державних цільових      (позабюджетних)  фондів,  переданих  нижчестоящим органам Державного казначейства у кореспонденції з рахунком

8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

За кредитом рахунка проводиться повернення нижчестоящим органам  Державного  казначейства  зайво  або  помилково переданих коштів державних цільових (позабюджетних) фондів у кореспонденції з рахунком 8911 КА “Контррахунок за операціями управлінського обліку за переданими коштами”

89 Контррахунок за операціями управлінського обліку

891      Контррахунок    за     операціями    управлінського    обліку     за переданими коштами

8911    Контррахунок    за     операціями    управлінського    обліку     за переданими коштами

КА      Призначення рахунка: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активними рахунками 8 класу “Управлінський облік”)

892      Контррахунок    за     операціями    управлінського    обліку     за отриманими коштами

8921    Контррахунок операціями управлінського обліку за отриманими коштами

КП      Призначення рахунка: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з пасивними рахунками 8 класу “Управлінський облік”)

9. Позабалансовий облік

90        Тимчасові       планові           показники,     пропозиції      та         інші     планові показники

908      Узагальнені бюджетні  призначення головних  розпорядників за коштами Державного бюджету

9081    Узагальнені бюджетні  призначення головних  розпорядників за коштами Державного бюджету

Призначення рахунка:   для   обліку   узагальнених   зведених бюджетних     призначень  головних  розпорядників  за   коштами загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зарахування узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на підставі показників річного розпису призначень за коштами загального фонду Державного бюджету

За        дебетом   рахунка   проводиться   зменшення   узагальнених зведених бюджетних призначень головних розпорядників на суму пропозицій на надання коштів загального фонду Державного бюджету головним розпорядникам

9082    Узагальнені      зведені      бюджетні      призначення      головних розпорядників       за   коштами   спеціального   фонду   Державного бюджету

Призначення рахунка:   для   обліку   узагальнених   зведених бюджетних     призначень  головних  розпорядників  за   коштами спеціального фонду Державного бюджету

За        кредитом  рахунка  проводиться  зарахування  узагальнених зведених            бюджетних  призначень  головних  розпорядників  на підставі показників річного розпису призначень за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення узагальнених пропозицій на спрямування коштів спеціального фонду Державного бюджету головним розпорядникам

909      Пропозиції про надання коштів

9091    Пропозиції про  надання  коштів  загального фонду  Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку пропозицій на спрямування коштів загального   фонду   Державного   бюджету   головним розпорядникам (за окремими кодами функціональної класифікації видатків)

За кредитом рахунка проводяться суми пропозицій на спрямування коштів загального фонду Державного бюджету головним розпорядникам

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум пропозицій у момент надання коштів загального фонду Державного бюджету головним розпорядникам за затвердженими пропозиціями на особові рахунки головних розпорядників, відкриті за кодами функціональної класифікації видатків

9093    Узагальнені  пропозиції  про  надання  коштів  загального  фонду

Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  пропозицій  на  виділення коштів            загального   фонду   Державного   бюджету   головним розпорядникам          (за    узагальненими   напрямками,   якщо    при виділенні коштів не значиться код функціональної класифікації видатків)

За        кредитом    рахунку    проводяться    суми    пропозицій    на спрямування     коштів  загального  фонду  Державного  бюджету головним розпорядникам

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум пропозицій у момент виділення коштів загального фонду Державного бюджету головним розпорядникам за затвердженими пропозиціями на зведені особові рахунки

91 Кошторисні призначення

911      Кошторисні призначення за коштами державного бюджету

9111    Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду

Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку кошторисних призначень за коштами загального фонду бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету за загальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами загального фонду бюджету розпорядників

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами загального фонду Державного бюджету в момент проведення розпорядником коштів видатків

9112    Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду

Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку кошторисних призначень за коштами спеціального фонду бюджету на підставі індивідуальних кошторисів розпорядників бюджетних коштів, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджету за загальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду бюджету розпорядників

За дебетом рахунка проводиться зменшенням сум кошторисних призначень за коштами спеціального фонду Державного бюджету в момент проведення розпорядником коштів видатків

9113    Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду Державного бюджету

Призначення рахунка: для обліку зведених поточних кошторисних призначень за коштами загального фонду бюджету на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджетів за загальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами загального фонду бюджету головних розпорядників і розпорядників другого рівня

За дебетом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами загального фонду Державного бюджету в момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам

9114    Зведені     поточні     кошторисні     призначення     за     коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    поточних кошторисних  призначень   за   коштами   спеціального   фонду бюджету на     підставі     зведення     кошторисів     головних розпорядників            бюджетних  коштів   та   розпорядників  другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці розпису видатків бюджету за спеціальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду бюджету головних розпорядників і розпорядників другого рівня

За дебетом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду Державного бюджету в момент

перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам

9115    Затверджені  кошторисні  призначення  за  коштами  загального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду Державного бюджету на підставі кошторисів розпорядників. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду Держбюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних кошторисних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9116    Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення індивідуальних кошторисних призначень розпоряджень за коштами спеціального фонду Державного бюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком змін до індивідуальних кошторисних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9117    Затверджені   зведені   кошторисні   призначення   за    коштами загального фонду Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених кошторисних призначень головних розпорядників другого рівня за коштами загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду Державного бюджету на підставі кошторисів головних розпорядників та розпорядників другого рівня. Упродовж року

можуть           вноситися  зміни  (збільшення  зведених  кошторисних призначень)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених кошторисних  призначень  головних  розпорядників  і розпорядників другого ступеня з метою їх зменшення

9118    Затверджені   зведені   кошторисні   призначення   за    коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених кошторисних           призначень       головних       розпорядників       і розпорядників другого рівня за коштами спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведень кошторисних  призначень   за   коштами   спеціального   фонду Державного бюджету на підставі кошторисів головних розпорядників і розпорядників другого рівня. Упродовж року можуть      вноситися  зміни  (збільшення  зведених  кошторисних призначень)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених кошторисних призначень головних розпорядників і розпорядників другого рівня з метою їх зменшення

912      Кошторисні призначення з місцевих бюджетів

9121    Поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку кошторисних призначень за коштами         загального   фонду   місцевого   бюджету   на   підставі індивідуальних  кошторисів  розпорядників  бюджетних  коштів, дані            яких   повинні   відповідати   виписці   з   розпису   видатків бюджету за загальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів у момент проведення розпорядником коштів видатків

9122    Поточні кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевого бюджету на підставі індивідуальних  кошторисів  розпорядників  бюджетних  коштів, дані            яких   повинні   відповідати   виписці   з   розпису   видатків бюджету за загальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень розпорядників      за    коштами    спеціального    фонду    місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів у момент проведення розпорядником коштів видатків

9123    Зведені поточні кошторисні призначення за коштами загального фонду місцевих бюджетів

Призначення рахунка: для обліку зведених поточних кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів на підставі зведених кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці з розпису видатків бюджетів за загальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за    коштами  загального  фонду  місцевих  бюджетів  головних розпорядників та розпорядників другого рівня

За дебетом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів у момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам

9124    Зведені     поточні     кошторисні     призначення     за     коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    поточних кошторисних  призначень   за   коштами   спеціального   фонду місцевих бюджетів на підставі зведення кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів і розпорядників другого рівня, дані яких повинні відповідати виписці розпису видатків бюджету за спеціальним фондом

За кредитом рахунка проводяться суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів головних розпорядників і розпорядників другого рівня

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів у момент перерахування коштів з особових рахунків вищестоящих розпорядників підвідомчим установам

9125    Затверджені  кошторисні  призначення  за  коштами  загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За                    кредитом                                рахунка         проводяться               суми               затверджених індивідуальних                      кошторисних призначень    розпорядників          за коштами    загального                  фонду    місцевих                  бюджетів                    на        підставі кошторисів  розпорядників.  Упродовж  року  можуть  вноситися зміни           (збільшення    індивідуальних          кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів) За       дебетом          рахунка                        впродовж       року                проведення    сум      не здійснюється,                    за                     винятком                    внесення                    змін     до        індивідуальних кошторисних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9126    Затверджені кошторисні призначення за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення індивідуальних кошторисних призначень розпорядників за коштами загального фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних кошторисних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9127    Затверджені   зведені   кошторисні   призначення   за    коштами загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених кошторисних                       призначень       головних       розпорядників       і розпорядників           другого   рівня   за   коштами   загального  фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами загального фонду місцевих бюджетів        на   підставі  кошторисів  головних  розпорядників  і розпорядників другого рівня. Впродовж року можуть вноситися зміни (збільшення зведених кошторисних призначень)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до зведених кошторисних  призначень  головних  розпорядників  і розпорядників другого рівня з метою їх зменшення

9128    Затверджені   зведені   кошторисні   призначення   за    коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених кошторисних           призначень       головних       розпорядників       і розпорядників другого рівня за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених кошторисних призначень за коштами спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі кошторисів головних розпорядників і розпорядників другого рівня. Впродовж року можуть вноситися зміни (збільшення зведених кошторисних призначень)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до зведених кошторисних  призначень  головних  розпорядників  і розпорядників другого рівня з метою їх зменшення

913      Призначення з державного бюджету за планом асигнувань

9131    Поточні   призначення   з    Державного   бюджету   за    планом асигнувань

П         Призначення рахунка:  для  обліку  призначень  із  Державного бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводяться суми призначень із Державного бюджету за планом асигнувань розпорядників

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум призначень

9132    Зведені поточні призначення з Державного бюджету за планом асигнувань

П         Призначення рахунка:         для      обліку зведених         призначень    із

Державного бюджету за планом асигнувань на підставі планів

асигнувань головних розпорядників і розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунка проводяться суми призначень із Державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників і розпорядників другого рівня

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум призначень

9133    Затверджені  призначення  з  Державного  бюджету  за  планом асигнувань

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених призначень із Державного бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань головних розпорядників

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених призначень із Державного бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення кошторисних призначень за планом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до кошторисних призначень розпорядників за планом асигнувань з метою їх зменшення

9134    Затверджені  зведені  призначення  з  Державного  бюджету  за планом асигнувань

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених призначень із Державного бюджету за планом асигнувань на підставі планів асигнувань головних розпорядників і розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених призначень із Державного бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників і розпорядників коштів другого рівня. Впродовж року можуть вноситися зміни (збільшення кошторисних призначень за планом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до зведених кошторисних  призначень  головних  розпорядників  і розпорядників за планом асигнувань з метою їх зменшення

914      Призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

9141    Поточні призначення з місцевого бюджету за планом асигнувань

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  призначень  з   місцевого бюджету за планом асигнувань на підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводяться суми призначень із місцевого бюджету за планом асигнувань розпорядників

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум призначень

9142    Зведені  поточні  призначення  з  місцевого  бюджету  за  планом асигнувань

П         Призначення  рахунка:  для   обліку   зведених  призначень  із місцевого бюджету за планом асигнувань на підставі планів асигнувань головних розпорядників і розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунка проводяться суми призначень із місцевого бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників і розпорошників коштів другого рівня

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум призначень

9143    Затверджені   призначення   з   місцевого   бюджету   за   планом асигнувань

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених призначень з місцевого         бюджету    за    планом    асигнувань    на    підставі індивідуальних планів асигнувань розпорядників бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених призначень з місцевого бюджету за індивідуальним планом асигнувань розпорядників. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення кошторисних призначень за планом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до призначень розпорядників за планом асигнувань з метою їх зменшення

9144    Затверджені   призначення   з   місцевого   бюджету   за   планом асигнувань

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених призначень   з   місцевого  бюджету  за   планом  асигнувань  на підставі           планів     асигнувань     головних     розпорядників     і розпорядників коштів другого рівня

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених призначень із місцевого бюджету за зведеним планом асигнувань головних розпорядників  і  розпорядників  другого  рівня.  Впродовж  року

можуть           вноситися  зміни  (збільшення  зведених  кошторисних призначень за планом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до зведених призначень головних розпорядників  і  розпорядників  другого  рівня  за  планом асигнувань з метою їх зменшення

92 Асигнування

921      Бюджетні призначення з Державного бюджету

9211    Поточні бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  індивідуальних  поточних бюджетних    призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних           призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установках уповноважених банків

9212    Поточні          бюджетні        призначення  із          спеціального  фонду

Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  індивідуальних  поточних бюджетних    призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із загальному фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних           призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установках уповноважених банків

9213    Зведені  поточні  бюджетні  призначення  по  загальному  фонду

Державного бюджету

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників другого рівня із загального фонду Державного бюджету

За                    кредитом   рахунка   проводяться  суми   зведених   поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету і           розпорядників  коштів   другого  рівня   із   загального  фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету на особові рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування

9214    Зведені  поточні  бюджетні  призначення  зі  спеціального  фонду

Державного бюджету

П         Призначення рахунка:     для      обліку      зведених      поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету і розпорядників коштів другого рівня зі спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників і розпорядників коштів другого рівня зі спеціального фонду Державного бюджету За дебетом рахунка проводиться зменшення сум зведених поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на особові рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування

9215    Затверджені   бюджетні        призначання  по        загальному     фонду

Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних  призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених індивідуальних  бюджетних  призначень  розпорядників бюджетних коштів із загального фонду Державного бюджету упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення бюджетних призначень із загального фонду Державного бюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9216    Затверджені   бюджетні        призначення  зі          спеціального  фонду

Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних  призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   зі спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених індивідуальних  бюджетних  призначень  розпорядників бюджетних коштів зі спеціального фонду Державного бюджету упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення бюджетних призначень зі спеціального фонду Державного бюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9217    Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду

Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених бюджетних призначень головних розпорядник коштів бюджету та розпорядників   коштів   другого   рівня   із   загального   фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених бюджетних призначень  головних  розпорядків  коштів  бюджету  і розпорядників коштів другого рівня із загального фонду Державного бюджету. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення бюджетних призначень зі спеціальному фонду держбюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених   бюджетних   призначень   головних   розпорядників   з метою їх зменшення

9218    Затверджені зведені бюджетні призначення зі спеціального фонду

Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня зі спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених бюджетних призначень    головних    розпорядників    коштів    бюджету    та

розпорядників другого рівня зі спеціального фонду Державного бюджету)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених   бюджетних   призначень   головних   розпорядників   з метою їх зменшення

922      Бюджетні призначення з місцевих бюджетів

9221    Поточні  бюджетні  призначення  із  загального  фонду  місцевих бюджетів

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  індивідуальних  поточних бюджетних    призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних           призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

9222    Поточні бюджетні призначення зі спеціального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  індивідуальних  поточних бюджетних    призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних поточних бюджетних           призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум індивідуальних поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови            казначейського   обслуговування   та   поточні   рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

9223    Зведені  поточні  бюджетні  призначення  із  загального  фонду місцевих бюджетів

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету

та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду місцевих бюджетів

За        кредитом   рахунка   проводяться  суми   зведених   поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня із загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення сум зведених поточних   бюджетних   призначень   розпорядників   коштів   на особові рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування

9224    Зведені  поточні  бюджетні  призначення  зі  спеціального  фонду місцевих бюджетів

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За        дебетом   рахунка   проводиться   зменшення   сум   зведених поточних бюджетних призначень розпорядників коштів бюджету при                       зарахуванні    коштів    бюджету    на    особові    рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування

9225    Затверджені бюджетні призначення із загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних  призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   із загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених індивідуальних бюджетних призначень головних розпорядників бюджетних коштів із загального фонду місцевих бюджетів. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення бюджетних призначень із загального фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9226    Затверджені   бюджетні   призначення   зі   спеціального   фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку затверджених індивідуальних бюджетних  призначень  розпорядників  бюджетних  коштів   зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених індивідуальних  бюджетних  призначень  розпорядників бюджетних коштів зі спеціального фонду місцевих бюджетів. Упродовж року можуть вноситися зміни

За        дебетом   рахунка   впродовж   року   проведення   сум   не здійснюється, за винятком внесення змін до затвердження індивідуальних бюджетних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9227    Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду місцевих бюджетів. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень із загального фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень розпорядників з метою їх зменшення

9228    Затверджені зведені бюджеті призначення зі спеціального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та  розпорядників коштів  другого  рівня  зі  спеціального  фонду

місцевих бюджетів. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень зі спеціального фонду місцевих бюджетів)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень розпорядників з метою їх зменшення

923      Асигнування на взяття зобов’язань із Державного бюджету

9231    Асигнування на        взяття  зобов’язань    із          загального      фонду

Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у загальному фонді Державного бюджету на взяття зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов’язань із загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на взяття          зобов’язань   на   суму   взятих   до   обліку   зобов’язань розпорядників коштів бюджету із загального фонду Державного бюджету на підставі даних Реєстру зобов’язань розпорядників коштів

9232    Асигнування на        взяття  зобов’язань    зі          спеціального  фонду

Державного бюджету

П         Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у спеціальному фонді Державного бюджету на взяття зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводяться суми асигнування на взяття зобов’язань зі спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов’язань на суму взятих до обліку зобов’язань розпорядників  коштів  бюджету  зі  спеціального  фонду Державного бюджету на підставі даних Реєстру зобов’язань розпорядників коштів

924      Асигнування на взяття зобов’язань із місцевих бюджетів

9241    Асигнування на взяття зобов’язань із загального фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у загальному     фонді  місцевих  бюджетів  на  взяття  зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводяться суми асигнування на взяття зобов’язань із загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов’язань на суму взятих до обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету із загального фонду місцевих бюджетів на підставі даних Реєстру зобов’язань розпорядників коштів

9242    Асигнування   на   взяття   зобов’язань   зі   спеціального   фонду місцевих бюджетів

П         Призначення рахунка: для обліку асигнувань, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів на взяття зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів

За кредитом рахунка проводиться суми асигнувань на взяття зобов’язань зі спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводиться зменшення суми асигнувань на взяття зобов’язань на суму взятих до обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету зі спеціального фонду місцевих бюджетів на підставі даних Реєстру зобов’язань розпорядників коштів

925      Ліміти за видатками Державного бюджету

9251    Ліміти за видатками загального фонду Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   лімітів   за   видатками загального Державного бюджету за умови їх запровадження

За кредитом рахунка проводяться суми лімітів за видатками загального фонду Державного бюджету

За        дебетом  рахунка  проводиться  зменшення  сум  лімітів  за видатками            загального    фонду    Державного    бюджету    при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови            казначейського   обслуговування   та   поточні   рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

926      Бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

9261    Бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення рахунка: для обліку індивідуальних бюджетних призначень із загального фонду Державного бюджету за умови їх запровадження

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    індивідуальних бюджетних призначень із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

За дебетом рахунка проводиться зменшення індивідуальних бюджетних призначень із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

9262    Затверджені   бюджетні        призначення  із          загального      фонду

Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення рахунка: для обліку індивідуальних затверджених бюджетних призначень із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

За кредитом рахунка проводяться суми індивідуальних затверджених бюджетних призначень із загального фонду державного бюджету за помісячним розписом асигнувань. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення індивідуальних  затверджених  бюджетних  призначень  із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до індивідуальних затверджених бюджетних призначень розпорядників за помісячним розписом асигнувань з метою їх зменшення

9263    Зведені бюджетні призначення із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    бюджетних призначень  із   загального   фонду   Державного   бюджету   за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня із загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення зведених бюджетних призначень   із   загального   фонду   Державного   бюджету   та

розпорядників другого рівня за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я розпорядників з установах уповноважених банків

9264    Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду

Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   затверджених   зведених бюджетних призначень із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів            бюджету  та   розпорядників  коштів  другого  рівня  із загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників другого рівня із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення затверджених зведених бюджетних призначень із загального фонду Державного бюджету за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до затверджених зведених бюджетних призначень головних розпорядників за помісячним розписом асигнувань з метою їх зменшення

927      Бюджетні призначення із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

9271    Бюджетні призначення із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення рахунку: для обліку індивідуальних бюджетних призначень      із    загального    фонду    місцевого    бюджету    за помісячним розписом асигнувань

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    індивідуальних бюджетних призначень із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

За дебетом рахунка проводиться зменшення індивідуальних бюджетних призначень із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на реєстраційні рахунки розпорядників за умови казначейського обслуговування та поточні рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків (у кінці місяця на підставі звіту розпорядника)

9272    Затверджені    бюджетні    призначення    із    загального    фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення рахунка: для обліку індивідуальних бюджетних призначень      із    загального    фонду    місцевого    бюджету    за помісячним розписом асигнувань

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  індивідуальних бюджетних призначень із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення індивідуальних бюджетних призначень  із  загального  фонду  місцевого  бюджету  за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до помісячного розпису асигнувань розпорядника з метою їх зменшення

9273    Зведені  бюджетні  призначення  із  загального  фонду  місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    бюджетних призначень  із    загального    фонду    місцевого    бюджету    за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду місцевого бюджету

За кредитом рахунка проводяться суми зведених поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводиться зменшення зведених бюджетних призначень  із  загального  фонду  місцевого  бюджету  за помісячним розписом асигнувань при зарахуванні коштів на особові рахунки головних розпорядників і розпорядників другого рівня   за   умови   казначейського   обслуговування   та   поточні рахунки, відкриті на ім’я розпорядників в установах уповноважених банків

9274    Затверджені зведені бюджетні призначення із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань

П         Призначення    рахунка:    для    обліку    зведених    бюджетних призначень  із    загального    фонду    місцевого    бюджету    за помісячним розписом асигнувань головних розпорядників коштів

бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду місцевого бюджету

За        кредитом   рахунка   проводяться  суми   зведених   поточних бюджетних призначень головних розпорядників коштів бюджету та розпорядників коштів другого рівня із загального фонду місцевого бюджету. Впродовж року можуть вноситися зміни (збільшення зведених бюджетних призначень із загального фонду місцевого бюджету за помісячним розписом асигнувань)

За дебетом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється, за винятком внесення змін до помісячного розпису асигнувань розпорядника з метою їх зменшення

93 Планові показники за доходами бюджету

931      Планові показники за доходами Державного бюджету

9311    Поточні          планові           показники      за         доходами        загального      фонду

Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  сум  поточних  планових показників за доходами загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами загального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зменшення сум планових показників за доходами загального фонду Державного бюджету на суму доходів, що надходять до загального фонду Державного бюджету

9312    Поточні  планові  показники  за  доходами  спеціального  фонду

Державного бюджету

А         Призначення  рахунка:  для  обліку  сум  поточних  планових показників       за    доходами    спеціального    фонду    Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами спеціального фонду Державного бюджету

За кредитом рахунка проводиться зменшення сум планових показників  за  доходами  спеціального  фонду  Державного бюджету на суму доходів, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету

9313    Затверджені планові  показники за  доходами загального фонду

Державного бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за доходами загального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами  загального  фонду  Державного  бюджету.  Впродовж року можуть вноситися зміни (збільшення або зменшення планових показників за доходами загального фонду Державного бюджету)

За        кредитом   рахунка   впродовж   року   проведення   сум   не здійснюється

9314    Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду

Державного бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за доходами спеціального фонду Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами спеціального фонду Державного бюджету. Впродовж року    можуть   вноситися   зміни   (збільшення   або   зменшення планових показників за доходами загального фонду Державного бюджету)

За кредитом рахунка впродовж року проведення сум не здійснюється

932      Планові показники за доходами місцевого бюджету

9321    Поточні          планові           показники      за         доходами        загального      фонду місцевого бюджету

А         Призначення рахунка:         для      обліку сум      поточних        планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За        кредитом  рахунка  проводиться  зменшення  сум  планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів на суму доходів, що надходять до загального фонду Державного бюджету

9322    Поточні  планові  показники  за  доходами  спеціального  фонду місцевого бюджету

А         Призначення рахунка:         для      обліку сум      поточних        планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За кредитом рахунка проводиться зменшення сум планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

на суму доходів, що надходять до загального фонду Державного бюджету

9323    Затверджені планові  показники за  доходами загального фонду місцевого бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів. Упродовж року можуть вноситися зміни (збільшення або зменшення планових показників за доходами загального фонду місцевих бюджетів)

За        кредитом   рахунка   впродовж   року   проведення   сум   не здійснюється.

Затверджені планові показники за доходами спеціального фонду місцевого бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку сум планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми планових показників за доходами  спеціального  фонду  місцевих  бюджетів.  Упродовж року  можуть   вноситися   зміни   (збільшення   або   зменшення планових показників за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів)

За        кредитом   рахунка   впродовж   року   проведення   сум   не здійснюється

94 Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів

941      Зобов’язання  розпорядників           бюджетних    коштів            за         коштами

Державного бюджету

9411    Зобов’язання   розпорядників   бюджетних   коштів   за   коштами загального фонду Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  зобов’язань  розпорядників коштів          бюджету   за   коштами   загального   фонду   в   межах асигнувань (лімітів видатків), передбачених у загальному фонді Державного бюджету на відповідну мету

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов’язаннями, підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, які зменшують зобов’язання при взятті на облік фінансового зобов’язання, яке є результатом від його виконання

9412    Зобов’язання   розпорядників   бюджетних   коштів   за   коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  зобов’язань  розпорядників коштів          бюджету   за   коштами   спеціального  фонду   в   межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді Державного бюджету на відповідну мету

За        кредитом     рахунка     проводяться     суми      зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов’язаннями, підлягають    оплаті,   в    межах   асигнувань,   передбачених   у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, що зменшують зобов’язання при взятті на облік фінансового зобов’язання, яке є результатом його виконання

9413    Фінансові    зобов’язання    бюджетних    коштів    за    коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   фінансових   зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету, що є результатом зобов’язань, які реєструються            на   рахунку  9411   “Зобов’язання  розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду Державного бюджету”

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги тощо), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, проплачені розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою, рахунком-фактурою та   іншими    платіжними   документами   за    рахунок    коштів загального фонду і зменшують його фінансові зобов’язання перед сторонніми організаціями

9414    Фінансові  зобов’язання  розпорядників  бюджетних  коштів  за коштами спеціального фонду Державного бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   фінансових   зобов’язань розпорядників         бюджетних   коштів   за   коштами   спеціального

фонду,  що  є  результатом  зобов’язань,  які  реєструються  на рахунку 9412 “Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду Державного бюджету” в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді Державного бюджету на відповідну мету

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги тощо), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, які проплачені розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою рахунком-фактурою та іншими платіжними документами за рахунок коштів спеціального фонду і зменшують його фінансові зобов’язання перед сторонніми організаціями

942      Зобов’язання   розпорядників   бюджетних   коштів   за   коштами місцевого бюджету

9421    Зобов’язання   розпорядників   бюджетних   коштів   за   коштами загального фонду місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  зобов’язань  розпорядників коштів          бюджету   за   коштами   загального   фонду   в   межах асигнувань (лімітів видатків), передбачених у загальному фонді місцевих бюджетів на відповідну мету

За        кредитом     рахунка     проводяться     суми      зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (угоди, договори, контракти тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов’язаннями, підлягають    оплаті,   в    межах   асигнувань,   передбачених   у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, які зменшують зобов’язання при взятті на облік фінансового зобов’язання, яке є результатом його виконання

9422    Зобов’язання   розпорядників   бюджетних   коштів   за   коштами спеціального фонду місцевого бюджету

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  зобов’язань  розпорядників коштів          бюджету   за   коштами   спеціального  фонду   в   межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді місцевих бюджетів на відповідну мету

За        кредитом     рахунка     проводяться     суми      зобов’язань розпорядників бюджетних  коштів  (угоди,  договори,  контракти

тощо), які при виконанні умов, передбачених зобов’язаннями, підлягають     оплаті,   в    межах   асигнувань,   передбачених   у спеціальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, які зменшують зобов’язання при взятті на облік фінансового зобов’язання, яке є результатом його виконання

9423    Фінансові   зобов’язання   розпорядників   бюджетних   коштів   за коштами загального фонду місцевого бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   фінансових   зобов’язань розпорядників бюджетних коштів за коштами загального фонду місцевих         бюджетів,    що    є    результатом    зобов’язань,    які реєструються            на   рахунку  9421   “Зобов’язання  розпорядників бюджетних              коштів  за  коштами  загального  фонду  місцевого бюджету”

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги тощо), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у загальному фонді бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми, проплачені розпорядником бюджетних коштів за платіжною вимогою, рахунком-фактурою та  іншими  платіжними  документами  за  рахунок  коштів загального фонду і зменшують його фінансові зобов’язання перед сторонніми організаціями

9424    Фінансові  зобов’язання  розпорядників  бюджетних  коштів  за коштами спеціального фонду місцевого бюджету

П         Призначення   рахунка:   для   обліку   фінансових   зобов’язань розпорядників           бюджетних   коштів   за   коштами   спеціального фонду місцевих бюджетів, що є результатом зобов’язань, які реєструються на   рахунку  9422   “Зобов’язання  розпорядників бюджетних коштів за коштами спеціального фонду місцевого бюджету”

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  зобов’язань розпорядників бюджетних коштів (рахунки-фактури, платіжні вимоги тощо), які підлягають оплаті, в межах асигнувань, передбачених у спеціальному фонді бюджету

За        дебетом    рахунка    проводяться    суми,    які    проплачені розпорядником   бюджетних   коштів   за   платіжною   вимогою, рахунком-фактурою  та   іншими   платіжними  документами  за

рахунок коштів спеціального фонду і зменшують його фінансові зобов’язання перед сторонніми організаціями

9499    Зобов’язання розпорядників бюджетних коштів до з’ясування

П         Призначення рахунка: для обліку сум коштів, що надійшли на відновлення касових видатків

За кредитом рахунка проводиться зарахування сум, що надійшли на відновлення касових видатків

За дебетом рахунка проводиться перерахування сум за їх призначенням

95        Розрахункові документи, не оплачені в термін

951      Розрахункові документи  за  коштами  Державного бюджету,  не оплачені в термін

9511    Розрахункові документи      за         доходами        загального      фонду

Державного бюджету, які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за доходами загального фонду бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо) за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено сплату з відповідного рахунка за доходами загального фонду Державного бюджету

9512    Розрахункові документи      за         видатками      загального      фонду

Державного бюджету, не оплачені в термін

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за видатками загального фонду державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів тощо), за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  розрахункових документів, за якими проведено сплату з відповідного рахунка за видатками загального фонду Державного бюджету

9513    Розрахункові документи      за         доходами        спеціального  фонду

Державного бюджету, які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за доходами спеціального фонду бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за доходами спеціального фонду Державного бюджету

9514    Розрахункові документи      за         видатками      спеціального  фонду

Державного бюджету, не оплачені в термін

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за видатками спеціального фонду бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення котів тощо) за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за видатками спеціального фонду Державного бюджету

9515    Розрахункові  документи  за  доходами,  що  розподіляються  між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за доходами, що розподіляються між загальним та спеціальним фондами Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за доходами, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету, за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за

доходами, що розподіляються між загальним і спеціальним фондами Державного бюджету

952      Розрахункові  документи  за  коштами  місцевих  бюджетів,  не оплачені в термін

9521    Рахункові  документи  за  доходами  загального  фонду  місцевих бюджетів, які підлягають сплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за доходами загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

9522    Розрахункові документи за видатки загального фонду

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за видатками загального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів тощо), за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за видатками загального фонду місцевих бюджетів

9523    Розрахункові   документи   за   доходами   спеціального   фонду місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за доходами спеціального фонду місцевих бюджетів

9524    Розрахункові   документи   за   видатками   спеціального   фонду місцевих бюджетів, не оплачені в термін

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека), за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів тощо), за умови відсутності коштів на рахунках, з яких належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за видатками спеціального фонду місцевих бюджетів

9525    Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів, які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека) за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за коштами, що підлягають розподілу між рівнями місцевих бюджетів

953      Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами, які підлягають оплаті

9531    Розрахункові документи за коштами, що підлягають розподілу між державними та місцевими бюджетами, які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека) за коштами, що підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за коштами, що підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами

954      Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи бюджету, які підлягають оплаті

9541    Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи        Державного  бюджету,  що  підлягають  розподілу,  які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених   у    термін    (картотека)    за    коштами,    тимчасово віднесеними на доходи Державного бюджету, що підлягають розподілу

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунку за коштами,  тимчасово  віднесеними  на  доходи  Державного бюджету, що підлягають розподілу

9542    Розрахункові    документи    за    іншими    коштами,    тимчасово віднесеними на доходи Державного бюджету, які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека) за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи Державного бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішеннями суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За  кредитом  рахунка  проводяться  суми  розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за коштами,  тимчасово  віднесеними  на  доходи  Державного бюджету

9543    Розрахункові документи за коштами, тимчасово віднесеними на доходи        місцевого   бюджету,   що   підлягають   розподілу,   які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених   у    термін    (картотека),    за    коштами    тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу

9544    Розрахункові    документи    за    іншими    коштами,    тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету, які підлягають оплаті

А         Призначення рахунка: для обліку розрахункових документів, не оплачених у термін (картотека) за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету

За дебетом рахунка проводяться суми розрахункових документів, не оплачених у термін (платіжні вимоги за рішенням суду на безспірне стягнення коштів, висновки податкових органів тощо), за  умови  відсутності  коштів  на  рахунках,  з  яких  належить списати зазначені суми

За        кредитом    рахунка    проводяться    суми    розрахункових документів, за якими проведено оплату з відповідного рахунка за іншими коштами, тимчасово віднесеними на доходи місцевого бюджету

96 Нараховані доходи і витрати

961      Нараховані доходи

9611    Нараховані доходи за коштами до запитання в Національному банку України

П         Призначення  рахунка:  для  обліку  нарахованих  доходів  за коштами, розміщеними в Національному банку України до запитання

За кредитом рахунка проводяться суми нарахованих доходів

За дебетом рахунка проводиться списання сум після фактичного їх надходження

98 Зобов’язання і вимоги за кредитуванням та всіма видами гарантій

9811    Гарантії, що надані банкам

А         Призначення  рахунка:  для  обліку  сум  усіх  видів  гарантій  і поручительств, наданих банкам. За цим рахунком здійснюється облік як простих гарантій, так і гарантій, для яких є отримані контргарантії

За дебетом рахунка проводяться суми наданих банкам гарантій і поручительств

За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних гарантій і поручительств після закінчення терміну їх дії, сумнівних гарантій і поручительств або виплачених гарантій і поручительств

9812    Підтверджені акредитиви

А         Призначення рахунка: для  обліку  підтверджених непокритих безвідкличних акредитивів

За дебетом рахунка проводяться суми підтверджених акредитивів За кредитом рахунка проводяться суми невикористаних акредитивів після закінчення терміну їх дії, сумнівних підтверджених акредитивів (виконання яких є ймовірним) або виплачених акредитивів

9821    Контргарантії, отримані від банків

П         Призначення  рахунка:   для   обліку   безвідкличних  гарантій, отриманих від банків, для яких є пов’язана гарантія, видана іншому контрагенту  і   яка   обліковується  за   рахунком  9811 “Гарантії, надані банком”. За цим рахунком також обліковуються гарантії, отримані від банків, які відкривають акредитив, якщо цей акредитив був підтверджений банком продавця (на балансі якого відкривається цей рахунок) або банк продавця акцентував платіжні документи щодо акредитиву

За кредитом рахунка проводяться суми отриманих контр гарантій За дебетом рахунка проводяться суми використаних контр гарантій  або  суми  невикористаних  контргарантій  після закінчення терміну їх дії

9891    Акредитиви до сплати

А         Призначення  рахунка:  для  обліку  акредитивів,  поданих  до оплати

За        дебетом          рахунка          проводяться   суми    поданих          до        оплати акредитивів

За кредитом рахунка списуються суми оплачених акредитивів

99 Контррахунки до рахунків груп 91-98

991      Контррахунки для активних рахунків позабалансового обліку

9911К Контррахунок для активних рахунків позабалансового обліку

А         Призначення рахунка: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з активними рахунками 9 класу “Позабалансовий облік”)

992      Контррахунки для пасивних рахунків позабалансового обліку

9921К Контррахунок для пасивних рахунків позабалансового обліку

П         Призначення рахунка: для відображення операцій за системою подвійного запису (кореспондує з пасивними рахунками 9 класу “Позабалансовий облік”)