Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

3.4. організація синтетичного та аналітичного обліку з виконання бюджету

Бухгалтерський облік виконання бюджету є суворо документованим. Це означає, що кожна здійснювана операція оформляється бухгалтерським документом.  Наприклад,  перерахування  грошей  із  поточного  рахунка районного бюджету оформляється платіжним документом.

Бухгалтерський документ – це підтвердження в письмовій формі здійсненої операції з виконання бюджету. Записи в облікових реєстрах можуть бути проведені тільки на основі бухгалтерських документів.

Усі  бухгалтерські  документи  (первинні  та  зведені)  служать  для організації аналітичного і синтетичного обліку.

У бюджетному обліку використовують такі бухгалтерські документи:

1)     річний розпис бюджету з поквартальною розбивкою або виписка з нього;

2)     довідка-повідомлення про зміни кошторисних призначень – розмірів фінансування;

3)         довідка про доходи, які надходять на поточний рахунок (основний)

місцевого бюджету;

4)         розпорядження          на        перерахування           засобів            з           поточного      рахунка

(основного) місцевого бюджету;

5)         повідомлення про взаємні розрахунки;

6)         розхідний розпис-план фінансування;

7)         висновок про повернення доходів;

8)     платіжні доручення на перерахування засобів із місцевого бюджету розпорядникам кредитів;

9)    періодична і річна звітність про виконання кошторисів витрат за бюджетом;

10)    місячні звіти комерційних банків або відділень НБУ з фінансування капітальних вкладень та інших заходів за рахунок бюджету;

11)       меморіальний ордер;

12)    виписки установ банку з поточного рахунка (основного) місцевого бюджету;

13)     звіти установ банків про залишки засобів на поточних рахунках місцевих бюджетів;

14)       чеки;

15)       головна книга;

16)       баланс;

17)       кошториси доходів і видатків;

18)       штатні розписи;

19)       лімітні довідки про витрати бюджету;

20)   зведення  доходів,  платежів  і  відрахувань  до  бюджету позабюджетних коштів;

21)       розшифровки доходів, що розподіляються між бюджетами;

22)       реєстри доходів, які надійшли у Державний бюджет за рік;

23)    довідки про звірку доходів з органами податкових служб, які надійшли в Державний бюджет;

24)   реєстри надходжень загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів за рік;

25)     реєстри  розподілу  загальнодержавних  податків  для  області  чи району;

26)   довідки про звірку загальнодержавних податків, зборів та обов’язкових платежів по області чи району (з податковими органами);

27)       довідки про звірку відрахувань до місцевих бюджетів (по області,

району чи місту).

Крім перелічених документів можуть використовуватись й інші, якщо це не перечить чинному законодавству.

Одна частина документів і реєстрів обслуговує аналітичний облік, інша –

синтетичний.

У бюджетному обліку аналітичними документами вважаються документи первинні   та   зведені,   відомості,   карточки   аналітичного   обліку,   оборотні відомості за аналітичними рахунками, довідки-розрахунки для звітності.

Синтетичний облік обслуговують меморіальні ордери, реєстраційні журнали, шахматні контрольні відомості (баланси), оборотні відомості за рахунками синтетичного обліку.

Узагальнюючим, контролюючим документом для аналітичного і синтетичного обліку виконання бюджету є баланс. Баланс про виконання бюджету  складається  з  п’яти  розділів  активу  і  чотирьох  розділів  пасиву. Розділи активу: І – “Ресурси бюджету”, ІІ – “Розрахунки за борговими зобов’язаннями”, ІІІ – “Кошти у розрахунках”, ІV – “Видатки”, V – “Результат (дефіцит)”. Розділи пасиву: І – “Доходи”, ІІ – “Розрахунки за борговими зобов’язаннями”, ІІІ –“ Кошти у розрахунках”, ІV – “Результат (дефіцит/надлишок)”.

Таким чином, в активі та пасиві бухгалтерського балансу за витратами бюджету відображаються одні й ті самі засоби бюджету, з одного боку – за їх розміщенням і використанням, а з іншого – за джерелами їх створення.

Баланс  відображає засоби  в  узагальненому вигляді  на  певну  дату:  на перше число місяця, кварталу, року. Проте впродовж місяця, кварталу, року відбуваються операції, які змінюють величину валюти балансу. Отже, потрібно не тільки здійснювати узагальнюючий облік, а й поточний.

Поточний облік руху засобів бюджету в процесі його виконання ведеться на рахунках поточного обліку згідно з планом рахунків.