Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

АнотацІя

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ

ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ

 

РЕКОМЕНДОВАНО

ЯК НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ  НАВЧ АЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ

ЗІ  СПЕЦІАЛЬНОСТІ  “ ФІНАНСИ  І  КРЕДИТ ”,

А  ТАКОЖ  ДЛЯ  СЛУХАЧІВ

БУХГАЛТЕРСЬКИХ  КУРСІВ

Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Желюк Л. О., Іванечко Ю. М.

Лучко М. Р. – Тернопіль: “Економічна думка”, 2006. – 306 с.

 

Рецензенти:   Юрій С. І. –

завідувач кафедри фінансів,

доктор економічних наук, професор

 

Скибиляк С. І. –

начальник відділу–головний бухгалтер Тернопільського обласного фінансового управління

 

У навчальному посібнику подано теоретію і практику організації бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності “фінанси і кредит”, а також для слухачів бухгалтерських курсів.

Схвалено науково-методичною радою інституту фінансів державного економічного університету.