Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

РоздІл ІІІ

 

ОБЛІК ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

У ФІНОРГАНАХ І КАЗНАЧЕЙСТВАХ