Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

2.7. автоматизація бюджетного обліку

Автоматизована система бюджетного обліку – це технологічний процес обробки документації за всіма розділами обліку (із складанням балансу) відповідно до міжгалузевих типових проектних рішень з комплексної автоматизації  бухгалтерського  обліку,   які   передбачають  такі   топологічні розділи обліку:

1)         праця і зарплата;

2)         розрахунки за спеціальними видами платежів;

3)         продукти харчування;

4)         матеріальні цінності;

5)         фінансово-розрахункові операції;

6)         касові та фактичні витрати;

7)         зведений синтетичний облік.

Бухгалтерський облік ведеться на основі розробленого єдиного класифікатора облікових номенклатур за всіма синтетичними й аналітичними рахунками. Кодування первинних документів здійснюється відповідно до структури  і  значимості  кодів,  поданих  у  класифікаторах  облікових номенклатур.

В умовах комплексної автоматизації бухгалтерського обліку дані синтетичного й аналітичного обліку відображаються в машинограмах, передбачених  міжгалузевими  типовими  проектними  рішеннями  із застосуванням ЕОМ, які затверджені Міністерством статистики України за погодженням з Міністерством фінансів України.

Машинограми є реєстрами синтетичного й аналітичного обліку.

На бухгалтерські служби покладаються обов’язки з кодування і оформлення документів з метою їх передачі на вичислювальні установи для обробки й отримання машинограм, передбачених міжгалузевими типовими проектними рішеннями щодо комплексної механізації та автоматизації бухгалтерського обліку.

Знайшовши  в  машинограмах  помилку,  бухгалтерія  подає  у вичислювальну установу довідку або коригувальну відомість на виправні бухгалтерські записи, в свою чергу обчислювальна установа формує відповідні машинні носії та видає машинограму з урахуванням виправлень.

Машинограми вичислювальної установи повинні бути оформлені належним чином, підписані особами, відповідальними за їх випуск, і скріплені печаткою.

Первинні документи брошуруються в бухгалтерії за ділянками обліку в хронологічному порядку за номерами пачок за місяць та зберігаються окремо за кожним номером машинограми відповідного субрахунка.