Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

2.6.  бюджетна  класифікація  та  її  значення

Бюджетна класифікація – єдине систематизоване згрупування доходів, видатків (у т. ч. кредитування за вирахуванням погашення) та фінансування бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів. Нині використовують три види класифікації:

•           функціональна;

•           відомча;

•           економічна.

Усі підрозділи бюджетної класифікації мають певні назви і нумерацію. Згідно з підрозділами бюджетної класифікації здійснюється бюджетне планування, складаються індивідуальні та загальні кошториси витрат бюджетних установ і зведення їх в галузеві кошториси, проводиться складання і зведення бюджетів місцевих рад народних депутатів, республіканського бюджету АРК і Держбюджету України. Найбільшу цінність для бухгалтерських працівників має економічна класифікація.

Економічна бюджетна класифікація є основою забезпечення єдності аналітичного і синтетичного обліку в фінансових органах, казначействах, бюджетних установах, відділеннях НБУ і комерційних банках, сільських, селищних і міських, міст районного підпорядкування радах народних депутатів.

Вона також потрібна для складання звітів про виконання кошторисів витрат бюджетними установами, звітів про виконання бюджетів АРК, місцевих бюджетів і звіту про виконання Державного бюджету України.

На сучасному етапі діє економічна класифікація доходів, витрат, фінансування бюджету та боргу, затверджена наказом Міністерства фінансів України  за  №  604  від  27.  12.  2001  р.  “Про  бюджетну  класифікацію  та  її

затвердження” (див табл. 2).

 

 

Економічна класифікація доходів бюджету

Таблиця 2

 

Стаття

Код

1

2

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

10000000

1.  Податки  на  доходи,  податки  на  прибуток,  податки  на  збільшення ринкової вартості

 

11000000

Прибутковий податок із громадян

11010000

Прибутковий податок з робітників і службовців, у т. ч. членів кооперативів

11010100

Прибутковий податок на доходи від підприємницької діяльності та інші доходи

громадян

 

11010200

Прибутковий податок          із          доходів           працівників   колективних

сільськогосподарських підприємств

 

11010300

Податок на прибуток підприємств

11020000

Податок на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній

власності

 

11020100

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до комунальної

власності

 

11020200

Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів

11020300

Податок на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-

видовищних заходів

 

11020400

Податок на прибуток іноземних юридичних осіб

11020500

Податок  на  прибуток  банківських  організацій,  у  т.  ч.  філіалів  аналогічних

організацій, розташованих на території України

 

11020600

Податок  на  прибуток  страхових  організацій,  у  т.  ч.  філіалів  аналогічних

організацій, розташованих на території України

 

11020700

Податок на прибуток підприємств і організацій, що належать до колективної

власності

 

11020800

Податок          на        прибуток        організацій     і           підприємств   споживчої            кооперації,

кооперативів і громадських об’єднань

 

11020900

Податок на прибуток приватних підприємств

11021000

Інші платники податку на прибуток

11021100

Відрахування  від  суми  податку  на  прибуток  для  фінансування  житлового

будівництва для військовослужбовців

 

11021200

2. Податки на власність

12000000

Періодичні податки на чисту вартість майна

12010000

Податок на нерухоме майно підприємств

12010100

Податок на нерухоме майно громадян

12010200

Податок  з  власників  транспортних  засобів  та  інших  самохідних  машин  і

механізмів

 

12020000

Податок  з   юридичних  осіб   –   власників  транспортних  засобів  та   інших

самохідних машин і механізмів

 

12020100

Продовження табл. 2

1

2

Податок з  громадян –  власників транспортних засобів та  інших самохідних

машин і механізмів

 

12020200

3. Платежі за використання природних ресурсів

13000000

Плата за використання лісових ресурсів

13010000

Плата за використання лісових ресурсів державного значення

13010100

Плата за використання лісових ресурсів місцевого значення

13010200

Плата за спеціальне користування водними ресурсами

13020000

Плата за спеціальне використання водних ресурсів державного значення

13020100

Плата за спеціальне використання водних ресурсів місцевого значення

13020200

Плата за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту

13020300

Плата за користування надрами

13030000

Плата за користування надрами державного значення

13030100

Плата за користування надрами місцевого значення

13030200

Відрахування на геологорозвідувальні роботи

13040000

Плата за землю

13050000

Плата за землю несільськогосподарського призначення, що вносять юридичні

особи

 

13050100

Плата  за  землю  сільськогосподарського призначення,  що  вносять  юридичні

особи

 

13050200

Плата за землю, що вносять фізичні особи

13050300

Плата за використання акваторії та ділянок морського дна

13060000

Плата за використання інших природних ресурсів

13070000

Плата за спеціальне використання диких тварин

13070100

Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів

13070200

4. Внутрішні податки на товари та послуги

14000000

Податок на додану вартість

14010000

Податок на додану вартість за вітчизняними товарами (роботами, послугами)

14010100

Податок  на  додану  вартість  за  імпортними  товарами,  який  сплачують  при

митному оформленні товарів суб’єкти підприємницької діяльності

 

14010200

Податок  на  додану  вартість  за  імпортними  товарами,  який  сплачують  при

митному оформленні товарів громадяни

 

14010300

Акцизний збір із вітчизняних товарів

14020000

Спирт

14020100

Лікеро-горілчана продукція

14020200

Виноробна продукція

14020300

Пиво

14020400

Шоколад і кава

14020500

Інша підакцизна продукція харчової промисловості

14020600

Тютюн і тютюнові вироби

14020700

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14020800

Мотоцикли і велосипеди

14020900

Шини для легкових автомобілів

14021000

Ювелірні вироби

14021100

Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка

14021200

Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски

14021300

Меблі

14021400

Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії, песця або лисиці

14021500

Продовження табл. 2

1

2

Інші підакцизні товари вітчизняного виробництва

14021600

Акцизний збір з імпортних товарів

14030000

Спирт

14030100

Лікеро-горілчана продукція

14030200

Виноробна продукція

14030300

Пиво

14030400

Шоколад і кава

14030500

Інша підакцизна продукція харчової промисловості

14030600

Тютюн і тютюнові вироби

14030700

Транспортні засоби (крім мотоциклів і велосипедів)

14030800

Мотоцикли та велосипеди

14030900

Шини для легкових автомобілів

14031000

Ювелірні вироби

14031100

Телевізори, магнітофони, аудіо- та відеотехніка

14031200

Аудіокасети, відеокасети, компакт-диски

14031300

Меблі

14031400

Одяг із натуральної шкіри, одяг хутровий із норки, нутрії, песця або лисиці

14031500

Інші підакцизні товари зарубіжного виробництва

14031600

Податок на реалізацію пально-мастильних матеріалів

14040000

Податки на окремі категорії послуг

14050000

Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність

14060000

Податок на промисел

14060100

Плата за видачу ліцензій і сертифікатів, у т. ч. марок акцизного збору

14060200

Плата за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності

14060300

Кошти в  іноземній валюті за  реєстрацію представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності

 

14060400

Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності

14070000

Плата  за  придбання торгового  патенту  на  здійснення операцій у  роздрібній

торгівлі, сплачена фізичними особами

 

14070100

Плата  за  придбання торгового  патенту  на  здійснення операцій у  роздрібній

торгівлі, сплачена юридичними особами

 

14070200

Плата  за  придбання  торгового  патенту  на  здійснення  операцій  з  торгівлі

готівковими валютними цінностями

 

14070300

Плата за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг

у сфері грального бізнесу

 

14070400

5. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

15000000

Ввізне мито

15010000

Мито на товари, що ввозять суб’єкти підприємницької діяльності

15010100

Мито на товари, які ввозять (пересилають) громадяни

15010200

Інші збори з імпорту

15010300

Вивізне мито

15020000

Мито на товари, що вивозять суб’єкти підприємницької діяльності

15020100

Мито на товари, які вивозять (пересилають) громадяни

15020200

Надходження від       реалізації        валютних       коштів,           одержаних     у            результаті

проведення операцій за державним контрактом

 

15020300

Консульські збори

15030000

Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності

15040000

Продовження табл. 2

1

2

6. Інші податки

16000000

Місцеві податки і збори

16010000

Податок з реклами

16010100

Комунальний податок

16010200

Готельний збір

16010300

Збір за паркування автотранспорту

16010400

Ринковий збір

16010500

Збір за видачу ордера на квартиру

16010600

Курортний збір

16010700

Збір за участь у бігах на іподромі

16010800

Збір за виграш у бігах на іподромі

16010900

Збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі

16011000

Збір за право використання місцевої символіки

16011100

Збір за право проведення кіно- і телезйомок

16011200

Збір за право проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей

16011300

Збір за проїзд на території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон

 

16011400

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг

16011500

Збір із власників собак

16011600

Надходження плати  за  надання послуг з  оформленням документів на  право

виїзду за кордон

 

16020000

Податки, не віднесені до інших категорій

16030000

Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства

16030100

НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

20000000

1. Доходи від власності та підприємницької діяльності

21000000

Надходження спеціальних коштів бюджетних установ

21010000

Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного

банку України

 

21020000

Надходження від грошово-речових лотерей

21030000

Надходження  до  бюджету  сум  відсотків  банків  за  користування  тимчасово

вільними бюджетними коштами

 

21040000

Надходження  дивідендів  (частини  прибутку)  від  суб’єктів  підприємницької

діяльності, утворених за участю державних підприємств та організацій

 

21050000

Надходження  дивідендів  (частини  прибутку)  від  суб’єктів  підприємницької

діяльності

 

21050100

Дивіденди, одержані від акцій, що належать державі в акціонерних товариствах,

створених  у  процесі  приватизації  та  корпоратизації  підприємств  державної власності

 

21050200

Рентна плата

21060000

Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні

21060100

Рентна плата за газ, що видобувається в Україні

21060200

Надходження коштів від приватизації державного майна

21070000

Інші надходження

21080000

2.   Адміністративні  збори   та   платежі,   доходи   від   некомерційного  та побічного продажу

 

22000000

Збори, що стягує Державна автомобільна інспекція України

22010000

Плата за утримання дітей у школах-інтернатах

22020000

Продовження табл. 2

1

2

Плата від осіб, які перебувають у медичних витверезниках

22030000

Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл і профтехучилищ

22040000

Плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів

22050000

Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ

22060000

Плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах

22070000

Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств

22080000

Державне мито

22090000

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,

у т. ч. за оформлення документів на спадщину і дарування

 

22030100

Державне мито, що справляється з позовних заяв, які подаються до арбітражних

судів

 

22090200

Державне  мито  за  дії,  пов’язані  з  одержанням  патентів  на  об’єкти  права

інтелектуальної  власності,  підтриманням  їх  чинності  та  передаванням  прав їхніми власниками

 

22090300

Державне мито, пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів

(посвідок) та паспортів громадян України

 

22090400

3. Надходження від штрафів і фінансових санкцій

23000000

Суми,  стягнені  з  винних  осіб  за  шкоду,  заподіяну  підприємству,  установі,

організації

 

23010000

Перерахування    підприємцями   частки    вартості    нестандартної    продукції,

виготовленої за дозволом на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, видами Державним комітетом України із стандартизації, метрології та сертифікації

 

 

23020000

Адміністративні штрафи та інші санкції

23030000

Надходження штрафних санкцій за порушення правил

23040000

Збори,  що  стягують  інспекції  Державного  комітету  України  з  нагляду  за

охороною праці

 

23050000

4. Інші неподаткові надходження

24000000

Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна

24010000

Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих

правоохоронними й іншими уповноваженими органами, і конфіскована валюта

 

24020000

Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств,

організацій та установ, щодо яких минув термін позовної давності

 

24030000

Вилучення коштів спеціальних фондів цільового призначення

24040000

Надходження  коштів  від  реалізації  надлишкового  озброєння,  військової  та

спеціальної техніки, майна, передачі в оренду основних фондів Збройних сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги

 

 

24050000

Інші надходження

24060000

відрахування від плати за транзит газу по території України

24060100

банку реконструкції та розвитку

24060200

інші надходження

24060300

Надходження сум у різниці в ціні на природний газ

24070000

Надходження сум      перевищення фактичного    фонду споживання   над

розрахунковим

 

24080000

Надходження амортизаційних         відрахувань    для      фінансування заходів

структурної перебудови базових галузей національної економіки

 

24090000

Продовження табл. 2

1

2

Пеня   за   порушення   термінів   розрахунків   у сфері   зовнішньоекономічної діяльності

 

24100000

Доходи від операцій з іноземною валютою

24110000

Комісії за надання гарантій уряду в разі отримання іноземних кредитів

24110100

Нараховані відсотки за зберігання бюджетних валютних коштів у банках, які

повинні перераховуватися до Державного бюджету

 

24110200

Нараховані  відсотки  за  отримані  позики,  які  повертаються  до  Державного

бюджету позичальниками

 

24110300

Надходження гривневого покриття за надані державою валютні кошти

24110400

Інші

24110500

Надходження різниці між ставками ввізного мита на продукти нафтопереробки,

вугілля кам’яне

 

24120000

ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ КАПІТАЛОМ

30000000

1. Надходження від продажу основного капіталу

31000000

Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом

спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів

 

31010000

Надходження коштів            до        Державного   фонду дорогоцінних            металів           і дорогоцінного каміння України

 

31020000

2. Надходження від продажу державних запасів товарів

32000000

Доходи Державного комітету України з матеріальних резервів

32010000

Відшкодування         витрат Державного   бюджету         України          за            відпущені       та

неоплачені в минулих роках матеріальні ресурси з державного матеріального резерву

 

32020000

3. Надходження від продажу землі та нематеріальних активів

33000000

4. Податки на фінансові операції та операції з капіталом

34000000

ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ

40000000

1. Від органів державного управління інших рівнів

41000000

поточні

 

Дотації, одержані з Державного бюджету України

41010000

Дотації, одержані з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим,

обласних, міських (м. Києва і Севастополя) бюджетів

 

41020000

Дотації,  одержані  з  районних  та  міських  бюджетів,  крім  міст  районного

підпорядкування

 

41030000

Кошти, одержані за взаємними розрахунками з іншими бюджетами

41040000

Кошти,           одержані         сільськими,    селищними    та         міськими            (міст    районного підпорядкування) бюджетами

 

41050000

Надходження коштів з бюджетів нижчих рівнів до:

41060000

Державного бюджету України;

41060100

бюджету  Автономної  Республіки  Крим,  обласних  та  міських  (м.  Києва  і

Севастополя) бюджетів;

 

41060200

районних бюджетів

41060300

капітальні

 

Субвенції, одержані з Державного бюджету України

41070000

Субвенції,  одержані  з  республіканського  бюджету  Автономної  Республіки

Крим, обласних, міських (м. Києва і Севастополя) бюджетів

 

41080000

Субвенції,  одержані  з  районних  та  міських  бюджетів,  крім  міст  районного

підпорядкування

 

41090000

Продовження табл. 2

1

2

2. Із-за кордону

42000000

поточні

42010000

надходження від секретаріату ООН за український контингент

42010010

капітальні

42020000

3. З недержавних джерел

43000000

поточні

43010000

капітальні

43020000

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

50000000

Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської

катастрофи та соціального захисту населення

 

50010000

Надходження  від  підприємств,  установ  і  організацій  нарахувань  від  фонду

оплати праці

 

50010100

Бюджетні трансферти

50010200

Надходження від застосування штрафних санкцій

50010300

Інші надходження

50010400

Пенсійний фонд України

50020000

Страхові внески підприємств, установ і організацій

50020100

Страхові внески фізичних осіб

50020200

Бюджетні трансферти

50020300

Надходження від застосування штрафних санкцій

50020400

Інші надходження

50020500

Збір на обов’язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування

України

 

50030000

Страхові внески підприємств, установ і організацій

50030100

Надходження за путівки

50030200

Бюджетні трансферти

50030300

Надходження від застосування штрафних санкцій

50030400

Інші надходження

50030500

Збір  на  обов’язкове соціальне страхування на  випадок безробіття до  Фонду

сприяння зайнятості населення України

 

50040000

Надходження  від  підприємств,  установ,  організацій  нарахувань  від  фонду

оплати праці

 

50040100

Внески фізичних осіб

50040200

Бюджетні трансферти

50040300

Інші надходження

50040400

Збір до Державного інноваційного фонду України

50050000

Надходження від підприємств, установ і організацій

50050100

Бюджетні трансферти

50050200

Надходження від застосування штрафних санкцій

50050300

Інші надходження

50050400

Надходження до Фонду розвитку паливно-енергетичного комплексу

50060000

Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів

50070000

Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони

навколишнього природного середовища

 

50080000

Надходження відрахувань та збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і

утримання автомобільних доріг загального користування

 

50090000

Інші фонди

50100000

 

 

Економічна класифікація видатків бюджету

Таблиця 3

 

Показники

КЕКВ

1

2

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

1000

1. Видатки на товари і послуги

1100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

Заробітна плата

1111

Грошове утримання військовослужбовців

1112

Виплати у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

1113

Нарахування на заробітну плату

1120

Придбання предметів постачання і  матеріалів, оплата  послуг та  інші видатки

 

1130

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

М’який інвентар та обмундирування

1134

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

Оренда

1136

Поточний ремонт обладнання, меблів, техніки, інвентарю та будівель, споруд,

приміщень

 

1137

Послуги зв’язку

1138

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

Видатки на відрядження

1140

Матеріали,     інвентар,        будівництво,  капітальний   ремонт            і            заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

 

1150

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання та водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Оплата інших комунальних послуг

1165

Оплата інших енергоносіїв

1166

Дослідження і розробки, державні програми

1170

2. Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями

1200

3. Субсидії та поточні трансферти

1300

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

Трансферти із загального до спеціального фонду бюджету

1330

Поточні трансферти населенню

1340

Виплата пенсій і допомоги

1341

Стипендії

1342

Інші поточні трансферти населенню

1343

Поточні трансферти за кордон

1350

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

2000

1. Придбання основного капіталу

2100

Придбання обладнання і предметів довготермівого користування

2110

Капітальне будівництво (придбання)

2120

Будівництво (придбання) житла

2121

Продовження табл. 3

1

2

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

Інше будівництво

2123

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду

2131

Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів

2132

Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів

2133

Реставрація пам’яток культури, історії, архітектури

2134

2. Створення державних запасів і резервів

2200

3. Придбання землі та нематеріальних активів

2300

4. Капітальні трансферти

2400

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

Капітальні трансферти населенню

2430

Капітальні трансферти за кордон

2440

Капітальні трансферти до бюджету розвитку

2450

НЕРОЗПОДІЛЕНІ ВИДАТКИ

3000

КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ

4000

Таблиця 4

Розшифрування кредитування з вирахуванням погашення

 

Показники

КЕКВ

1

2

КРЕДИТУВАННЯ З ВИРАХУВАННЯМ ПОГАШЕННЯ

4000

1. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення

4100

Надання внутрішніх кредитів

4110

Надання кредитів органам управління інших рівнів

4111

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

Повернення внутрішніх кредитів

4120

Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів

4121

Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями

4122

Повернення інших внутрішніх кредитів

4123

2. Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення

4200

Надання зовнішніх кредитів

4210

Повернення зовнішніх кредитів

4220

 

 

 

 

Класифікація боргу за типом кредитора

Таблиця 5

 

Показники

Код

1

2

ВНУТРІШНІЙ БОРГ

200000

1. Заборгованість перед юридичними особами

210000

Сума заборгованості за внутрішніми позиками

211000

2. Заборгованість перед банківськими установами

220000

Заборгованість перед Національним банком України

221000

За позиками, одержаними для фінансування дефіциту

221100

За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету поточного року

221110

За позиками, одержаними для фінансування дефіциту бюджету минулих років

221120

За іншими позиками та зобов’язаннями

221200

За   компенсаційними  виплатами  населенню  в   установах   Ощадного  банку

України та колишнього Укрдержстраху

 

221210

За залишками вкладів населення, централізованими колишнім Ощадним банком

СРСР, та компенсаціями за ними

 

221220

Заборгованість  сільськогосподарських  підприємств  за  довготерміновими  та

короткотерміновими позиками, віднесена на державний борг

 

221230

За        сумами,          спрямованими           на        індексацію     оборотних            коштів            державних

підприємств і організацій

 

221240

Компенсація втрат від знецінення грошової частини коштів статутних фондів

банків за станом на 1 січня 1992 р.

 

221250

Заборгованість перед іншими банками

222000

3. Заборгованість перед іншими органами управління

230000

4. Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій

240000

5. Коригування, пов’язане з різницями у вартісних оцінках

250000

Продовження табл. 5

1

2

ЗОВНІШНІЙ БОРГ

300000

1.   Заборгованість  за  позиками,  одержаними  від  міжнародних  організацій

економічного розвитку

 

310000

2.  Заборгованість за  позиками,  наданими  іноземними державами,  в  т.  ч.  за

позиками, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України

 

320000

3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками

330000

4. Заборгованість за позиками, наданими постачальниками

340000

5. Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій

350000

6. Коригування, пов’язане з різницями у вартісних оцінках

360000

 

 

Таблиця 6

Класифікація боргу за типом боргового зобов’язання

 

Показники

Код

1

2

ВНУТРІШНІЙ БОРГ

400009

1. Заборгованість за довготерміновими облігаціями

410000

2. Заборгованість за середньотерміновими облігаціями

420000

3. Заборгованість за короткотерміновими облігаціями і векселями

430000

4.  Заборгованість  за  кредитами,  одержаними  на  фінансування  дефіциту

бюджету

 

440000

5. Заборгованість за відсотками, нарахованими по кредитах, одержаних на

фінансування дефіциту бюджету

450000

6. Заборгованість за іншими зобов’язаннями

460000

ЗОВНІШНІЙ БОРГ

500000

1. Заборгованість за довготерміновими облігаціями

510000

2. Заборгованість за середньотерміновими облігаціями

520000

3. Заборгованість за короткотерміновими облігаціями і векселями

530000

4. Заборгованість за позиками, не віднесеними до інших категорій

540000

5. Заборгованість за іншими зобов’язаннями

550000

 

 

Роз’яснення щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Особливістю   нової   бюджетної   класифікації   є   чітке   розмежування видатків за економічними ознаками з детальним розподілом коштів за їх предметними ознаками (заробітна плата, нарахування, всі види господарської діяльності, виплати населенню, які називають трансфертами, та інші категорії). Такий розподіл дає змогу виокремити захищені статті бюджету та забезпечує єдиний підхід до всіх отримувачів з точки зору виконання бюджету.

Видатки  слід  розуміти  як  державні  платежі,  які  не  підлягають поверненню. Видатки поділяються на поточні та капітальні. Вони бувають відплатними,   тобто   здійсненими   в   обмін   на   товар   чи   послугу,   або

невідплатними (односторонніми). Категорія видатків не передбачає платежів для погашення державного боргу, які класифікуються як фінансування.

Видатки на проведення тендерів із закупівлі товарів і послуг потрібно обліковуватися за тим кодом, за яким має бути проведений основний платіж. Плата за надання тендерної документації учасниками відображається у бухгалтерському обліку як відновлення касових видатків.

ПОТОЧНІ ВИДАТКИ

 

Видатки на товари і послуги (код 1100)

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110)

Ця  категорія  передбачає  оплату  праці  всіх  працівників  бюджетних установ (організацій) та/або залучених за трудовими угодами згідно з установленими посадовими окладами, ставками або розцінками. Величина оплати праці відображається без нарахувань на фонд оплати праці, які обліковуються за кодом 1120. До цієї категорій також належить встановлена чинним законодавством одноразова грошова допомога в зв’язку з виходом на пенсію.

Ця категорія містить:

• код 1111 – заробітну плату за встановленими окладами, ставками або розцінками всіх штатних працівників; оплату праці за трудовими угодами; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки та доплати обов’язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних годин, за науковий ступінь, використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки стимулюючого характеру; премії (всі види преміальних виплат); щомісячну довічну плату науковцям; матеріальну допомогу, в т. ч. у разі нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та в інших випадках за рішенням адміністрації установи відповідно до чинного законодавства;

• код 1112 – грошове утримання військовослужбовців, у т. ч. основні та додаткові види грошового утримання військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ;

• код  1113  –  виплати  у  зв’язку  з  тимчасовою  непрацездатністю: оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, непов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації (у зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.01р. № 439 відповідно до ст. 2 Закону України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”).

Нарахування на заробітну плату (код 1120)

Ця категорія передбачає нарахування бюджетних установ (організацій) у фонд оплати праці бюджетних установ, у т. ч.:

•  збір  на  обов’язкове  державне  пенсійне  страхування,  розмір  і порядок сплати якого визначено Законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26. 06. 97 р. № 400;

•  збір   на   обов’язкове   соціальне   страхування,   в   т.   ч.   збір   на обов’язкове медичне страхування, обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття та збори на інші види страхування, передбачені законодавством.

 

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130)

До цієї категорії належать: придбання всіх предметів і матеріалів, оплата послуг, за винятком капітальних активів; закупівля матеріалів, канцелярського обладнання, предметів для поточних господарських потреб і потреб, безпосередньо пов’язаних з профілем діяльності установи чи організацій, обладнання вартістю до 500 гривень за одиницю (комплект), а також продуктів харчування, медикаментів та перев’язувальних матеріалів, довідкових, офіційних і періодичних видань.

Ця категорія також містить витрати на товари, що надаються працівникам безкоштовно або за зниженими цінами, в т. ч. державні закупівлі продовольства та обмундирування для Збройних сил України; видатки на придбання товарів та послуг, що надаються безкоштовно або за зниженими цінами як у звичайному порядку, так і за надзвичайних обставин, наприклад, після стихійного лиха. Видатки, пов’язані з оплатою тари, доставкою зазначених матеріалів тощо, враховуються за кодом придбання цього матеріалу, якщо це передбачено в угоді про поставку. Ця категорія передбачає видатки на:

• код 1131 – предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у т. ч. канцелярське, креслярське, письмове приладдя і матеріали; виготовлення і придбання бухгалтерських, статистичних бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних значків, грамот, посвідчень, іншої документації для навчальних закладів, бюджетних установ та організацій.

Придбання або передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань; придбання підручників (крім бібліотечних фондів).

Видатки на придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, миючих засобів, електричних лампочок тощо; видатки на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингентів, що обслуговуються медичними, соціально-реабілітаційними закладами, військовослужбовців термінової служби та ін.

Видатки на аптечки та їх поповнення, якщо в цій установі немає медичного кабінету чи пункту; видатки на придбання медикаментів, медичних

матеріалів,      медичного      інвентарю,     що       використовують        медичні          навчальні заклади в навчальному процесі.

Предмети вартістю до 500 грн. або однорідні малоцінні предмети (наприклад, калькулятори, іграшки для дитячих установ, фізкультурний інвентар, дрібні деталі для ремонту виробничого і невиробничого обладнання тощо), а також матеріали і предмети для науково-дослідних робіт, навчальних цілей: реактиви, хімікалії, спеціальний посуд, дрібне обладнання, тканини, насіння для дослідних робіт та випробовувань; хімікати та біопрепарати для оброблення лісових насаджень і рибопосадкового матеріалу тощо.

Видатки на виготовлення карт, схем, макетів тимчасового характеру, наприклад, для організації виставок; інші матеріали і предмети, в т. ч. тварини для станцій переливання крові та науково-дослідних установ і корм для них;

• код 1132 – медикаменти та перев’язувальні матеріали – медикаменти, аптечки та їх поповнення у разі наявності медичного кабінету чи пункту, медиковідновлювальні засоби, бактеріологічні препарати, ендопротези, діагностичні тести  та  перев’язувальні матеріали для  лікувально- профілактичних і лікувально-ветеринарних закладів, а також для будинків- інтернатів, санаторіїв, профілакторіїв тощо, вітаміни, вакцини, сироватки, дезінфікаційні засоби, плівка для рентгенівських знімків, матеріали для проведення аналізів, оплата донорів, кров для переливання, дрібний медичний інвентар (термометри, ланцети, пінцети, голки, шприци, супінатори та інше дрібне медичне обладнання), слухові апарати тощо; Витрати на придбання безкоштовних ліків, видатки на лікування військовослужбовців термінової служби системи відповідних силових міністерств та відомств (лікування інших військовослужбовців тільки за окремим розпорядженням відповідних силових міністерств та відомств);

• код 1133 – продукти харчування: видатки на продукти харчування (в т. ч. оплату продукції, одержану від підсобних господарств) у лікувально- рофілактичних закладах, будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих закладах освіти та інших установах і організаціях згідно з чинним законодавством, а також видатки на безкоштовне дитяче харчування дітей до 2- х років із малозабезпечених сімей. Видатки на спецхарчування осіб, які працюють у шкідливих умовах, продовольчі пайки тощо. За цим кодом обліковуються компенсаційні виплати за всіма видами харчування, передбаченими законодавством;

• код 1134 – м’який інвентар та обмундирування: постільну білизну та білизну,  спецодяг,  всі  види  обмундирування,  спортивну  форму  (в  т.  ч.

спортивне взуття), захисний одяг, захисне та спеціальне взуття, штори та занавіски. Компенсація за речове забезпечення відповідно до затверджених нормативів. Витрати на одяг та м’який інвентар (або компенсація за нього) дітям-сиротам, які залишилися без опіки батьків;

• код 1135 – оплату транспортних послуг та утримання транспортних засобів (у т. ч. видатки на утримання транспорту, доставку працівників на роботу власним та орендованим транспортом, придбання пально-мастильних матеріалів, у т. ч. для сільськогосподарської техніки, поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово-технічне обслуговування; придбання запчастин до транспортних засобів, які за вартістю за одиницю (комплект) не належать до основних засобів); а також видатки на страхування автомобіля, проїзд по платних дорогах (тунелях), інші збори, передбачені нормативними та законодавчими актами, плату збору за забруднення навколишнього середовища залежно від використаного пального, оформлення прав водія, страхування та медичний огляд водіїв; технічний огляд транспортного засобу, податок із власників транспортних засобів, оренду транспортних засобів тощо.

Збір на обов’язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  03.11.98  р.  №1740  “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” у разі придбання автомобілів.

Видатки із наймання транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будівель належать до капітального будівництва та капітального ремонту;

• код 1136 – оренду (плата за використання приміщень (гаражів, складів тощо),  оренда  обладнання  тощо)  та  експлуатаційні  послуги  (утримання  в чистоті будівель, дворів, вивіз сміття, обслуговування ескалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо), якщо вони є складовою угоди оренди. При оплаті цих послуг за окремими угодами їх класифікують як оплату комунальних послуг;

• код 1137 – поточний ремонт обладнання, меблів, техніки, інвентарю (в т. ч. спортивного) та будівель, споруд, приміщень, що орендуються або перебувають на балансі, сільськогосподарської техніки, а також видатки, пов’язані з технічним обслуговуванням обладнання, комп’ютерної, розмножувальної, медичної та іншої техніки. Видатки, пов’язані з придбанням матеріалів для поточного ремонту приміщень, обладнання механізмів та/або оплата послуг сторонніх організацій із ведення цих робіт, якщо це передбачено кошторисом;

• код 1138 – послуги зв’язку: абонентну плату за телефон і міжміські та міжнародні  розмови,  факсимільний  зв’язок,  електронну  пошту,  оплату поштових відправлень, у т. ч. телеграмі, листів, бандеролей тощо. Видатки на обслуговування та утримання внутрішньої телефонної станції, видатки, пов’язані з наданням послуг зв’язку, мобільний зв’язок, Інтернет тощо;

• код 1139 – оплату інших послуг та інших видатків, що містять оплату робіт і професійних послуг сторонніх фахівців, підприємств та організацій згідно із укладеними договорами та угодами: з бухгалтерського аудиту, юридичних, інформаційно-лічильних, консультативних послуг, оплату послуг з обробки інформації; видатки на страхування: особисте, страхування власних та орендованих приміщень відповідно до чинних законодавчих та нормативних актів, медичного страхування; видатки на охорону, в т. ч. позавідомчу та протипожежну;  заходи  з  охорони  праці  та  техніки  безпеки;  видатки  на палітурні та поліграфічні роботи (рекламні буклети, візитівки, запрошення, посвідки, що надають населенню, інформаційні бюлетені, видання книг, довідників тощо); плату за отримання ліцензій та акредитацію у встановлених законами України випадках.

Наказом Міністерства фінансів України від 12.11.93 р. № 88 визначено, що до представницьких видатків належать видатки, пов’язані з проведенням офіційного прийому представників інших установ, їх транспортним забезпеченням, культурною програмою, придбанням подарунків, буфетним обслуговуванням під час переговорів, оплатою послуг перекладача, який не є в штаті установи. Ці видатки здійснюються відповідно до угод, укладених з організацією–надавачем послуг.

Витрати на проїзд і проживання свідків та потерпілих під час судового розгляду, а також послуги експертів під час слідства та інші послуги експертів при проведенні експертиз.

Придбання     послуг            лікувальних,  оздоровчих,   медичних       закладів,

передбачених законодавством, побутових установ, закладів харчування тощо.

Збір на обов’язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  03.11.98  р.  №1740  “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” у разі купівлі валюти для відряджень або утримання бюджетних установ. Обов’язкові платежі в бюджет, які відповідно до законодавства здійснюють бюджетні організації за рахунок бюджетних коштів (крім податку з власників транспортних засобів і прибуткового податку з трансфертних платежів населенню), передбачених на їх утримання, та оплата внесків громадським організаціям, якщо це передбачено

законодавством України. Штрафи у Пенсійний фонд за рішеннями суду (за фіктивно надані довідки тощо). Штрафні санкції, що сплачуються за рішеннями

суду.

Видатки за ліцензування (реєстраційна плата), на сплату держмита тощо.

 

Видатки на відрядження (код 1140)

До   цієї   категорії   належать   видатки   на   оплату   проїзду,   добових, квартирних під час службових відряджень; оплату підйомних, проїзду, добових при переміщенні працівників; сесійних виїздів народних суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади, на сесії, семінари, наради і конференції, тобто всі видатки на відрядження, що сплачуються за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством України. Видатки на придбання службових проїздних квитків та оплату проїзду за маршрутними листами.

Надбавки до заробітної плати, що виплачуються у передбачених рішеннями  Уряду  випадках  окремим  категоріям  працівників  замість компенсації видатків на відрядження (добових, квартирних).

Видатки на відрядження працівників бюджетних установ (організацій) на сесії, наради, з’їзди наукового характеру, а також різні поїздки з науковою метою, відрядження викладачів, проїзд на виробничу практику студентів, учнів.

 

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення (код 1150)

Ця категорія передбачає придбання товарів військового призначення, військової  техніки,  військове  будівництво  (крім  житла  для військовослужбовців, гуртожитків, будівництва об’єктів соціально-культурного та побутового призначення; придбання довготермінового обладнання для дитячих установ, соціально-культурних закладів тощо, що не належать до заходів спеціального призначення). Видатки спеціального призначення та видатки на послуги, пов’язані зі спеціальним призначенням:

• інженерне обладнання – придбання в межах штатів і належних норм,

утримання і ремонт інженерного обладнання;

•озброєння – придбання згідно з установленими нормами озброєння боєприпасів, військово-хімічного майна, оптичних та навчальних стрілецьких приладів, утримання і зберігання всіх видів озброєння тощо;

• автобронетанкова техніка – придбання в межах штатів і установлених норм автомобілів різного призначення, автобусів, мотоциклів, моторолерів, тракторів, тягачів, танків, бронетранспортерів, бойових машин піхоти, інших

видів   бойових,         спеціальних   машин            тощо,  придбання      і           виготовлення спецкузовів, утримання авторемонтних баз тощо;

•   авіаційна   техніка   –   придбання   літаків,   гелікоптерів,  їх   силових установок, обладнання, видатки на  утримання, експлуатацію і  ремонт авіаційної техніки, монтаж, утримання і поточний ремонт паркового та іншого обладнання, видатки на маскування авіаційної техніки;

• кораблі та морська техніка – придбання (будування, виготовлення), утримання та ремонт кораблів, катерів, суден, плавпричалів, плавказарм, корабельних артщитів та інших плавзасобів, озброєння, морської техніки, військово-технічного майна;

• мостіння, асфальтування, бетонування смуг, доріг, розвантажувальних майданчиків, обладнання заїздів до та від основних доріг тощо;

•засоби зв’язку та спеціальна техніка – придбання, утримання та ремонт засобів та майна зв’язку, спеціальної електронно-обчислювальної техніки та іншого обладнання й апаратури, які використовуються для потреб зв’язку, будівництво, реконструкція і капітальний ремонт ліній зв’язку і технічних споруд об’єктів зв’язку, плата стороннім організаціям за ремонт і перевірку вимірювальних приладів і засобів зв’язку, установлення телевізійних антен тощо; службові тварини – видатки на придбання та утримання собак, коней та інших службових тварин, передбачених штатами, придбання й утримання інвентарю для заготівлі та зберігання кормів, утримання і ремонт обозу та обозного майна тощо;

• видатки на бойову підготовку – видатки на тактичну, стрілецьку і спеціальну підготовку військовослужбовців, обладнання, утримання і ремонт навчальних об’єктів, ремонт і утримання ґрунтових доріг і низьководних мостів на території навчальних центрів полігонів, обладнання й утримання навчальних класів, проведення військових тактичних і тактично-спеціальних навчань тощо; капітальне будівництво, капітальний ремонт будов і споруд військових частин, установ, підприємств і організацій (крім житла для військовослужбовців, гуртожитків, будівництва об’єктів соціально-культурного та побутового призначення; придбання довготермінового обладнання для дитячих установ, соціально-культурних закладів тощо, що не належать до заходів спеціального призначення);

• придбання, утримання та ремонт транспортних засобів, оплата транспортних послуг (у т. ч. придбання пально-мастильних матеріалів, капітальний і поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово- технічне  обслуговування,  придбання  запчастин),  а  також  видатки  на страхування  автомобіля,  проїзд  по  платних  дорогах  (тунелях),  інші  збори,

передбачені нормативними та законодавчими актами, оформлення прав водія, страхування водія, технічний огляд транспортного засобу, податок із власників транспортних засобів тощо.

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (1160)

До цієї категорії належать платежі з оплати бюджетними установами (організаціями) комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч. оплата енергоносіїв для виробничих потреб.

•           код 1161 – оплата теплопостачання;

•           код 1162 – оплата водопостачання і водовідведення;

•           код 1163 – оплата електроенергії;

• код 1164 – оплата природного газу, в т. ч. оплата послуг з його транспортування;

•  код 1165 – оплата інших комунальних послуг (утримання в чистоті будівель, дворів, вивіз сміття, дезінфекція приміщень, обслуговування екскалаторів, ліфтів, сміттєпроводів, антен, плата за радіоточки тощо);

•           код 1166 – оплата інших енергоносіїв (дров, мазуту, торфу, вугілля

тощо).

 

Дослідження і розробки, державні програми (1170)

До цієї категорії належать видатки на реалізацію програм, що передбачають оплату різноманітних послуг, наданих сторонніми установами та організаціями, ціна яких містить витрати установи-надавача послуг (у т. ч. заробітна плата), але не потребується розмежування цих витрат. Витрати на геологорозвідувальні та  топографогеодезичні роботи,  а  також  витрати, пов’язані з виконанням робіт за типовим і експериментальним проектуванням та послуг науково-дослідних організацій, інших установ, як державних, так і госпрозрахункових, з реалізації державних багатоцільових та інших програм, що здійснюються відповідно до укладених угод. Оплата послуг підприємств, організацій по виконанню багатоцільових програм (проектів).

Витрати  по  виконанню  національних  (державних)  багатоцільових програм комплексного характеру, оплата яких здійснюється на підставі укладених угод з виконавцями проектів програм (наприклад, Національна космічна програма, організація Антарктичної експедиції тощо).

Збір на обов’язкове пенсійне страхування, що стягується відповідно до Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  03.11.98  р.  №1740  “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування   з   окремих   видів   господарських  операцій”   у   разі   закупівлі

валютних  коштів  з  метою  обслуговування  державного  боргу  та  виконання функцій держави з міжнародної діяльності.

Витрати, пов’язані з прийомом офіційних іноземних делегацій в Україні, а також з реалізацією програм міжнародного співробітництва за кордоном, проведенням виставок, фестивалів, днів культури, техніки тощо, якщо це передбачено видатками на міжнародну діяльність. Оплата послуг з типового проектування. Витрати, пов’язані з виконанням робіт із типового та експериментального проектування, по складанню загальнодержавних норм, технічних умов і технічних інструкцій з досліджень, проектування і будівництву, а також розробки схем генеральних планів промислових вузлів, схем захисту територій від небезпечних геологічних процесів, проектів забудов міст і сіл та інших проектних робіт, що проводяться за рахунок бюджетних коштів.

Оплата науково-дослідних послуг, тобто оплата послуг бюджетним, госпрозрахунковим, будь-яким іншим установам та організаціям за надані науково-дослідні послуги (на підставі укладених угод).

Оплата  виконання  інших  державних  програм.  Видатки  на  виконання робіт відповідно до укладених угод з підприємствами (організаціями), наприклад, молодіжні програми і заходи державних органів у справах сім’ї та жінок;  проведення  навчально-тренувальних  зборів  і  змагань;  підготовка  й участь національних збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх, програми та заходи в галузі культури і мистецтва; витрати, пов’язані з виготовленням дипломних і курсових робіт (фільмів) студентами кінофакультетів; проведення учнівських олімпіад, конкурсів тощо.

Оплата робіт з докорінного поліпшення земель; проведення земельної реформи; хімічна паспортизація земель; заходи боротьби із шкідниками і хворобами сільськогосподарських рослин; протиепізоотичні заходи.

Послуги з дослідження і прикладні розробки в галузі сільського господарства; охорони і раціонального використання водних ресурсів, земель, мінеральних ресурсів.

Проведення окремих заходів, пов’язаних з виборами та референдумами.

Видатки, пов’язані з оплатою згідно з чинним законодавством підготовки,

перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів за договорами.

 

Виплата відсотків (доходу) за зобов’язаннями (1200)

Відсотки слід розуміти як платежі за користування грошовими позиками.

Ці платежі відрізняються від виплати (погашення) основної суми боргу, яка

класифікується          як        фінансування,            а          також  від       комісійних     зборів, що виплачуються за сприяння в розміщенні боргових зобов’язань.

Незважаючи на те, що сума відсотків може нагромаджуватись постійно, її величину потрібно відображати на момент платежу. У випадку дисконтних цінних паперів, коли сума відсотка вираховується раніше, відсоток обчислюється як різниця між ціною емісії та ціною погашення цінного паперу, а реєстрація провадиться на момент фактичного погашення боргу банківським установам; у т. ч. виплата відсотків за позичками Національного банку України; виплата відсотків комерційним банкам; за іншими внутрішніми позичками; виплати відсотків за зовнішнім державним боргом.

 

Субсидії та поточні трансферти (1300)

До цієї категорії належать всі невідплатні державні платежі, які не підлягають поверненню і передбачаються для поточних потреб. Таким чином, вилучаються капітальні трансферти, що надаються з метою фінансування видатків  на   придбання  капітальних  активів  або   збільшення  фінансового капіталу отримувача.

Субсидії слід розуміти як усі невідплатні поточні виплати підприємствам, які  не  містять  компенсації  у  вигляді  спеціально  передбачених  виплат  або товарів і послуг в обмін на проведені платежі, а також видатки, пов’язані з відшкодуванням збитків державних підприємств.

Трансфертні платежі є невідплатними і безповоротними і не передбачають придбання товарів чи послуг, надання кредиту або виплату непогашеного боргу. Трансферти населенню можуть надаватись як у готівковій формі, так і шляхом оплати рахунків.

Ця категорія містить:

•  код  1310  –  субсидії  та  поточні  трансферти підприємствам (установам,  організаціям):  поточні  платежі  юридичним  особам,  у  т.  ч. субсидії   державним   підприємствам,   субсидії   установам   та   організаціям, субсидії підприємствам і організаціям сільського господарства, субсидії на покриття збитків підприємств, державна підтримка підприємств, приріст обігових коштів, інші субсидії. За цим кодом здійснюються тільки поточні видатки одержувачів бюджетних коштів, а капітальні видатки – за кодом 2410;

• код 1320 – поточні трансферти органам державного управління інших рівнів: кошти, що передаються іншим бюджетам (у т. ч. дотації бюджетам інших рівнів); інші поточні трансферти органам державного управління;

•  код  1330  –  трансферти  із  загального  до  спеціального  фонду бюджету: кошти, які перераховуються із загального фонду до спеціального в межах одного бюджету або від однієї установи іншій за відповідним рішенням;

• код 1340 – поточні трансферти населенню: поточні платежі фізичним особам, передбачені для збільшення їх доходу. Подібні платежі можуть бути окремою  добавкою  до  бюджету  певної  сім’ї  чи  особи  або  компенсування певних видів витрат, наприклад, на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду тощо. Допомоги інвалідам, багатодітним сім’ям, стипендії, пенсії, путівки на оздоровлення. Прибутковий податок та всі платежі відповідно до чинного законодавства з цих сум передбачаються за цим кодом;

•  код  1341  –  виплата  пенсій  і  допомоги  (в  т.  ч.  усі  компенсаційні виплати, передбачені Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; регресні виплати; відшкодування бюджетними організаціями пільгових пенсій при дотерміновому виході на пенсію тощо);

• код 1342 – стипендії (крім стипендій, які призначають Президент, Кабінет Міністрів України); доплати до стипендії; матеріальна допомога студентам, учням, аспірантам, докторантам;

• код 1343 – інші поточні трансферти населенню: оплата безоплатно наданих квартир і комунальних послуг (у т. ч. проживання депутатів у готелях); додаткові  виплати  населенню  (на  покриття  витрат  на  придбання  твердого палива та скрапленого газу); оплата житлово-комунальних послуг (якщо зазначені видатки передбачені чинним законодавством); одноразова грошова допомога громадянам, які постраждали від стихійного лиха; виплати за шкоду, заподіяну здоров’ю; відшкодування моральних збитків; премії, гранти та стипендії, які призначають Президент, Кабінет Міністрів України, іменні премії міністерств та державних академій наук; інші виплати громадянам відповідно до законодавства України та рішень місцевих органів самоврядування; матеріальна допомога студентам і учням як для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування; винагорода в грошовій або натуральній формі за участь на рятувальних роботах або в інших надзвичайних ситуаціях; повернення заощаджень громадян тощо;

• код 1350 – поточні трансферти за кордон: невідплатні, безповоротні платежі іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним зарубіжним закладам; членські внески до міжнародних організацій.

Капітальні видатки (2000)

Капітальні видатки слід розуміти як платежі для придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів або невідплатні платежі, що передаються отримувачам з метою придбання подібних активів, компенсації втрат, пов’язаних із руйнуванням чи ушкодженням основних фондів.

Придбання основного капіталу (2100) передбачає витрати на нові або наявні товари тривалого користування, які купують або створюються власними силами. До основних засобів належать необоротні активи, що мають матеріальну форму і вартість яких становить більш 500 грн. за одиницю (комплект); товари тривалого користування, зокрема нерухомі основні фонди, в т. ч. житлові споруди, меблі, обладнання, прилади, а також рухомі основні фонди – транспортні засоби, устаткування, обчислювальна техніка, пральні машини, холодильники тощо; платежі, спрямовані на модернізацію, продовження термінів служби основного капіталу, підвищення його продуктивності, покращення віддачі основних фондів.

• код 2110 – придбання обладнання і предметів довготермінового користування: виробничого обладнання і предметів довготермінового користування в межах визначених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами); видатки на придбання племінної худоби, інших тварин, зокрема, службових собак (крім тих, що обліковуються за 1150), у т. ч:

– придбання виробничого обладнання і предметів довготермінового користування  для   підприємств  (установ)  і   для   реалізації  багатоцільових проектів (програм), а також видатки на монтаж і техналагодження, якщо це передбачено угодою. Придбання бюджетними установами й організаціями виробничого обладнання; запасних частин до транспортних засобів, які за вартістю за одиницю (комплект) належать до основних засобів; транспортних засобів, спецавтомобілів, приладів, машин, вузлів, механізмів, двигунів, верстатів, бурового устаткування, геодезичних інструментів, науково-дослідних приладів, спеціальних креслярських столів, обладнання для санаторіїв, лікувальних закладів та іншого виробничого обладнання довготермінового користування. Придбання виробничого обладнання і предметів довготермінового користування в межах визначених обсягів капітальних вкладень за багатоцільовими програмами (проектами);

– придбання невиробничого обладнання і предметів довготермінового користування  для   підприємств  (установ)  і   для   реалізації  багатоцільових проектів (програм). Видатки бюджетних установ на придбання канцелярських

меблів, меблів для дитячих і навчальних закладів, меблів для медичних і лікувально-профілактичних закладів, а також спеціальних меблів для закладів культури, комп’ютерної та розмножувальної техніки, спортивного обладнання, протипожежного приладдя, обладнання для їдалень, буфетів тощо, в т. ч. автомобілі, що використовуються на невиробничі цілі. Витрати на поповнення музейних фондів, книг і періодичної літератури для бібліотечних фондів. Видатки на придбання та випуск підручників для бібліотечних фондів навчальних закладів: придбання предметів довготермінового користування в межах  визначених  обсягів  капітальних  вкладень  за  багатоцільовими програмами (проектами).

Видатки на придбання зброї та боєприпасів для установ та організацій, які відповідно до чинного законодавства мають право на її придбання, але не мають видатків за кодом 1150.

Платежі до Пенсійного фонду при купівлі валюти на придбання обладнання.

• код 2120 – капітальне будівництво (придбання):

– код 2121 – будівництво (придбання) житла, в т. ч. для військовослужбовців, а також державний житловий фонд, гуртожитки тощо;

–  код  2122  –  будівництво  (придбання)  адміністративних  об’єктів

(об’єкти, які є власністю органів державної влади);

– код 2123 – інше будівництво (придбання), не передбачене в позиціях

2121 – 2122.

Враховуючи сучасні умови, капітальні видатки на придбання будівель (виробничого і невиробничого призначення) бюджетними організаціями та установами обліковуються за тими кодами, що й капітальне будівництво таких об’єктів.

За цим кодом обліковуються видатки на реконструкцію об’єктів, які здійснюються за кодами функціональної класифікації, що належать до розділу

150000 “Будівництво”.

За кодами 2121–2123 ураховуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальне будівництво і використовуються в процесі будівельних робіт.

За кодом 2121–2123 ураховується обладнання до встановлення, зокрема: готові до встановлення будівельні конструкції та деталі. До них належать металеві, залізобетонні та дерев’яні конструкції, збірні елементи, обладнання для опалювальної, вентиляційної, санітарно-технічної систем, обладнання та меблі, що потребують монтажу і передбачаються до встановлення (тобто те, що є тільки вмонтованим, вбудованим, а також комплекти запасних частин такого

обладнання), машини та механізми, необхідні для ведення будівельних робіт,

обладнання та прилади, якщо це передбачено в кошторисі на будівництво.

 

• код 2130 – капітальний ремонт, реконструкція та реставрація, в т.ч.:

–  код  2131  –  капітальний  ремонт  та  реконструкція  житлового фонду;

–  код  2132  –  капітальний  ремонт  та  реконструкція адміністративних об’єктів;

– код 2133 – капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів (у т. ч. капітальний ремонт автомобілів та обладнання і придбання запчастин до них, якщо вони передбачені у вартості капітального ремонту);

– код 2134 – реставрація пам’яток культури, історії, архітектури.

За кодами 2131–2134 ураховуються будівельні матеріали, які купують за рахунок коштів, що передбачаються на капітальний ремонт, реконструкцію та реставрацію і використовуються в процесі ремонтних робіт.

За кодами 2110 – 2130 здійснюються лише витрати бюджетних установ та організацій. Видатки з бюджету на придбання основного капіталу для госпрозрахункових   або   інших   підприємств   (організацій)   відносяться   до категорії “Капітальні трансферти”.

 

Створення державних запасів і резервів (2200)

Витрати на закупки товарів для створення стратегічних і надзвичайних запасів, запасів зерна та інших товарів, що мають важливе значення для країни, зокрема, державні фонди дорогоцінних металів і каміння, а також державний матеріальний резерв. Не містяться звичайні запаси або оборотні матеріальні кошти, а також резервні фонди.

 

Придбання землі та нематеріальних активів (2300)

Ця категорія охоплює видатки на придбання землі, лісів, внутрішніх вод, родовищ корисних копалин, але не будівельних об’єктів і споруд, розміщених на них. Коли вартість землі неможливо відокремити від вартості споруди, сплачена сума  має  відображатись повністю на  придбання того  компонента, який переважає: оплату права на використання надр: придбання нематеріальних активів. Термін “нематеріальні активи” передбачає:

• право користування природними ресурсами (надрами, геологічною та іншою інформацією тощо);

• право користування майном (земельною ділянкою, будівлею), право на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо); право на об’єкти промислової власності (винаходи, промислові зразки, сорт рослини,  породи  тварин,  ноу-хау,  захист  від  недобросовісної  конкуренції тощо);

• авторські та суміжні права (літературні та музичні твори, програми для

ЕОМ, бази даних тощо);

• право на придбання програм для обчислювальної техніки, бази даних;

•           право  на        інші     нематеріальні активи            (провадження            діяльності,

використання економічних та інших привілеїв тощо);

• право на гудвіл.

До цієї категорії належить сплата роялті, тобто періодичні відрахування, які за ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користування предметом ліцензійної угоди – винаходом, патентом, виданням книги, прокатом кінофільму, постановкою п’єси, виконанням авторської музики.

 

Капітальні трансферти (2400)

Капітальні трансферти – це невідплатні односторонні платежі органів управління, які не зумовлюють виникнення або погашення фінансових вимог. Вони передбачені для придбання капітальних активів, компенсації втрат, пов’язаних із пошкодженням основного капіталу, або збільшення капіталу отримувачів. Це трансфертні платежі підприємствам для покриття збитків, акумульованих ними впродовж років або таких, які виникли внаслідок надзвичайних обставин. Капітальними трансфертами вважають невідплатні, безповоротні платежі одноразового і нерегулярного характеру як для донора, так і для їх отримувача (бенефіціара). Кошти, що виділяються з Державного бюджету як капітальні трансферти, мають цільове призначення.

Платежі органів державного управління, які є інвестиціями в акціонерний капітал підприємств або які підлягають поверненню в майбутньому, належать до цієї категорії, а до кредитування.

Ця категорія містить:

•           код      2410    –          капітальні       трансферти    підприємствам          (установам,

організаціям);

•           код 2420 – капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;

•           код 2430 – капітальні трансферти населенню;

•           код      2440    –          капітальні       трансферти    за         кордон,           у          т.         ч.            невідплатні,

безповоротні  платежі           органів           державного    управління,    призначені     для

здійснення капітальних витрат, що передаються іншим країнам, міжнародним організаціям, наднаціональним органам, некомерційним установам та іншим економічним одиницям, що не є резидентами даної економіки;

• код 2450 – капітальні трансферти до бюджету розвитку – кошти, які перераховуються із загального фонду до спеціального фонду в межах одного бюджету за відповідним рішенням (згідно із ст. 71 Бюджетного кодексу України).

 

Нерозподілені видатки (3000)

До цієї категорії належать видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України та фондів непередбачених видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.

 

Кредитування з вирахуванням погашення (4000)

Ця категорія охоплює платежі бюджетів усіх рівнів, за якими в них з’являються  фінансові  вимоги  до  інших  економічних  одиниць,  що передбачають обов’язкове повернення коштів.

Метою   таких   платежів   є   здійснення   економічної   політики,   а   не управління ліквідністю чи отримання прибутків.

За наявності бюджетних призначень, видатки за цим кодом потрібно здійснювати тільки за надання додатку до кошторису – розшифровки.

Належить надання кредитів та їх повернення за такою деталізацією:

• код 4100 – надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення передбачає кредитування (мінус погашення) органів управління інших рівнів, державних підприємств, фінансових установ. Виокремлено надання кредитів та їх повернення.

Надання внутрішніх кредитів (код 4110) подається за такою розшифровкою:

– код 4111 – надання кредитів органам управління інших рівнів, у т. ч.

державні позабюджетні фонди;

– код 4112 – надання кредитів підприємствам, установам, організаціям;

– код 4113 – надання інших внутрішніх кредитів, у т. ч. кредити для населення.

Повернення внутрішніх кредитів (код 4120) передбачає:

–  код  4121  –  повернення  кредитів  органами  державного  управління інших рівнів, у т. ч. державні позабюджетні фонди;

–          код      4122    –          повернення    кредитів         підприємствами,       установами,

організаціями;

– код 4123 – повернення інших внутрішніх кредитів;

• код 4200 – надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення, що передбачає кредитування і платежі в рахунок його погашення, які надаються зарубіжним країнам, міжнародним організаціям, підприємствам, приватним особам та іншим економічним одиницям за такою деталізацією:

– код 4210 – надання зовнішніх кредитів;

– код 4220 – повернення зовнішніх кредитів.