Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

2.5.   касовІ  І  фактичнІ  видатки

Касові видатки бюджету – це сума грошових засобів, виданих готівкою або перерахованих за платіжними дорученнями з рахунків бюджету установам, підприємствам і організаціям.

Касові видатки надають тільки інформацію про засоби, перераховані та видані з рахунків бюджету, але вони не характеризують їх фактичного використання на заходи, передбачені бюджетом. Касові видатки не охоплюють усіх затрат бюджету (наприклад, витрати, нараховані за виконані роботи, але ще не оплачені; нарахована зарплата тощо).

Касові видатки характеризують результати виконання видаткової частини бюджету.  Однак  вони  не  відображають  фактичних  затрат,  здійснених  за рахунок засобів бюджету.

Фактичні видатки бюджету – це дійсні затрати за рахунок засобів бюджету, а також нараховані або проведені, але ще не оплачені.

Фактичні видатки характеризують затрати на ті чи інші заходи, дають змогу визначити, наприклад, вартість навчання одного учня в школі, утримання одного ліжка в лікувальній установі тощо.

Фактичні витрати обліковуються за місцем їх виникнення, тобто в бюджетних установах. Фінансові органи не ведуть облік фактичних витрат бюджету. Вони отримують дані про фактичні доходи, які містяться в звітності про виконання кошторисів витрат.

Облік  нарахованих  і  касових  доходів,  касових  і  фактичних  витрат бюджету характеризує процес виконання бюджету на окремих стадіях. Наявність однієї системи бюджетного обліку забезпечує повноту та правильність обліку доходів і витрат як його об’єктів у всіх органах, які здійснюють облік виконання бюджету.

Основою обліку доходів і витрат фінансування та боргу бюджету в усіх органах, які здійснюють облік виконання бюджету, є бюджетна класифікація.