Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

2.3. бухгалтерський облік у бюджетних установах як складова обліку виконання бюджетів

Для забезпечення ефективної діяльності будь-яка організація чи установа повинні мати грошові засоби. Промислові, будівельні, сільськогосподарські, торгові та інші госпрозрахункові підприємства працюють за рахунок прибутків від виробничої діяльності. Для формального відтворення виробництва і робочої сили виникає потреба в інших видах людської діяльності. Так, щоб вивільнити робітника на деякий час від опіки над дітьми, держава забезпечує створення дитячих будинків, садочків. Щоб підготувати зміну робітникам і службовцям необхідні школи, ВНЗ, технікуми, училища, спортивні та культурні установи. Зміна повинна бути здоровою, а отже, необхідно мати установи охорони здоров’я. Для забезпечення мирної праці потрібна армія. Всі ці установи не створюють матеріальних благ, користуються коштами платників податків, що акумулюються і розподіляються державою.

Для дільності невиробничої сфери уряд з Державного бюджету виділяє кошти, які призначаються для фінансування поточного виду затрат, об’єднаних у кошторис.

Для держави головним є виконання цих кошторисів згідно з чинними нормами і нормативами витрат. Це за суттю є виконанням Державного і місцевих бюджетів.

Тому головна роль у бюджетному обліку належить обліку виконання бюджетів. Облік матеріальних цінностей, заробітної плати, фондів тощо – це похідна  від  обліку  виконання  бюджету,  тому  перший  облік  є  складовою другого.