Бухгалтерський облік виконання бюджетів - Навчальний посібник (Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., Лучко М. Р.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: РоздІл І
Читать: 1.1. загальне поняття про бюджетний облік як складову частину народногосподарського обліку
Читать: 1.2.  Історичні  аспекти  розвитку  бюджет ног о  обліку
Читать: 1.3.  бюджетна  система  і  контроль  за  виконанням  бюд ж етів
Читать: 1.4.  завдання  бюджетного  обліку
Читать: 1.5. су ть і функції бюд ж етного облік у в процесі виконання бюджет у
Читать: 1.6.  пр ед м е т ,  метод  та  об ’ єкти  бюджетного  обліку
Читать: РоздІл ІІ
Читать: 2.1. основні принципи організації та особливості системи бухгалтерського обліку і звітності з виконання державного та місцевих бюджетів
Читать: 2.2. ор га ніз а ці я облік у виконання бюдж етів в укр а ї н і
Читать: 2.3. бухгалтерський облік у бюджетних установах як складова обліку виконання бюджетів
Читать: 2.4.  на ра хо ва ні  та  касові  доходи
Читать: 2.5.   касовІ  І  фактичнІ  видатки
Читать: 2.6.  бюджетна  класифікація  та  її  значення
Читать: 2.7. автоматизація бюджетного обліку
Читать: РоздІл ІІІ
Читать: 3.1. завдання бюджетного обліку виконання бюджету у фінансових організаціях і казначействах
Читать: 3.2. функції бухгалтерських служб у фінансових органах і казначействах
Читать: 3.4. організація синтетичного та аналітичного обліку з виконання бюджету
Читать: 3.6. план рахунків бухгалтерського обліку операцій з виконання державного та місцевих бюджетів
Читать: 3.7. зміст і характеристика рахунків бухгалтерського обліку
Читать: РоздІл Іv
Читать: 4.1. введення планових показників на початок бюджетного періоду
Читать: 4.2. реєстрація зобов’язань розпорядників коштів бюджету в органах
Читать: 4.3. здійснення операцій за доходами бюджету
Читать: 4.4. здійснення операцій за видатками бюджетів
Читать: 4.5. здійснення операцій за взаєморозрахунками
Читать: 4.6. здійснення операцій із визначення результату виконання бюджетів
Читать: 5.1.   характеристика звітності про виконання бюджетів
Читать: 5.2.   порядок складання та подання звітності бюджетними установами
Читать: 5.3. складання звітності про виконання державного бюджету органами державного казначейства
Читать: 5.4. строки подання та порядок розгляду звітності про виконання бюджету
Читать: ЛІтерату р а