Автоматизоване робоче місце менеджера - Навчальний посібник (Скороходов В.А.)

6.3. арм «адміністратора»

 

В автоматизованому робочому місці адміністратора з’єдну- ється в єдине ціле вся інформація з інших АРМів. Об’єднана ін- формація передається в АРМ топ-менеджера для аналізу. Об’єд- нання  всієї  інформації  відбувається  за  полями  зв’язку.  Зі  всіх АРМ  зв’язок  інформації  по  студентах  здійснюється  за  ключем

«Код студента», який фактично є номером залікової книжки, що не повторюється. Структура таблиці «Студенти» відображена на

рис. 6.14.

 

 

<:xopa<oi'mB.A,  ooa/.M.

AI!TOMAn13a/JIHEP0600EMIQ.(EMEHE,Ilii<EPA                                                                                                                      

 
-------------------------------------

 

06tUHe

Pa3Mep nons:

¢lopMaT  nons: MacKa BBOAa

no.a,ni1Cb

3Ha4eHI1e no yMon4aHHtO Ycnoe11e Ha 3Ha4eHHe Coo6w.eHI1e o6 ow116Ke

06s: 3aTenbHoe none

nycTble CTPOKI1

IIIHAeKcHpoeaHHOe none

()l{aTHe IOHI1KOA

Pe)I{HM IME

 

HeT

a

a  Coena.a.eHHSHe .a.on  cKatOTcs: HeT

HeT KOHTDOns:l

 

PHC. 6.14.

CmpyKmypa mao/utji ,cmyC!exmu"

 

 

Полями зв’язку також є:

•           Код факультету

•           Код групи

•           Семестр

•           Код дисципліни

Ось такий, наприклад, має вигляд зв’язок між таблицями «Сту-

денти», «Предмети», «Успішність»

 

 

Рис. 6.15.