Девіантна поведінка - Матеріали круглого столу

Содержание

Читать: Аннотация
Читать: ОргкомІтет круглого столу
Читать: Регламент роботи круглого столу
Читать: Рущенко Ігор петрович, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології хнувс
Читать: Теорія «бар‘єрів» як спроба узагальненого пояснення девіацій
Читать: Болотова вікторія олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та політології національного технічного університету «хпІ»,
Читать:     дубровский игорь михайлович, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии хнувд
Читать: Девиации и безопасность социальных систем
Читать: Садковий олег володимирович, старший оперуповноважений податкової міліції в харківській області
Читать: Порушення в ціннісно-смисловій сфері особистості як чинник девіантної поведінки
Читать: Вареница владимир антонович, заведующий сектором цик украины, аспирант хну им. в. н. каразина
Читать: Диалоговые технологии как инновационный механизм преодоления системных девиаций
Читать: Мартекс б. социальное партнерство и социальный диалог: сущность и принципы. / сборник: социальное партнерство государственных органов и неправительственных организаций как фундаментальный принцип гражданского общества. м., 2000. – с.111–119
Читать: Про деякі особливості злочинної поведінки жінок
Читать: Макаренко павло валентинович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології хнувс
Читать: Особливості агресивної поведінки неповнолітніх
Читать: Грищенко максим віталійович, кандидат юридичних наук,  старший науковий співробітник ндл з проблем профілактики та розслідування злочинів хнувс;
Читать: Підліткова агресивність як фактор, що сприяє розвитку делинквентної поведінки особистості
Читать: Саппа ганна-марія миколаївна, викладач кафедри соціології хнувс
Читать: Теоретичні пояснення феномену дитячої делінквентності
Читать: Кобзін денис олександрович, кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник ндл соціальної та психологічної роботи в овс хнувс
Читать: Семейное насилие. масштабы и оценка стоимости явления в украине
Читать: Решетняк сергій борисович, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології хнувс
Читать: Ненормативні відносини і корупція в українських вузах та шляхи їх подолання
Читать: Ромас роман володимирович, ад‘юнкт кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Корупційні дії як прояв девіантної поведінки
Читать: Сердюк олексій олексійович, кандидат соціологічних наук, провідний науковий співробітник ндл соціальної та психологічної роботи в овс хнувс
Читать: Стреляний володимир Іванович, науковий співробітник ндл з проблем профілактики та розслідування злочинів хнувс
Читать: Деякі аспекти легалізації наркотичних засобів та вплив на стан наркоманії в україні
Читать: Макєєв олексій олегович, науковий співробітник ндл соціальної та психологічної роботи в овс хнувс
Читать: О некоторых причинах алкоголизации
Читать: Штрыголь дарья вячеславовна, кандидат медицинских наук, доцент  кафедры прикладной психологи и педагогики хнувд
Читать: Представления о здоровом образе жизни и отношение к нему у юношей
Читать: Зубарев максим юрьевич, аспирант кафедры социологии хну им. в. н. каразина
Читать: Ксенофобия в украине и за её пределами
Читать: Царькова ольга володимирівна, здобувач, хнувс
Читать: Психологічна корекція батьківської поведінки осіб, які звільняються з місць позбавлення волі, в процесі ре соціалізації
Читать: Саливон к. І., здобувач кафедри загальної психології та педагогіки хнувс
Читать: Агресивна поведінка як форма прояву девіантної поведінки курсантів внз мвс україни
Читать: Віденєєв Ігор олександрович, кандидат психологічних наук, доцент кафедри прикладної психології хнувс
Читать: Особливості професійної деформації працівників овс
Читать: Головінов андрій васильович, викладач кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Процес деформації працівників овс – норма чи девіація?
Читать: Оніщенко наталія вікторівна, старший науковий співробітник ндл екстремальної та кризової психології університету цивільного захисту україни
Читать: Профілактика виникнення девіантної поведінки у працівників рятувальних підрозділів мнс україни