Фінанси підприємства - Навчальний посібник (Власова Н.О.)

Тема 10

 

ФІНАНСОВА САНАЦІЯ

ТА УПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА

 

Питання для теоретичної підготовки

 

10.1. Сутність і види банкрутства.

10.2. Фінансові заходи упередження банкрутства. Діагностика

банкрутства.

10.3. Механізм фінансової стабілізації підприємства при загро-

зі банкрутства. Санація, її види, механізм проведення. Фінан-

сове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві.

 

Рекомендована до вивчення теми література: [1], [3], [6], [16, т. 2, с. 257—322], [18, с. 353—391], [19, с. 341—429], [20, с. 574—588], [22, Ч. 1, с. 108—155], [24, с. 341—362], [27, с. 447—482].

 

Основні терміни та поняття: кризовий стан підприємст- ва, банкрутство, основні види банкрутства, антикризове фі- нансове управління, заходи антикризового фінансового управління, ознаки та причини настання кризового стану, діа- гностика банкрутства, експрес-діагностика банкрутства, за- соби інтегральної оцінки банкрутства, стадії кризового стану підприємства, фактори кризового розвитку підприємства, етапи та механізми фінансової стабілізації, санація, випадки здійснення санації, види санації, проект санації, фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві.