Актуальні проблеми соціальної, психологічної та виховної роботи в ОВС - Матеріали науково-практичної конференції

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Актуальні проблеми роботи з персоналом органів внутрішніх справ
Читать: Саппа микола миколайович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Соціально-психологічний стан підрозділу овс як об’єкт паблік рілейшнз
Читать: Тюріна валентина олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри загальної психології та педагогіки хнувс
Читать: Особливості професійної діяльності жінок у навчальних закладах мвс україни (гендерний аспект)
Читать: Гузьман олена анатоліївна, кандидат соціологічних наук, начальник кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Соціально-технологічний підхід в процесі вимірювання показників соціальної роботи з персоналом овс
Читать: Андрєєва галина вячеславівна, науковий співробітник ндл кадрового, соціологічного та психологічного забезпечення овс хнувс
Читать: Примусова мотивація до служби як один із наслідків соціальної незахищеності працівників овс
Читать: Артюшкова світлана леонідівна, науковий співробітник лабораторії з проблем наукової організації навчального процесу хнувс
Читать: Індивідуально-виховна робота та проведення профілактики правопорушень серед студентів ннІпес хнувс
Читать: Бєлих ольга Євгеніївна, викладач кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Роль соціальних технологій в оптимізації взаємодії між міліцією і населенням
Читать: Болотова вікторія олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та політології нту «хпІ»
Читать: Проблеми формування організаційної культури органів внутрішніх справ
Читать: Бобро наталія вікторівна, методист кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Розвиток соціального капіталу органів внутрішніх справ як умова підвищення соціального захисту їх працівників
Читать: Віденєєв Ігорь олександрович, кандидат психологічних наук, доцент,  доцент кафедри прикладної психології хнувс
Читать: Особистісні особливості підлітків з різними формами та ступенем виразності девіантної поведінки
Читать: Доценко вікторія вячеславівна, викладач кафедри загальної психології та педагогіки хнувс
Читать: Формування позитивного мислення працівника овс через зміну образу «я»
Читать: Кійков віталій миколайович, викладач-методист нмц хнувс
Читать: Формування соціальної компетентності у курсантів як напрямок виховної роботи у вищих навчальних закладах мвс україни
Читать: Ляшенко наталя олександрівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Гендерна нерівність в овс як можлива перешкода в професійній діяльності працівників
Читать: Мартиненко олександр вікторович, науковий співробітник ндл кадрового, соціологічного та психологічного забезпечення овс хнувс
Читать: Використання міжнародного досвіду в сфері формування духовної культури курсантів вищих навчальних закладів системи мвс україни
Читать: Мельник олександр григорович, психолог центру практичної психології хнувс
Читать: Критичне мислення як передумова успішності в професійній діяльності працівника міліції
Читать: Мороз алла вікторівна, науковий співробітник ндл кадрового, соціологічного та психологічного забезпечення овс хнувс
Читать: Про деякі проблеми гендерної нерівності в органах внутрішніх справ
Читать: Москаленко андрій петрович, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник ндл кадрового, соціологічного та психологічного забезпечення овс хнувс
Читать: Мотиваційна сфера особистості як показник професійної придатності до служби в овс
Читать: Пахар Ірина володимирівна, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Соціальний захист працівників овс як елемент соціальної політики
Читать: Прасол маріна Ігорівна, викладач кафедри загальної психології та педагогіки хнувс
Читать: Особливості виховання курсантів хнувс у зв`язку з розвитком сучасної психології та педагогіки
Читать: Проскурякова оксана сергіївна, науковий співробітник ндл кадрового, соціологічного та психологічного забезпечення овс хнувс
Читать: Підвищення активності курсантів в організації та проведенні традиційних святкових заходів хнувс
Читать: Ромас роман володимирович, ад’юнкт хнувс
Читать: Соціологічний моніторинг умов роботи в підрозділі овс та ставлення працівників овс до його цілей
Читать: Харченко світлана вячеславівна, кандидат психологічних наук, доцент доцент кафедри загальної психології та педагогіки хнувс
Читать: Особливості адаптації до навчання у внз системи мвс юнаків та дівчат
Читать: Шейко роман володимирович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології та соціальної роботи хнувс
Читать: Громадська думка як критерій оцінки та чинник ефективності роботи овс