Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ 41 - Вісник (Комзюк А.Т.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Сучасні проблеми організаційно-правового зебезпечення якісної діяльності слідчих підрозділів органів внутрішніх справ
Читать: Поняття зловживання правом у виборчому процесі
Читать: Систематизація кримінально-процесуального права
Читать: Поняття і структура правової інформації
Читать: Загальна характеристика гарантій законності контрольно-наглядової діяльності міліції громадської безпеки
Читать: Оперативно-розшукова діяльність та права людини: проблеми взаємозв’язку та обмежень
Читать: Про принципи кримінально-виконавчого права україни
Читать: Порівняльно-правовий аналіз режиму виконання й відбування пока­рання у вигляді позбавлення волі
Читать: Співвідношення конституційного принципу невидачі та положень статуту міжнародного кримінального суду
Читать: Історія держави та права
Читать: Особисті немайнові права та обов’язки подружжя за сімейним законодавством другої речі посполитої (1918–1939 рр.)
Читать: Податкова політика в україні в роки непу (1921–1928 рр.)
Читать: Правові засади боротьби органів прокуратури усрр з податковими правопорушеннями у перші роки непу
Читать: Історія становлення державної контрольно-ревізійної служби в україні
Читать: Боротьба зі злочинністю та забезпечення громадського порядку: проблеми теорії та практики
Читать: Психічне насильство в окремих складах злочинів (проблеми теорії та практики)
Читать: Деякі проблеми застосування поняття обмеженої осудності у новітньому кримінальному праві україни
Читать: Розслідування у справах за участю іноземців, які користуються дипломатичним імунітетом
Читать: Криміналістична характеристика шахрайств, вчинених у сфері обігу цінних паперів
Читать: Проблеми забезпечення ефективності затримання особи за підозрою у вчиненні злочину
Читать: Проблеми правового регулювання обігу сучасної та несучасної колекційної зброї
Читать: Заходи щодо забезпечення фізичної безпеки людей і об’єктів у разі загрози «вибухового тероризму»
Читать: Правове регулювання правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій
Читать: Основні складові механізму державного управління інформатизацією загальної середньої освіти
Читать: Правова регламентація взаємодії міліції із засобами масової інформації
Читать: Особливості здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за індивідуальною будівельною діяльністю громадян
Читать: Теоретичні аспекти здійснення місцевими державними адміністраціями функцій у галузі забезпечення законності
Читать: Поняття бюджету та бюджетної системи україни
Читать: Механізми впливу місцевого самоврядування на розвиток аграрних відносин
Читать: Господарські товариства як об’єкт управління
Читать: Деякі аспекти здійснення державного регулювання автомобільних перевезень пільгового контингенту пасажирів
Читать: Деякі проблеми забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні адміністративного судочинства в україні
Читать: Право полювання: історичні питання розвитку
Читать: Як повинна діяти державна автомобільна інспекція мвс україни, щоб безпека руху на дорогах країни стала реалією життя?
Читать: Шлюбно-правові відносини з іноземним елементом на території сучасної україни (історико-правовий аналіз)
Читать: Цивільно-правова відповідальність сторін за договором про надання послуг з управління багатоквартирним будинком
Читать: Обмеження майнових прав фізичних осіб у спадковому праві
Читать: Порядок та момент укладення договору банківського вкладу (депозиту)
Читать: Облікова складова національного рейдерства
Читать: Особливості становища молоді на ринку праці: правовий аспект
Читать: Час відпочинку працівників міліції як одна з умов праці
Читать: Правове регулювання окремих видів змін умов проходження служби працівників органів внутрішніх справ
Читать: Поняття та механізм індивідуально-договірного регулювання соціально-трудових відносин
Читать: На чому ґрунтується довіра населення до міліції