Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ - Вісник (Комзюк А.Т.)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: Актуальні питання удосконалення управління внутрішніми справами
Читать: Система принципів цивільного процесуального права
Читать: Забезпечення безпеки потерпілих і свідків у діяльності міжнародного кримінального суду
Читать: Щодо розуміння поняття «митна справа»
Читать: Правотворче забезпечення реалізації культурної функції держави
Читать: До визначення поняття «зайнятість» у сучасних умовах
Читать: Ратифікація та імплементація міжнародно-правових норм у національне законодавство: сутність, значення, доцільність
Читать: Відомча правотворчість органів внутрішніх справ: загальнотеоретична характеристика
Читать: Поняття, роль, проблеми та перспективи розвитку аграрного законодавства україни
Читать: Поняття та класифікація релігійних організацій
Читать: Операції оон з підтримання миру: усунення двозначностей
Читать: Місце і значення взаємозв’язку правових категорій «податковий обов’язок» і «податкове зобов’язання» для забезпечення ефективності податкових правовідносин
Читать: Організація інституту військового духовенства армії української народної республіки
Читать: Деякі аспекти кадрового забезпечення королівської канадської кінної поліції
Читать: Формалізм як підстава реформування досудового провадження
Читать: Тактичні особливості отримання оперативно-розшукової інфомації
Читать: Способи порушення авторського та суміжного прав як елемент криміналістичної характеристики злочинних порушень авторського та суміжного прав
Читать: Соціальні та психологічні проблеми, які впливають на розгляд справ про доведення до самогубства
Читать: Пізнавальні процесуальні засоби діяльності у досудовому провадженні
Читать: Служба в органах місцевого самоврядування як самостійний вид публічної служби
Читать: Вимоги до професійної підготовки та діяльності персоналу овс
Читать: Деякі питання експертизи законопроектів в україні
Читать: Кадрове забезпечення діяльності органів правосуддя як зовнішньо-організаційний напрямок діяльності державної судової адміністрації україни
Читать: Щодо розуміння змісту категорії «система адміністративного законодавства»
Читать: До питання про забезпечення прав платників податків в адміністративній діяльності органів державної податкової служби
Читать: Щодо адміністративно-правових повноважень державного комітету фінансового моніторингу україни
Читать: Адміністративні процедури, пов’язані із контрольно-наглядовою діяльністю органів місцевого самоврядування в україні
Читать: Види та склад адміністративних правопорушень у сфері телекомунікацій
Читать: Полювання: витоки нормативного визначення та його зміст
Читать: Правова природа захисту давнісного володіння у цивільному праві
Читать: Детермінізм обмежень майнових прав фізичних осіб у правовій державі
Читать: Особливості судового розгляду справ про стягнення аліментів на дітей
Читать: Історико-теоретичні аспекти розвитку права на ім’я
Читать: Правове регулювання депозитних операцій
Читать: Проблеми удосконалення викладання сучасної економічної теорії на основі інноваційних технологій навчання в контексті болонського процесу
Читать: Свобода договору та публічний порядок при вчиненні правочинів
Читать: Проблеми організації та функціонування страхового ринку в україні
Читать: Предмет договору як його істотна умова: теоретичний аспект
Читать: Самозахист соціально–економічних прав
Читать: Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ
Читать: Шляхи вдосконалення законодавства про спеціальне пенсійне забезпечення
Читать: Гарантії захисту прав громадян україни, які працюють за кордоном
Читать: Проблеми безпеки функціонування інтернету в україні
Читать: Особистість як діалектична взаємодія соціального та індивідуального
Читать: Право і фольклор: регулятивні норми і форми соціального взаємозв‘язку
Читать: Новини наукового життя
Читать: Наші автори