Охорона праці в галузі - Навчальний посібник (Д. В. Зеркалов)

Содержание

Читать: АнотацІя
Читать: В с т у п
Читать: Розділ 1. міжнародні норми і законодавство україни в галузі охорони праці
Читать: 1.1. стан безпеки праці в світі¨
Читать: 1.2. соціальний діалог у Європейському союзі
Читать: 1.3. стандарт sa 8000 «соціальна відповідальність»
Читать: 1.4. міжнародний стандарт iso 26000 «настанова по соціальній відповідальності»
Читать: 1.5. основні принципи та впровадження соціальної відповідальності
Читать: 1.6. законодавство Євросоюзу з охорони праці
Читать: 1.7. міжнародна організація праці
Читать: 1.8. Європейський союз
Читать: 1.9. міжнародна агенція з атомної енергії магате (international atomic energy agency — iaea)
Читать: 1.11. співдружність незалежних держав – снд
Читать: 1.12. основні конвенції моп в галузі охорони праці
Читать: 1.13. міжнародне співробітництво в галузі охорони праці
Читать: 1.14. соціальний діалог в україні
Читать: 1.15. безпека праці в україні
Читать: 1.16. основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці
Читать: Розділ 2. система управління охороною праці в організації
Читать: 2.1. основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (суоп)
Читать: 2.2. настанова з систем управління охороною праці моп-суоп 2001. ilo-osh 2001
Читать: 2.3. система менеджменту охорони праці і промислової безпеки
Читать: 2.4. розробка системи управління охороною праці (суоп)
Читать: 2.5. запровадження системи управління охороною праці на підприємствах
Читать: 2.6. системи менеджменту гігієни і безпеки праці. ohsas 18001 : 2007
Читать: 2.7. політика в галузі охорони праці
Читать: 2.8. ефективність функціональної структури суоп
Читать: 2.9. план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій – плас
Читать: 2.11. оцінка стану безпеки праці в організації
Читать: 2.12. стимулювання за досягнуті результати
Читать: 2.13. порядок заохочення працюючих за дотримання вимог охорони праці
Читать: Розділ 3. травматизм та професійні захворювання в галузі. розслідування нещасних випадків
Читать: 3.1. класифікація нещасних випадків і взяття їх на облік
Читать: 3.2. розслідування та облік нещасних випадків
Читать: 3.3. огляд місця, де стався нещасний випадок
Читать: 3.4. опитування потерпілого, свідків та посадових осіб
Читать: 3.5. визначення причин нещасного випадку
Читать: 3.6. методи дослідження виробничого травматизму
Читать: 3.7. шляхи попередження травматизму
Читать: 3.8 . засоби захисту, що застосовуються для попередження нещасних випадків на виробництві
Читать: Розділ 4. спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях
Читать: 4.1. аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
Читать: 4.2 основними складовими безпеки праці на виробництві
Читать: 4.3 медичний огляд працівників певних категорій
Читать: 4.4. вимоги безпеки до місць виконання робіт
Читать: 4.5. безпека праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин (витяг з нпаоп 0.00-1.31-99)
Читать: 4.6. нормування шкідливих речовин в повітрі робочої зони
Читать: 4.7. організація безпечної роботи електроустановок
Читать: 4.8. особливості заходів електробезпеки на підприємствах
Читать: 4.9. вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень
Читать: 4.10. утримання території підприємств
Читать: 4.11. особливості безпеки праці під час вантажно-розвантажувальних робіт
Читать: 4.12. вимоги безпеки праці під час експлуатації систем вентиляції,  опалення і кондиціювання повітря
Читать: 4.13. санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці
Читать: 4.15. важкість праці: динамічні, статичні навантаження. напруженість праці. увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.
Читать: Розділ 5. актуальні проблеми охорони праці  
Читать: 5.1. основні положення загальнодержавної цільової програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого  середовища   на 2012-2016 роки
Читать: 5.2. національна стратегія  поліпшення стану безпеки, гігієни праці  та виробничого середовища (пропозиція фпу кабінету міністрів україни)
Читать: Розділ 6. основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах
Читать: 6.1. категорії приміщень і будівель за вибухопожежною
Читать: 6.2. класифікація вибухо- і пожежонебезпечних зон
Читать: 6.3. класифікація будівель і споруд за ступенем вогнестійкості
Читать: 6.4. протипожежні перешкоди
Читать: 6.5. основні причини винекнення горючого середовища і загорання в електричному устаткуванні
Читать: 6.6. утримання евакуаційних шляхів і виходів
Читать: 6.7. експертиза проектної документації на пожежну безпеку
Читать: 6.8. державний пожежний нагляд
Читать: 6.9. первинні засоби гасіння пожеж
Читать: 6.10. пожежна техніка
Читать: 6.11. оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння
Читать: 6.12. протипожежне водопостачання
Читать: 6.13. системи протидимного захисту
Читать: 6.14. система пожежної сигналізації
Читать: 6.15. системи оповіщення про пожежу, засоби зв’язку
Читать: 6.16. забезпечення безпечної евакуації персоналу
Читать: 6.17. попередження пожеж та вибухів
Читать: 6.18. загальні вимоги пожежної безпеки 
Читать: Розділ 7. державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві
Читать: 7.1. органи державного нагляду за охороною праці.
Читать: 7.2. контроль стану умов праці
Читать: 7.3. методика контролю стану умов праці
Читать: 7.4. підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці
Читать: 7.5. перелік питань для перевірки стану охорони праці на робочих місцях
Читать: 7.6. завдання страхування від нещасного випадку. принципи та види страхування.
Читать: 7.7. суб’єкти та об’єкти страхування. види страхування. страховий ризик і страховий випадок.
Читать: 7.8. фонд соціального страхування від нещасних випадків. правління фонду. виконавча дирекція фонду
Читать: 7.9. страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження
Читать: 7.10. фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. джерела фінансування фонду
Читать: 7.11. страхові тарифи. страхові виплати. обов’язки та права суб’єктів страхування від нещасних випадків
Читать: 7.12. обов’язки фонду. права та обов’язки застрахованої особи. права та обов’язки роботодавця як страхувальника
Читать: 7.13. профілактика нещасних випадків
Читать: 7.14. кримінальна відповідальність  за порушення законодавства про охорону праці
Читать: Додатки
Читать: 1. основні терміни та їх визначення
Читать: 2. короткий перелік необхідної документації з питань охорони праці, яка повинна бути прийнята і затверджена на кожному підприємстві, організації, установі
Читать: 3. положення про державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки україни¨
Читать: 4. рекомендації федерації профспілок україни щодо змісту розділу «охорона праці» у коллективному договорі
Читать: Література
Читать: Зміст