Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

1. предмет і структура валеології як науки

Валеологія вивчає закономірності розвитку, зміцнення, збереження та відновлення здоров’я людини. Валеологія, як будь-яка інша наука, має свій предмет наукового пізнання, об’єкт з яким працюють, методологічні основи, мету й завдання та методи їх розв’язання.

Предмет валеології  -  це індивідуальне здоров’я людини. Валеологія  не альтернатива медицині, а доповнення до неї, розширення меж медицини взагалі; на основі вчення про хвороби (патології) і вчення про здоров’я (валеологія) може бути сформована загальна теорія медицини й нова стратегія практичної охорони здоров’я.

У наш час медичну валеологію в Україні представляють Г. Л. Апанасенко, В. П. Войтенко, О. П. Минцер, І. В. Муравов, Л. А. Попова та інші, в Росії – Гундаров, В. П. Куликов, В. П. Петленко.