Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Тема 16.   дихання  як спосіб оздоровлення

1. Регуляція дихання.

Дихання як спосіб оздоровлення.

Дихальна гімнастика за К. П. Бутейко.

Оздоровча дихальна гімнастика за М. Г. Триняком.

6. Дозована лікувальна ходьба.