Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

1. цінність людського життя

Ставлення людей до життя визначається їх умовами життя, культурою і розумом., що в значній мірі залежить від розвитку суспільства.

Цінність людського життя – це абсолютна цінність, тому що життя – єдина умова і критерій для усіх інших цінностей.

Аналіз літератури показує такі точки зору  на цінність людського життя:

1 -  наскільки воно цінне для суспільства;

2 -  як цінність у самосвідомості людини незалежні ні від чого й ні від кого;

3 -  у  житті для суспільства;

4 -  життя саме по собі цінність, вершина еволюції;

5 - виявляє своє значення через смерть, усвідомлення якої заставляє людину цінити життя і знаходити в ньому смисл.

Ф. М. Достоєвський в словах великого інквізитора: «Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том для чего жить». Без сенсу життя людина саме себе знищує.

Гуманіст 20 - го століття Альберт Швейцер писав, що в процесі життєствердження людина сприймає життя як благо, цінує своє та інше життя, зберігає інше життя і допомогає його розвитку.

В наш час людське життя і людина сприймається у сіспільстві як найвища цінність, тому здоров’я кожного – є суспільне багатство.

Результати опитування підтвердили, що люди по-різному ставляться до здоров’я в залежності від проживання у містах  і в селах. В селі цілком здоровими вважають себе 27 \% опитаних, а в містах такої точки зору дотримуються лише 12 \%. У селі 24,5 \% вважають, що необхідно більш уважно стежити за здоров’ям і постійно займатися профілактикою, а в місті така думка тільки в 17,3 \% респондентів. Постійно знаходять у себе ознаки різних хвороб 17 \% сільського населення, а у містах — лише 3 \%. Якщо в селі 11 \% опитаних переконані, що профілактика не зможе поліпшити здоров'я, то в місті мають таку думку -  21 \%.