Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

2.  надсвідомість і здоров’я.

Основною характеристикою надсвідомості є альтруізм, здатність до жертви, на відміну від егоїзму особистості. Альтруізм – егоїзм – це та дихотомія, котра розділяє духовне й душевне, надсвідомість і психіку.

Другою особливістю надсвідомості є сприйняття життя як єдиного потоку, розуміння причинно-наслідкових зв’язків, що дозволяє людині піднятися над особистісними уявами про добро і зло і бачити динаміку життя як взаємопереходи одних її аспектів в інші і можливості самореалізації людини в них. Людина розуміє закон буття, свій зв’язок зі світом, своє місце і значення в ньому.

Третя особливість надсвідомості – це одержання інформації за інтуїтивним каналом, що дозволяє людині вільно творити.  Усім відомим особистостям в галузі філософії, науки, мистецтва знайомий стан просвітлення, прозріння, натхнення, пов’язані з розкриттям інтуїтивного каналу.  На цьому рівні приходить мудрість і любов до усіх проявів життя. Із здатністю до передчуття виникає здатність вірити й сподіватися. До рівня надсвідомості належать також воля як вміння будувати свою поведінку згідно з намірами й метою. Оволодіння всією сферою свідомості є метою людської еволюції.

Управління здоров’ям повинно починатися з оздоровлення душі.  Без розуміння вищих аспектів буття (змісту свого життя, його мети, шляхів самореалізації, згідно зі своєю совістю і т.п.), і вирішення проблем з цих позицій, неможливе наближення до стану здоров’я, що завжди породжує психічну напругу, а остання приводить до не здоров’я тіла.

Вищі психічні аспекти в контексті збереження й відновлення здоров’я містять кілька моментів:

виховання й перевиховання людини, переведення її життєвих цінностей із егоцентричної площини в альтруїстичну;

визнання ролі високої, доброї і творчої мети в житті людини як фактора гармонізації його психіки, а відповідно, і тіла;

визнання волі й віри в управління своїм здоров’ям.

Негативні емоції руйнують не лише психіку, а й тіло, викликають локальні м’язові блоки, що ведуть до гіпофункції органів. Недарма на Сході говорять: “Беги от человека агрессивного, как от чумы, она заразна и может привести к болезни”.

Добра, відкрита, доброзичлива і справедлива людина сіє навколо себе позитивну, оздоровлюючу атмосферу. Розглядаючи свої проблеми ”з висоти і з боку” у стані свідомості, допомага розмиванню їх контурів, усвідомленню, прийняттю й вирішенню. На принципі гармонізації альтруїзмом, любові, прощення базується багато методів трансперсональної психології й психотерапії, духовного цілительства.

Альтруїстичний стан психіки (висока мета і гарні методи) розвиває найкращі якості людини, гармонізує тіло й душу, “розум і серце завжди в злагоді”. Людина стає більш бадьорою й цілісною. “Хвороби адаптації” виникають тоді, коли людина не встигає швидко адаптуватися до нових умов життя.  Отже, людину треба не стільки лікувати, скільки вчити правильно жити.  Люди творчі, захоплені благородними ідеями, живуть справжнім людським життям, відчувають свою  єдність зі Світом, живуть довше за інших.

Процес збереження й зміцнення здоров’я підлягає управлінню. Саме воля є головним важелем управління здоров’ям. Якщо ж здоров’я треба відновлювати, то також повинна бути віра в успіх справи.

Отже,  основними положеннями в тактиці управління здоров’ям є :

Напрям діяльності – повернення людини в безпечну зону здоров’я і утримування в цій зоні шляхом активізації механізмів валеогенезу.

Використання системного і цілісного (холістичного) підходу.

Використання не медикаментозних методів.