Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Тема  12.  психічне здоров’я

Визначення поняття “психічне здоров’я”, його структура і зміни.

Акцентуації характеру.

Стрес, його наслідки і шляхи оздоровлення.