Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Репродуктивний потенціал

Вижити й народити собі подібних – це біологічна функція людини. Щоб вижити, треба вміти адаптуватися, мати високий адаптаційний потенціал, відповідний рівень індивідуального фізичного здоров’я. Показники репродуктивного здоров’я не враховуються, тому що постійно в нашому житті обмежується народження дітей. Репродуктивна система є відносно автономною. Існує механізм, який пов’язує біологічне і репродуктивне здоров’я, – це стрес.  При загрозі виживання репродуктивна функція відключається і зачаття не відбувається, оскільки інтереси популяції стоять на другому місці після індивідуального виживання. Стрес може перервати вагітність, порушуючи нейроендокринну надбудову в організмі. Жіноче безпліддя при стресі – це хвороба адаптації (Г. Сельє). Чим вищий адаптаційний потенціал, тим вищий рівень фізичного і психічного здоров’я людини і тим більша вірогідність збереження репродуктивного здоров’я за умов перевантаження. Токсикоз вагітності, що викликає невиношування плода, є проявом недостатньої адаптації до вагітності внаслідок низького рівня соматичного здоров’я матері.

Рівень репродуктивного здоров’я залежить від: репродуктивного потенціалу людини; сумісності партнерів; статевої культури, розуміння феномена чоловіка та жінки; грамотного регулювання дітонародження. Репродуктивний  потенціал - це успадкований від батьків потенціал репродуктивної міцності та нейроендокринного імунного статусу. Валеологічний аспект має такі фактори формування й збереження здоров’я, як сумісність партнерів і статева культура.