Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Генетика і здоров’я

 Кожна людина наповнена своїми генами, які вступають у комбінацію з генами іншого родоводу при зародженні нового життя. У цьому випадку виникають комбінації і рецесивного, і домінантного успадкування, і «пропущених» поколінь та ін. Тому можуть виникати спадкові хвороби, спричинені природою, а ми повинні допомагати хворим.

Не можна допускати шлюбів між родичами, тому що вірогідність зустрічі патологічного гена у нащадків збільшується в десятки й сотні разів (вроджений іхтіоз, гемофілія).

У спадок передається дар геніальності (Бах, Бетховен, Чайковський, Шостакович), але людина повинна берегти й правильно використати  природний дар. Деякі лікарські препарати можуть викликати мутації генів, що веде до розвитку спадкових хвороб (алергії та ін.).

Адаптивність (набуті якості) людей різна. Чим більше з раннього дитинства людина удосконалювала свої функціональні можливості, чим більше пізнавала й набувала знань та умінь, тим вище її адаптивність.

Адаптивність –  це стійкість до незгод, витривалість, висока працездатність, стійкість до хвороб.

Адаптивність  –  це зовнішні дані, здатність до спілкування, до налагодження контактів. Вона проявляється в екстремальних ситуаціях, у подоланні труднощів.