Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

Поняття про формування здоров’я

 Управління здоров’ям передбачає збирання та осмислення інформації (діагностику і прогнозування), прийняття рішень і їх реалізацію. Валеолог відповідає  за формування, збереження і зміцнення здоров’я індивіда. Основу цієї практики складає інтегративний, холістичний підхід, який розглядає людину як цілісну систему всередині себе і  зовнішнього середовища. Валеологи використовують немедикаментозні методики.

Найперше – це формування здоров’я.

Оскільки ключовими словами у визначенні здоров’я є “гармонія” та “енергетична міцність”, то під формуванням здоров’я розуміють створення гармонійної, з високим енергетичним потенціалом психосоматичної системи. Тобто це постійне спрямування соматичного і психічного розвитку людини в напрямі максимальної гармонійності та енергетичної міцності його структури.

Турбота про здоров’я людини починається ще в доембріональному періоді й полягає в профілактиці гаметопатій і загальному оздоровленні батьків. Тільки повноцінна генетична інформація в гаметах здорових матері й батька може дати позитивний прогноз здоров’я майбутньої дитини.

Максимум зусиль з формування здоров’я повинен припадати на ранні етапи життя, на період активного соматичного формоутворення і психічного становлення. Оскільки людина повинна постійно змінюватися, то контроль повинен бути протягом усього життя, особливо в критичні періоди розвитку (статеве дозрівання, клімакс), коли відбувається зміна онтогенетичних програм, зміна гормонального статусу й організм як система знаходиться в нестійкому стані.  Від грамотної валеологічної “надбудови “ організму в ці періоди залежить ефективність його подальшого функціонування.