Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

4. фактори ризику виникнення захворювань

До них належать гіперхолестеринемія, підвищений рівень артеріального тиску, куріння, гіподинамія, підвищена маса тіла. Усі ці фактори підвищують ризик розвитку ішемічної хвороби серця (ІХС). При об’єднанні кількох факторів ризику вірогідність розвитку хвороби зростає в 11 разів. Особи, в яких відсутні ознаки хвороб, але є фактори ризику, можуть захворіти в найближчі 5-10 років.

Кліматогеографічні особливості місць проживання людини (жара і холод, сухі або вологі грунти, перепади температури і т. п.) завжди були важливими факторами, які формують захворюваність і  смертність. Так, рак шкіри і губи зростає з півночі на південь. Частота ІХС значно відрізняється в жителів передгір’я, гір і рівнин. Існує зв’язок між ІХС і вмістом солей у воді, яку вживають.

Антропогенні чинники: забрудненість повітря, хімічні забруднення води (ДДТ, хлорофос), рівень шуму, житлова площа на одну людину - теж впливають на розвиток цілого ряду хвороб: ІХС, бронхіти, захворювання печінки, неврози, вроджені вади розвитку.