Валеологія з методикою викладання - Конспект лекцій (Г. І. Мардар)

3.  тип кровообігу як критерій прогнозу

 Усі фізіологічні константи можна поділити на 3 групи. Першу групу складають ті, що не відрізняються в усіх здорових осіб: рН крові, температура тіла та ін. До другої належать ті, що однакові але в окремих груп людей, наприклад, лише з певним типом конституції та група крові. І третя група  мають індивідуальні ознаки – це генотип, папілярний рисунок пальців. Усі ці три групи фізіологічних констант переплітаються між собою і становлять єдину, неповторну людську індивідуальність. 

За типом кровообігу люди відрізняються типом адаптаційних можливостей. При гіперкінетичному типі серце в неекономному режимі, обмежені компенсаторні можливості, висока активність симпатикоадреналової системи. Гіпокінетичний тип є найбільш економним для серцево-судинної системи й процесу адаптації. Еукінетичний тип найстійкіший до стресорів.